Autorități competente | Acord

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 3 Autorități competente

(1) În privința acordării de ajutor și pentru aplicarea dispozițiilor prezentului acord, excepție făcând cele stabilite în articolul 14 din prezentul acord, următoarele autorități sunt competente (denumite în continuare autorități competente):

- pentru Guvernul României: Ministerul Administrației și Internelor;

- pentru Guvernul Republicii Moldova: Ministerul Afacerilor Interne.

(2) În cursul aplicării prevederilor prezentului acord, autoritățile competente vor coopera și vor comunica în mod direct. În acest scop, în termen de 30 (treizeci) de zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord, autoritățile competente se vor informa reciproc despre datele organismelor și persoanelor desemnate pentru menținerea permanentă a legăturii, asigurând continuitatea și actualizarea datelor privind organele și persoanele de contact.

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Scopul și obiectul acordului
Definirea noțiunilor
Autorități competente
Comisia mixtă
Solicitarea ajutorului și schimbul de informații
Formele de acordare a ajutorului
Alte forme de cooperare
Evacuarea temporară și reprimirea populației aflate în pericol sau afectate de dezastru
Tranzitul
Coordonarea și conducerea operațiunilor de acordare a ajutorului în cazul dezastrelor
Trecerea frontierei de stat și regulile de ședere pe teritoriul statului celeilalte părți contractante
Trecerea echipamentelor și a transporturilor de ajutoare peste frontieră
Folosirea mijloacelor de transport aerian
;
se încarcă...