Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Anexele nr. 1-12 la Instrucțiunile ministrului afacerilor interne nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 27 martie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

ANEXA Nr. 1

GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU INSTITUȚIILE DE CREDITARE (BĂNCI)

DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE

Criterii Elemente de evaluare Variabile Punctaj
ponderat
Procentaj
ponderat
Punctaj
asociat
1 CRITERII SPECIFICE 25 100,00% 25
CARACTERISTICI UNITATE 1,1 Criminalitate caracteristică zonală Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii ridicata 4 4
1,2 Criminalitate caracteristică locală Cartier/Zona cu o rata a criminalității ridicată 4 4
1,3 Accesibilitate Posibilitate de disimulare/fugă rapidă 3 3
1,4 Vecinătăți Izolată 4 4
1,5 Caracteristici locale exterioare Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus 3 3
1,6 Tip unitate Agenție mică 4 4
1,7 Compartimentare interioara Zona de tranzacționare pe direcția de acces in apropierea intrării 3 3
2 CRITERII DE SECURITATE 65 100,00% 65
2A PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ 20 100,00% 20
2,1 zona de acces și zona perimetrală 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate Suprafețe vitrate necertificate 1,5 1,5
2,1,2 Tâmplărie Uși și ferestre din elemente constructive necertificate 1,5 1,5
2,1,3 Acces clienți Ușa simplă 1,5 1,5
2,1,4 Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie Alte materiale de construcție 1,5 1,5
2,2 zona de tranzacționare 2,2,1 Compartimentare operatori numerar In sistem deschis 3 3
2,2,2 Relație operator numerar - Client In sistem deschis 1 1
2,3 zona de depozitare 2,3,1 Amplasare și dotare Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun 2 2
2,4 zona de expunere - - - -
2,5 zona de transferuri 2,5,1 Trasee de transport intern numerar Prin zona accesibilă clienților 2 2
2,5,2 Puncte de transfer către exterior Ușa de acces destinată clienților 1 1
2,6 zona de procesare 2,6,1 Amplasare Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 1 1
2,7 zona echipamente de securitate 2,7,1 Amplasare echipamente În încăpere cu alta destinație 1 1
2,8 zona de tranzacții cu automate bancare 2,8,1 Certificare compartiment valori și ancorare Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ar 2 2
2,8,2 Compartimentare Automat bancar neseparat fizic (deschis) 1 1
2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE 30 100,00% 30
2,9 subsistem de detecție a efracției 2,9,1 Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv NU 2 2
2,9,2 Detecție cu principii diferite zona de depozitare NU 0,5 0,5
2,9,3 Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori NU 2 2
2,9,4 Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere și NU
în spațiile de tranzacționare
2,9,5 Buton unic semnalizare ulterioară producere jaf NU 0,5 0,5
2,9,6 Semnalizare forțare seif/tezaur NU 1 1
2,9,7 Conectare Ia dispecerat monitorizare permanetă NU 4 4
2,9,8 Existență temporizare ușă acces zonă de depozitare NU 2 2
2,9,9 Posibilitatea utilizării codurilor duress NU 1 1
2.10 subsistem TVCI 2,10,1 Supraveghere video zone acces (din interior și exterior), tranzacționare, transferuri și acces zonă de depozitare NU 4 4
2,10.2 Stocare imagini video pentru 20 zile NU 2 2
2,10,3 Calitatea imagini care permite identificarea persoanelor în zona de NU
acces și recunoașterea în rest
2.11 subsistem control acces 2,11,1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior NU 2 2
2,11,2 Acces controlat in zonele de depozitare, procesare numerar și a echipamentelor de securitate NU 3 3
2.11.3 Acces controlat in zona de tranzacționare NU 1 1
20 PAZA 15 100,00% 15
2.12 măsuri asigurate cu personal 2,12,1 Paza Fără pază 5 5
2,12,2 Intervenție NU 5 5
2,12,3 Transporturi valori neorganizat 5 5
3 CRITERII FUNCȚIONALE 10 100,00% 10
3,1 Depozitare numerar (noaptea) Mare peste (>) 100000 EUR 1 1
3,2 Nivel mediu operațiuni cash/zi Mare peste (>) 50000 EUR/zi 1 1
3,3 Operațiuni periodice valori mari în numerar Frecventa ridicata 1 1
3,4 Frecventa transporturi valori Frecventa ridicata 1 1
3,5 Număr salariați 1 sau 2 2 2
3,6 Experiența profesională sub 25% cu experiența mai mare de 3 ani 1 1
3,7 Existenta proceduri de lucru de securitate proceduri inexistente 2 2
3,8 Întreruperi alimentare energie electrica Frecvente 0,5 0,5
3,9 Întreruperi comunicații Frecvente 0,5 0,5
4 ALTE CRITERII 0 0
4,1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului 0 0 10
4,2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului 0 0 -10
PUNCTAJ TOTAL 100 100,00% 100
Admisibilitate
CONCLUZIE NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

