Art 19 Grila de evaluare | Instrucțiuni 9/2013

Acesta este un fragment din Instrucțiunea nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Grila de evaluare -
Art. 19. -

(1) Pentru stabilirea nivelului amenințărilor se asociază coeficienții de criminalitate specifică, calculați la nivel de județ și de zonă pe baza datelor statistice înregistrate de structurile de cazier și evidență operativă din I.G.P.R., Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și inspectoratele de poliție județene, privind infracțiunile sesizate de tâlhărie și furturi din societăți comerciale, înregistrate în anul precedent.

(2) Coeficienții prevăzuți la alin. (1) se calculează pentru un an calendaristic prin însumarea valorilor regăsite la rubrica volumul criminalității specifice faptelor de tâlhărie (total) și furt din societăți comerciale, calculându-se inclusiv media națională, respectiv județeană.

(3) Coeficienții de criminalitate specifică la nivel de zonă se calculează pentru fiecare sector, municipiu, oraș și comună.

(4) Valorile rezultate se publică anual, prin grija Direcției de ordine publică din cadrul I.G.P.R., respectiv a unităților teritoriale de poliție, până la finalul lunii ianuarie a anului în curs, pe paginile web ale I.G.P.R., Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene.

(5) Pentru determinarea gradului de risc se iau în calcul ca vulnerabilități doar coeficienții de accesibilitate, vecinătate și caracteristici locale exterioare.

Acesta este un fragment din Instrucțiunea nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Instrucțiuni 9/2013:
Art 9 Abilitarea personalului de evaluare
Art 10 Abilitarea personalului de evaluare
Art 11 Abilitarea personalului de evaluare
Art 12 Abilitarea personalului de evaluare
Art 13 Abilitarea personalului de evaluare
Art 14 Grila de evaluare
Art 15 Grila de evaluare
Art 16 Grila de evaluare
Art 17 Grila de evaluare
Art 18 Grila de evaluare
Art 19 Grila de evaluare
Art 20 Grila de evaluare
Art 21 Grila de evaluare
Art 22 Grila de evaluare
Art 23 Grila de evaluare
Art 24 Grila de evaluare
Art 25 Grila de evaluare
Art 26 Grila de evaluare
Art 27 Grila de evaluare
Art 28 Grila de evaluare
Art 29 Dispoziții finale
;
se încarcă...