Art 11 Abilitarea personalului de evaluare | Instrucțiuni 9/2013

Acesta este un fragment din Instrucțiunea nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Abilitarea personalului de evaluare -
Art. 11. -

(1) Persoanele înscrise în RNERSF au obligația de a ține un registru de evidență cronologică cu analizele de risc elaborate pentru unități, care se păstrează minimum 2 ani după ultima completare.

(2) Anterior elaborării analizei de risc, persoanele care prestează această activitate au obligația de a semna un angajament de confidențialitate cu beneficiarul.

(3) Atribuțiile de îndrumare și control privind respectarea prezentelor instrucțiuni revin ofițerilor de poliție din structurile de ordine publică ale Poliției Române.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația de a notifica I.G.P.R. schimbarea angajatorului sau a datelor de contact.

Acesta este un fragment din Instrucțiunea nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Instrucțiuni 9/2013:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Analiza de risc la securitate fizică
Art 5 Analiza de risc la securitate fizică
Art 6 Analiza de risc la securitate fizică
Art 7 Analiza de risc la securitate fizică
Art 8 Abilitarea personalului de evaluare
Art 9 Abilitarea personalului de evaluare
Art 10 Abilitarea personalului de evaluare
Art 11 Abilitarea personalului de evaluare
Art 12 Abilitarea personalului de evaluare
Art 13 Abilitarea personalului de evaluare
Art 14 Grila de evaluare
Art 15 Grila de evaluare
Art 16 Grila de evaluare
Art 17 Grila de evaluare
Art 18 Grila de evaluare
Art 19 Grila de evaluare
Art 20 Grila de evaluare
Art 21 Grila de evaluare
;
se încarcă...