Notă: Cerințele minimale generale (pct, 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII Elemente de evaluare nenominalizate Comentarii evaluator Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total - 0
SE DESCRIU AMENINȚĂRi ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTEREA RISCULUI 4.1.1
4.1.2
4.1.3.
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total - 0
SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/CARACTERISTICl SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI 4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10DATA ELABORĂRII

EVALUATOR

DENUMIRE/NUME și PRENUME

ȘTAMPILĂ/
SEMNĂTURĂ

PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ AUTORIZATĂ

REPREZENTANT LEGAL

SPECIALIST/EXPERT

GRILA DE PONDERARE BĂNCI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.
100 Unitate situată în localitate cu rata a criminalității ridicata 1,1 Criminalitate caracteristică zonală
75 Unitate situată în localitate cu rata a criminalității medie
50 Unitate situată în localitate cu rata a criminalității scăzută
100 Cartier/Zona cu o rata a criminalității ridicata 1,2 Criminalitate caracteristică locală
75 Cartier/Zona cu o rata a criminalității medie
50 Cartier/Zona cu o rata a criminalității scăzută
100 Posibilitate de disimulare/fuga rapida 1,3 Accesibilitate
75 Posibilitate de disimulare/fuga medie
50 Posibilitate de disimulare/fuga greoaie
50 Unitati bancare 1,4 Vecinătăți
40 Spatii comerciale cu pază
75 Spatii comerciale fără pază
25 Zona cu prezenta permanenta ale unor forțe de ordine
75 Rezidente
100 Izolata
50 Zona cu trafic pietonal și/sau rutier intens 1,5 Caracteristici locale exterioare
75 Zona cu trafic pietonal și/sau rutier mediu
100 Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus
50 Sucursala 1,6 Tip unitate
75 Agenție mare (> 10 salariați)
100 Agenție mica
25 Agenție Supermarket/Unіversitare/Instituții
75 Agenție rurală
100 Zona de tranzacționare pe direcția de acces în apropierea intrării 1,7 Compartimentare interioara
75 Zona de tranzacționare în lateral în apropierea intrării
25 Zona de tranzacționare în încapere diferita fata de acces
25 Suprafețe vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate
50 Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate
100 Suprafețe vitrate necertificate
25 Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată 2.1.2 Tâmplărie
50 Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate
100 Uși și ferestre din elemente constructive necertificate
50 Hol de intrare cu ușile interblocate 2.1.3 Acces clienți
75 Uși automate
100 Ușă simplă
40 Beton 2.1.4 Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie
60 Zidărie groasă (min. 150 mm)
100 Alte materiale de construcție
25 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc 2,2,1 Compartimentare operatori numerar
50 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual
50 In sistem combinat, deschis si închis (pt. valori mari)
0 Unitate fără operațiuni cu numerar la ghișeu
75 Incintă distinctă din elemente constructive necertificate
100 În sistem deschis
0 Unitate fără operațiuni cu numerar ia ghișeu 2,2,2 Relație operator numerar - Client
25 Ghișeu amenajat cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor
75 Ghișeu din elemente necertificate
100 În sistem deschis
0 Unitate fără depozitare 2,3,1 Amplasare și dotare
10 Cameră de tezaur
40 Seif certificat amplasat în incintă separată
60 Seif certificat amplasat în spațiul comun
100 Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun
40 În afara programului de lucru cu publicul 2,5,1 Trasee de transport intern
50 Prin zone inaccesibile clienților
100 Prin zona accesibilă clienților
50 Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior 2,5,2 Puncte de transfer către exterior
75 Ușă de acces inaccesibilă clienților
100 Ușa de acces destinată clienților
25 Transfer în afara orelor de program cu publicul
