Ministerul Justiției - MJ

Regulamentul privind asistența religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor din 25.03.2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 aprilie 2013 până la 28 noiembrie 2016, fiind abrogat prin Ordin 4000/2016 și înlocuit de Regulament 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Asistența religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor este asigurată cu respectarea libertății de conștiință și religie, precum și a pluralismului religios, în condiții nediscriminatorii.

Art. 2. -

(1) Administrația Națională a Penitenciarelor, prin unitățile subordonate, permite accesul reprezentanților cultelor și asociațiilor religioase recunoscute de lege în mediul penitenciar, pentru a răspunde nevoilor de asistență religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor.

(2) Pentru a răspunde nevoilor de asistență religioasă a persoanelor private de libertate, activitățile specifice în mediul penitenciar pot fi asigurate în mod permanent prin preoții capelani angajați ai Administrației Naționale a Penitenciarelor sau de către reprezentanții desemnați de către cultele sau asociațiile religioase, cu respectarea statutelor sau codurilor canonice proprii și a prevederilor legale.

(3) Aprobarea de acces în mediul penitenciar pentru reprezentanții cultelor sau asociațiilor religioase recunoscute de lege este acordată în scris de către directorul unității subordonate respective.

(4) Solicitarea de acces formulată în scris este însoțită de lista nominală cu persoanele care vor desfășura activități specifice în mediul penitenciar și se înaintează directorului fiecărei unități subordonate, până la sfârșitul lunii noiembrie a fiecărui an, având valabilitate pentru anul calendaristic următor. Lista nominală cuprinde informații privind numele, prenumele, respectiv seria și numărul actului de identitate al reprezentanților cultelor sau asociațiilor religioase recunoscute de lege, precum și avizul organismului național reprezentativ al acestora.

(5) Solicitările ulterioare de acces trebuie să fie motivate în scris.

(6) Solicitarea pentru accesul în mediul penitenciar a reprezentanților cultelor sau asociațiilor religioase recunoscute de lege pentru activități specifice, în unitățile subordonate în care nu există cereri ale persoanelor private de libertate aflate în custodie, se motivează în scris.

(7) Solicitările reprezentanților cultelor sau ai asociațiilor religioase recunoscute de lege, pentru accesul în mediul penitenciar, exprimate conform prevederilor alin. (4), (5) și (6) se soluționează în termenul legal prevăzut pentru petiții.

(8) Directorul unității poate dispune interzicerea accesului reprezentanților cultelor sau asociațiilor religioase recunoscute de lege, pentru o perioadă de maximum 6 luni, în situațiile prevăzute de dispozițiile legale.

(9) Decizia prin care s-a dispus interzicerea accesului în unitate, cu precizarea motivului și a perioadei stabilite, se comunică în scris persoanelor în cauză.

Art. 3. -

În unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor se asigură spații care să permită exercitarea libertății de credință a persoanelor private de libertate aflate în custodie, cu asistența reprezentanților cultelor sau asociațiilor religioase recunoscute de lege, a căror confesiune o împărtășesc.

Art. 4. -

(1) Persoanele private de libertate pot să-și declare, pe propria răspundere, confesiunea sau apartenența religioasă, la intrarea în locul de deținere și ulterior pe parcursul executării pedepsei privative de libertate sau a măsurii internării.

(2) Pe parcursul executării pedepsei privative de libertate sau a măsurii internării, persoanele private de libertate aflate în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor își pot exprima opțiunea de a participa la oricare dintre activitățile cu caracter religios desfășurate de reprezentanții cultelor sau asociațiilor religioase recunoscute de lege.

(3) Schimbarea confesiunii sau a apartenenței religioase pe parcursul perioadei de detenție este dovedită printr-o declarație pe propria răspundere și prin actul de confirmare a apartenenței la cultul respectiv.

(4) Prin actul de confirmare se înțelege actul emis de cultul sau asociația religioasă solicitată prin care se dovedește calitatea de membru, a persoanei private de libertate solicitante, al respectivului cult sau al respectivei asociații religioase.

(5) În cazul în care persoana privată de libertate care dorește să își declare sau să își schimbe confesiunea sau apartenența religioasă nu știe să scrie, aceasta poate da o declarație verbală pe propria răspundere, care se consemnează într-un proces-verbal de către personalul locului de deținere.

Art. 5. -

(1) Persoanele private de libertate aflate în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor pot beneficia de asistență religioasă pe bază de cerere scrisă adresată directorului unității unde execută pedeapsa privativă de libertate sau este internată.

(2) Orice persoană privată de libertate aflată în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor are libertatea de a solicita asistență religioasă din partea unui reprezentant al unui cult sau al unei asociații religioase recunoscut/recunoscute de lege, prin întrevederi personale sau participarea la reuniuni cu scop moral-religios.

(3) Persoanele private de libertate aflate în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor au dreptul să refuze asistența religioasă și participarea la activitățile cu caracter moral-religios desfășurate în mediul penitenciar.

Art. 6. -

(1) Activitățile cu caracter religios sau moral-religios se pot desfășura pe baza unui program stabilit de administrația fiecărei unități subordonate.

(2) Este interzisă imixtiunea administrației locului de detenție în conținutul programelor religioase.

(3) Reprezentanții cultelor sau ai asociațiilor religioase recunoscute de lege care au acces în mediul penitenciar pot distribui publicații și obiecte religioase persoanelor private de libertate aflate în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor. Acestea și orice alte donații se pot oferi cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(4) Persoanele aflate în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor pot solicita hrană potrivit prescripțiilor cultelor sau asociațiilor religioase recunoscute de lege, în condițiile art. 4 alin. (3). Primirea de hrană potrivit prescripțiilor cultelor sau asociațiilor religioase recunoscute de lege este supusă regimului regulamentar cu privire la primirea pachetelor.

Art. 7. -

(1) Activitățile cu caracter religios sau moral-religios în mediul penitenciar se desfășoară cu respectarea reglementărilor interne privind paza, supravegherea și escortarea persoanelor care execută pedepse privative de libertate sau care sunt internate în unitățile din sistemul administrației penitenciare.

(2) Persoanele private de libertate aflate în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor care participă la activități cu caracter religios sau moral-religios pot solicita întrevederi confidențiale cu reprezentanții cultelor sau asociațiilor religioase recunoscute de lege, cu respectarea prevederilor legale care se referă la siguranța locului de deținere sau de internare.

Art. 8. -

Administrația Națională a Penitenciarelor poate încheia protocoale de colaborare cu cultele sau asociațiile religioase recunoscute de lege, în scopul diversificării programelor educative cu conținut moral-religios și pentru atragerea de resurse umane, materiale și financiare pentru desfășurarea proiectelor de parteneriat la nivel național.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...