Art 12 Abilitarea personalului de evaluare | Instrucțiuni 9/2013

Acesta este un fragment din Instrucțiunea nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Abilitarea personalului de evaluare -
Art. 12. -

(1) Utilizarea în procesul de efectuare a analizei de risc a unor date nereale sau incorecte, precum și omisiunea consemnării unor vulnerabilități ori amenințări atrag anularea analizei de risc.

(2) Constatările efectuate de către personalul abilitat al Poliției Române privind săvârșirea faptelor prevăzute la alin. (1) de către evaluatori se înscriu într-un raport motivat, care se transmite Direcției de ordine publică din I.G.P.R., pentru evidențiere în RNERSF.

(3) Evidențierea analizelor de risc anulate în RNERSF se notifică emitentului analizei, beneficiarului și, la cerere, altor părți interesate.

(4) Radierea din RNERSF a celor înscriși se face la cerere ori când nu mai sunt îndeplinite condițiile de înscriere.

Acesta este un fragment din Instrucțiunea nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Instrucțiuni 9/2013:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Analiza de risc la securitate fizică
Art 5 Analiza de risc la securitate fizică
Art 6 Analiza de risc la securitate fizică
Art 7 Analiza de risc la securitate fizică
Art 8 Abilitarea personalului de evaluare
Art 9 Abilitarea personalului de evaluare
Art 10 Abilitarea personalului de evaluare
Art 11 Abilitarea personalului de evaluare
Art 12 Abilitarea personalului de evaluare
Art 13 Abilitarea personalului de evaluare
Art 14 Grila de evaluare
Art 15 Grila de evaluare
Art 16 Grila de evaluare
Art 17 Grila de evaluare
Art 18 Grila de evaluare
Art 19 Grila de evaluare
Art 20 Grila de evaluare
Art 21 Grila de evaluare
Art 22 Grila de evaluare
;
se încarcă...