0 Unitate fără procesare numerar 2,6,1 Amplasare
25 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc
50 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual
100 Incintă distinctă din elemente constructive necertificate
25 Încăpere separata cu acces controlat 2,7,1 Amplasare echipamente
50 Încăpere separata cu încuiată mecanic
100 În încăpere cu alta destinație
25 Automat bancar cu seif certificat pentru clasă medie de rezistență la efracție și ancorare 2,8,1 Certificare compartiment valori și posibilitate de ancorare
50 Automat bancar cu seif certificat pentru clasă minimă de rezistență la efracție și ancorare
100 Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ancorare
0 Unitatea fără automat bancar
25 Automat bancar amplasat în incintă separată și asigurată 2,8,2 Compartimentare
50 Automat bancar separat cu măști amovibile
100 Automat bancar neseparat fizic (deschis)
0 Unitatea fără automat bancar
50 DA 2,9,1 Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv
100 NU
50 DA 2,9,2 Detecție cu principii diferite zona de depozitare
100 NU
50 DA 2,9,3 Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori
100 NU
50 2,9,4 Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere și în spațiile de tranzacționare
100 NU
25 DA 2,9,5 Buton unic semnalizare ulterioară producere jaf
100 NU
50 DA 2,9,6 Semnalizare forțare seif/tezaur
100 NU
50 DA 2,9,7 Conectare la dispecerat
100 NU
25 DA 2,9,8 Existență temporizare ușă acces zonă de depozitare
100 NU
50 DA 2,9,9 Posibilitatea utilizării codurilor duress
100 NU
50 2,10,1 Supraveghere video zone acces (din interior și exterior), tranzacționare, transferuri și acces zonă de depozitare
100 NU
50 DA 2,10.2 Stocare imagini video pentru 20 zile
100 NU
50 DA 2,10,3 Calitatea imagini care permite recunoașterea clienților
100 NU
50 DA 2,11,1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior
100 NU
50 2,11,2 Acces controlat în zonele de depozitare, procesare numerar și a echipamentelor de securitate
100 NU
50 DA 2.11.3 Acces controlat în zona de tranzacționare
100 NU
25 Permanentă 2,12,1 Paza
50 Temporară
100 Fără paza
50 DA 2,12,2 Intervenție
100 NU
50 efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază 2,12,3 Transporturi valori
75 efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire
25 transferate în același imobil/complex
100 neorganizat
25 Mic sub (<) 50000 EUR 3,1 Depozitare numerar
50 Mediu intre 50000 si 100000 EUR
100 Mare peste (>) 100000 EUR
25 Mic sub (<) 25000 EUR /zi 3,2 Nivel operațiuni cash
50 Mediu intre 25000 si 50000 EUR / zi
100 Mare peste (>) 50000 EUR / zi
25 Frecvență redusă 1 / zi 3,3 Operațiuni periodice valori mari
50 Frecvență medie
100 Frecvență ridicată
25 Frecvență redusă 1 / săptămâna 3,4 Frecvență transporturi valori
50 Frecvență medie
100 Frecvență ridicată
100 1 sau 2 3,5 Număr salariați
75 intre 3 si 5
25 > 5
25 peste 50% cu experiența mai mare de 3 ani 3,6 Experiența profesionala
50 peste 25% cu experiența mai mare de 3 ani
100 sub 25% cu experiența mai mare de 3 ani
25 proceduri existente și însușite de personal 3,7 proceduri de lucru de securitate
75 proceduri existente
100 proceduri inexistente
100 Frecvențe 3,8 Întreruperi alimentare energie electrica
75 Fluctuații de tensiune
50 Accidentale
10 UPS / Generator alimentare echipamente securitate si comunicații
100 Frecvențe 3,9 Întreruperi comunicații
50 Rare
0 Back-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de bază
100 Impact major (9,10, > 10) 4,1 Elemente cu efect pozitiv (+ risc)
75 Impact semnificativ (7,8)
50 Impact mediu (5,6)
25 Impact redus (3,4)
10 Impact minim (1,2)
0 Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului
100 Impact major (9,10, > 10) 4,2 Elemente cu efect negativ (- risc)
75 Impact semnificativ (7,8)
50 Impact mediu (5,6)
25 Impact redus (3,4)
10 Impact minim (1,2)
0 Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

