Dispoziții finale | Instrucțiuni 9/2013

Acesta este un fragment din Instrucțiunea nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 29. -

(1) I.G.P.R. și structurile teritoriale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentelor instrucțiuni, conform competențelor și atribuțiilor specifice.

(2) Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul evaluării de risc la securitatea fizică, precum și cea de înregistrare în RNERSF se desfășoară cu respectarea strictă a reglementărilor incidente din acest domeniu.

Art. 30. -

Prezentele instrucțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 31. -

Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.

___________

*) Anexele nr. 1-12 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 bis.

Acesta este un fragment din Instrucțiunea nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Instrucțiuni 9/2013:
Dispoziții generale
Analiza de risc la securitate fizică
Abilitarea personalului de evaluare
Grila de evaluare
Dispoziții finale
;
se încarcă...