Prietenii Contabilitatii nr. 43/2019

Prietenii Contabilității - Bazele Contabilității nr. 43/2019
de

23 octombrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Capitolul I - Contabilitatea specifică unei tranzacții: monografie sau studiu de caz practic

❖ Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare - înregistrări contabile la achiziție și aspecte relevante.

Societatea TABLETE PERFORMANTE SRL este persoană juridică română, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, înregistrată în scopuri de TVA, ce aplică sistemul cu exigibilitate normală și reglementările contabile conforme cu directivele europene adoptate prin OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea. Aceasta achiziționează 20 de tablete de la un furnizor din Franța, înregistrat în scopuri de TVA în acest stat. Prețul unei tablete este de 100 euro, la cursul valabil de 1 euro = 4,75 lei. Produsele sunt livrate în condiția ex-work Franța în data de 23 octombrie 2019, data emiterii facturii. Societatea din România asigură transportul până în București, locul de descărcare al bunurilor și efectuează recepția în data de 01 noiembrie 2019. Plata facturii se efectuează prin transfer bancar în data de 05 noiembrie 2019. Ce tratament contabil este aplicabil acestei situații, pornind de la prezumția că aceste tablete sunt folosite de salariații societății în activități de reprezentare în fața clienților?

La stabilirea unui tratament contabil aplicabil situației descrise, avem în vedere următoarele aspecte:

a) valoarea de achiziție a tabletelor este mai mică decât valoarea minimă stabilită pentru mijloacele fixe de 2.500 lei la data prezentului material, astfel că bunurile vor fi încadrate la categoria de materiale de natura obiectelor de inventar;

b) recunoașterea stocului de obiecte de inventar se va face de la data la care societatea din Franța transferă riscul asupra bunurilor către societatea din România, în data de 23 octombrie 2019, conform art. 283 alin. (2) din OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea, cu modificări ulterioare, astfel:

"283. - (1) Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor și beneficiilor.

(2) În general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietății și de livrare coincid. Totuși, pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru:

- bunuri vândute în consignație sau stocurile la dispoziția clientului;

- stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care rămân în evidența debitorului până la vânzarea lor;

- bunuri recepționate pentru care nu s-a primit încă factura, care trebuie înregistrate în activele cumpărătorului;

- bunuri livrate și nefacturate, care trebuie scoase din evidență, transferul de proprietate având loc;

- bunuri vândute și nelivrate încă, pentru care a avut loc transferul proprietății. De exemplu, la vânzările cu condiția de livrare "ex-work", bunurile vândute ies din stocul vânzătorului din momentul punerii lor la dispoziția cumpărătorului etc."

Pentru reflectarea în contabilitate vom utiliza contul 323

"Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare", conform planului de conturi și instrucțiunilor adoptate prin OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea, după cum urmează: "323 "Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare"; (...)

Cu ajutorul conturilor din această grupă se ține evidența stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.

Conturile din această grupă sunt conturi de activ.

În debitul conturilor din grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" se înregistrează:

- valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (401).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...