ANEXA Nr. 2

GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU INSTITUȚIILE DE CREDITARE TIP ORGANIZAȚII COOPERATISTE Șl INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCARE

DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE
CRITERII ELEMENTE DE EVALUARE VARIABILE Punctaj ponderat Procentaj
ponderat
Punctaj
asociat
1 CRITERII SPECIFICE 25 100,00% 25
CARACTERISTICI UNITATE 1,1 Criminalitate caracteristică zonală Unitate situată în localitate cu rata a criminalității ridicată 4 4
1,2 Criminalitate caracteristică locală Cartier/Zona cu o rata a criminalității ridicată 4 4
1,3 Accesibilitate Posibilitate de disimulare/fugă rapidă 3 3
1,4 Vecinătăți Izolata 4 4
1,5 Caracteristici locale exterioare Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus 3 3
1,6 Tip unitate Agenție rurală 4 4
1,7 Compartimentare interioara Zona de tranzacționare pe direcția de acces în apropierea intrării 3 3
2 CRITERII DE SECURITATE 65 100,00% 65
2A PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ 20 100,00% 20
2,1 zona de acces și zona perimetrală 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate Suprafețe vitrate necertificate 1,5 1,5
2,1,2 Tâmplărie Uși și ferestre din elemente constructive certificate 1,5 1,5
2,1,3 Acces clienți Ușa simplă 1,5 1,5
2,1,4 Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie Alte materiale de construcție 1,5 1,5
2,2 zona de tranzacționare 2,2,1 Compartimentare operatori numerar În sistem deschis 3 3
2,2,2 Relație operator numerar - Client În sistem deschis 1 1
2,3 zona de depozitare 2,3,1 Amplasare și dotare Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun 2 2
2,4 zona de expunere Nu este cazul - -
2,5 zona de transferuri 2,5,1 Trasee de transport intern numerar Prin zona accesibilă clienților 2 2
2,5,2 Puncte de transfer către exterior Ușa de acces destinată clienților 1 1
2,6 zona de procesare 2,6,1 Amplasare Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 1 1
2,7 zona echipamente de securitate 2,7,1 Amplasare echipamente În încăpere cu alta destinație 1 1
2,8 zona de tranzacții cu automate bancare 2,8,1 Certificare compartiment valori și posibilitate de ancorare Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ancc 2 2
2,8,2 Compartimentare Automat bancar neseparat fizic (deschis) 1 1
2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE 30 100,00% 30
2,9 subsistem de detecție a efracției 2,9,1 Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv NU 4 4
2,9,2 Detecție cu principii diferite zona de depozitare NU 2 2
2,9,3 Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori NU 3 3
2,9,4 Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere și în spațiile de tranzacționare NU 2 2
2,9,5 Posibilitatea programării de partiții distincte pentru spațiile cu valori NU 1 1
2,9,6 Semnalizare forțare seif/tezaur NU 1 1
2,9,7 Conectare la dispecerat monitorizare permanentă NU 4 4
2,9,8 Existență temporizare ușă acces zonă de depozitare NU 2 2
2,9,9 Posibilitatea utilizării codurilor duress NU 1 1
2.10 subsistem TVCI 2,10,1 Supraveghere video zone acces {din interior și exterior), tranzacționare, transferuri și acces zonă de depozitare NU 3 3
2,10.2 Stocare imagini video pentru 20 zile NU 2 2
2,10,3 Calitatea imagini care permite identificarea persoanelor în zona de acces și recunoașterea în rest NU 3 3
2.11 subsistem control acces 2,11,1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior NU 1 1
2,11,2 Acces controlat în zona de tranzacționare, depozitare, procesare și echipamente de securitate NU 1 1
20 PAZĂ 15 100,00% 15
2,12 măsuri asigurate cu personal 2,12,1 Paza Fără pază 5 5
2,12,2 Intervenție NU 5 5
2,12,3 Transporturi valori neorganizat 5 5
3 CRITERII FUNCȚIONALE 10 100,00% 10
3,1 Depozitare numerar (noaptea) mare peste 50000 EUR 2 2
3,2 Nivel mediu operațiuni cash/zi mare peste 30000 EUR / zi 1 1
3,3 Operațiuni periodice valori mari în numerar Frecvență ridicată 1 1
3,4 Frecvență transporturi valori Frecvență ridicată 1 1
3,5 Număr salariați 1 sau 2 1 1
3,6 Experiența si nivel pregătire sub 25% cu experiența mai mare de 3 ani 1 1
3,7 Existenta proceduri de lucru de securitate proceduri inexistente 2 2
3,8 Întreruperi alimentare energie electrică Frecvente 0,5 0,5
3,9 Întreruperi comunicații Frecvente 0,5 0,5
4 ALTE CRITERII 0 0
4,1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului 0 10
4,2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului 0 -10
PUNCTAJ TOTAL 100 100,00% 100
Admisibilitate
CONCLUZIE NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

Notă: Cerințele minimale generale (pct, 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII Elemente de evaluare nenominalizate Comentarii evaluator Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total - 0
SE DESCRIU AMENINTĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI 4.1.1
4.1.2
4.1.3.
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total - 0
SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI 4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
DATA ELABORĂRII EVALUATOR DENUMIRE/NUME și PRENUME ȘTAMPILĂ/SEMNĂTURĂ
PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ AUTORIZATĂ
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT
GRILA DE PONDERARE BĂNCI CORPORATISTE și IFN - valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.
100 Unitate situată în localitate cu rată a criminalității ridicată 1,1 Criminalitate caracteristică zonală
75 Unitate situată în localitate cu rată a criminalității medie
50 Unitate situată în localitate cu rată a criminalității scăzută
100 Cartier/Zonă cu o rată a criminalității ridicată 1,2 Criminalitate caracteristică locală
75 Cartier/Zonă cu o rată a criminalității medie
50 Cartier/Zonă cu o rată a criminalității scăzută
100 Posibilitate de disimulare/fugă rapidă 1,3 Accesibilitate
75 Posibilitate de disimulare/fugă medie
50 Posibilitate de disimulare/fugă greoaie
50 Unități bancare 1,4 Vecinătăți
50 Spatii comerciale cu pază
75 Spatii comerciale fără pază
50 Zona cu prezenta permanenta ale unor forțe de ordine
75 Rezidente
100 Izolata
50 Zona cu trafic pietonal și/sau rutier intens 1,5 Caracteristici locale exterioare
75 Zona cu trafic pietonal și/sau rutier mediu
100 Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus
50 Sucursale 1,6 Tip unitate
75 Agenție urbană
100 Agenție rurală
100 Zona de tranzacționare pe direcția de acces în apropierea intrării 1,7 Compartimentare interioara
75 Zona de tranzacționare în lateral în apropierea intrării
25 Zona de tranzacționare în încăpere diferită față de acces
25 Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate
50 Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate
100 Suprafețe vitrate necertificate
25 Usi și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată 2,1,2 Tâmplărie
50 Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate
100 Uși și ferestre din elemente constructive certificate
50 Hol de intrare cu ușile interblocate 2,1,3 Acces clienți
75 Uși automate
100 Ușa simplă
40 Beton 2,1,4 Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie
60 Zidărie groasă (min. 150 mm)
100 Alte materiale de construcție
25 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc 2,2,1 Compartimentare operatori numerar
50 În sistem combinat, deschis si închis (pt. valori mari)
0 Unitate fără operațiuni cu numerar la ghișeu
50 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual
75 Incintă distinctă din elemente constructive necertificate
100 În sistem deschis
25 Ghișeu din elemente certificate amenajat cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor 2,2,2 Relație operator numerar - Client
0 Unitate fără operațiuni cu numerar la ghișeu
75 Ghișeu din elemente necertificate
100 În sistem deschis
0 Unitate fără depozitare 2,3,1 Amplasare și dotare
10 Cameră de tezaur
40 Seif certificat amplasat în incintă separată
60 Seif certificat amplasat în spațiul comun
100 Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun
40 În afara programului de lucru cu publicul 2,5,1 Trasee de transport intern
50 Prin zone inaccesibile clienților
100 Prin zona accesibilă clienților
25 Transfer în afara orelor de program cu publicul 2,5,2 Puncte de transfer către exterior
50 Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior
75 Ușă de acces inaccesibilă clienților
100 Ușa de acces destinată clienților
0 Unitate fără procesare numerar 2,6,1 Amplasare
25 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc
50 Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual
100 Incintă distinctă din elemente constructive necertificate
25 Încăpere separată cu acces controlat 2,7,1 Amplasare echipamente
50 Încăpere separată cu încuiată mecanic
100 În încăpere cu altă destinație
0 Unitate fără automat bancar 2,8,1 Certificare compartiment valori și posibilitate de ancorare
25 Automat bancar cu seif certificat pentru clasă medie de rezistență la efracție și ancorare
50 Automat bancar cu seif certificat pentru clasă minimă de rezistență la efracție și ancorare
100 Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ancorare
0 Unitate fără automat bancar 2,8,2 Compartimentare
25 Automat bancar amplasat în incintă separată și asigurată
50 Automat bancar separat cu măști amovibile
100 Automat bancar neseparat fizic (deschis)
50 DA 2,9,1 Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv
100 NU
50 DA 2,9,2 Detecție cu principii diferite zona de depozitare
100 NU
25 DA 2,9,3 Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori
100 NU
25 2,9,4 Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere și în spațiile de tranzacționare
100 NU
50 DA 2,9,5 Posibilitatea programării de partiții distincte pentru spațiile cu valori
100 NU
50 DA 2,9,6 Semnalizare forțare seif/tezaur
100 NU
50 DA 2,9,7 Conectare la dispecerat monitorizare permanentă
100 NU
50 DA 2,9,8 Existență temporizare ușă acces zonă de depozitare
100 NU
50 DA 2,9,9 Posibilitatea utilizării codurilor duress
100 NU
50 2,10,1 Supraveghere video zone acces (din interior și exterior), tranzacționare, transferuri și acces zonă de depozitare
100 NU
50 DA 2,10.2 Stocare imagini video pentru 20 zile
100 NU
50 DA 2,10,3 Calitatea imagini care permite recunoașterea clienților
100 NU
50 DA 2,11,1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior
100 NU
50 2,11,2 Acces controlat în zona de tranzacționare, depozitare, procesare și echipamente de securitate
100 NU
25 Permanentă 2,12,1 Pază
50 Temporară
100 Fără pază
50 DA 2,12,2 Intervenție
100 NU
50 efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază 2,12,3 Transporturi valori
75 efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire
50 transferate în același imobil/complex
100 neorganizat
25 mic < 10000 EUR 3,1 Depozitare numerar
50 mediu intre 10000 si 50000 EUR
100 mare peste 50000 EUR
25 mic < 10000 EUR/zi 3,2 Nivel operațiuni cash
50 mediu intre 10000 si 30000 EUR/zi
100 mare peste 30000 EUR/zi
25 Frecvență redusă 1 / zi 3,3 Operațiuni periodice valori mari
50 Frecvență medie
100 Frecvență ridicată
25 Frecvență redusă 1 / săptămână 3,4 Frecvență transporturi valori
50 Frecvență medie
100 Frecvență ridicată
100 1 sau 2 3,5 Număr salariați
75 intre 3 si 5
25 > 5
25 peste 50% cu experiența mai mare de 3 ani 3,6 Experiența profesională
50 peste 25% cu experiența mai mare de 3 ani
100 sub 25% cu experiența mai mare de 3 ani
25 proceduri existente și însușite de personal 3,7 proceduri de lucru de securitate
75 proceduri existente
100 proceduri inexistente
100 Frecvente 3,8 Întreruperi alimentare energie electrică
75 Fluctuații de tensiune
50 Accidentale
10 UPS / Generator alimentare echipamente securitate si comunicații
100 Frecvente 3,9 Întreruperi comunicații
50 Rare
0 Back-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de baza
100 Impact major (9,10, > 10) 4,1 Elemente cu efect pozitiv (+ risc)
75 Impact semnificativ (7,8)
50 Impact mediu (5,6)
25 Impact redus (3,4)
10 Impact minim (1,2)
0 Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului
100 Impact major (9,10, > 10) 4,2 Elemente cu efect negativ (- risc)
75 Impact semnificativ (7,8)
50 Impact mediu (5,6)
25 Impact redus (3,4)
10 Impact minim (1,2)
0 Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

ANEXA Nr. 3

GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU SOCIETĂȚILE CARE AU CA OBIECT DE ACTIVITATE SCHIMBUL VALUTAR

DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE
CRITERII ELEMENTE DE EVALUARE VARIABILE Punctaj
ponderat
Procentaj
ponderat
Punctaj
asociat
1 CRITERII SPECIFICE 25 100,00% 25
CARACTERISTICI UNITATE 1,1 Criminalitate caracteristică zonală Unitate situată în județ cu rata a criminalității ridicată 5 5
1,2 Criminalitate caracteristică locală Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată 5 5
1,3 Accesibilitate Posibilitate de disimulare/fuga rapidă 5 5
1,4 Vecinătăți Izolata 5 5
1,5 Caracteristici locale exterioare Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus 5 5
2 CRITERII DE SECURITATE 65 100,00% 65
2A PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ 28 100,00% 28
2,1 zona de acces și zona perimetrală 2,1,1 Protecție suprafețe vitrate Suprafețe vitrate necertificate 1,5 1,5
2,1,2 Tâmplărie Uși și ferestre din elemente constructive necertificate 1,5 1,5
2,1,3 Acces clienți Ușa simplă 1,5 1,5
2,1,4 Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie Alte materiale de construcție 1,5 1,5
2,2 zona de tranzacționare 2,2,1 Compartiment operator În sistem deschis 10 10
2,2,2 Relație operator-Client În sistem deschis 3 3
2,3 zona de depozitare 2,3,1 Amplasare și dotare Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun 3 3
2,4 zona de expunere - - - - -
2,5 zona de transferuri 2,5,1 Trasee de transport intern numerar Prin zona accesibilă clienților 2 2
2,5,2 Puncte de transfer către exterior Ușa de acces destinată clienților 2 2
2,6 zona de procesare 2,6,1 Amplasare Incintă distinctă din elemente constructive necertificate 1 1
2,7 zona echipamente de securitate 2,7,1 Amplasare echipamente În încăpere cu altă destinație 1 1
2,8 zona de tranzacții cu automate bancare - - - - -
2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE 27 100,00% 27
2,9 subsistem de detecție a efracției 2,9,1 Detecție pătrunderii prin efracție în obiectiv NU 4 4
2,9,2 Posibilitate semnalizare stare de pericol personal NU 4 4
2,9,3 Semnalizare forțare seif NU 2 2
2,9,4 Conectare la dispecerat monitorizare permanentă NU 3 3
2.10 subsistem TVCI 2,10,1 Supraveghere video zonă clienți NU 3 3
2,10,2 Stocare imagini video pentru 20 zile NU 2 2
2,10,3 Calitate imagini care permite recunoașterea clienților NU 3 3
2.11 subsistem control acces 2,11,1 Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior NU 4 4
2,11,2 Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată NU 2 2
2C PAZA 10 100,00% 10
2.12 măsuri asigurate cu personal uman 2,12,1 Pază Fără pază 3 3
2,12,2 Intervenție prin personal specializat NU 3 3
2,12,3 Transporturi valori neorganizat 4 4
3 CRITERII FUNCȚIONALE 10 100,00% 10
3,1,1 Depozitare numerar (noaptea) mare peste 50000 EUR 2,5 2,5
3,1,2 Nivel mediu operațiuni cash/zi mare peste 30000 EUR / zi 1,5 1,5
3,1,3 Număr salariați 1 1,5 1,5
3,1,4 Existența procedurilor de lucru de securitate proceduri inexistente 2,5 2,5
3,1,5 Întreruperi alimentare EE Frecvente 1 1
3,1,6 Întreruperi comunicații Frecvente 1 1
4 ALTE CRITERII 0 0
4,1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului 0 10
4,2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului 0 -10
PUNCTAJ TOTAL 100 100,00% 100
Admisibilitate
CONCLUZIE NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

Notă: Cerințele minimale generale (pct, 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII Elemente de evaluare nenominalizate Comentarii evaluator Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total - 0
SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI 4.1.1
4.1.2
4.1.3.
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total - 0
SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI 4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
DATA ELABORĂRII EVALUATOR DENUMIRE/NUME și PRENUME ȘTAMPILĂ/SEMNĂTURĂ
PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...