Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 398/2013 pentru înființarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătății

Modificări (9), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 martie 2013 până la 08 decembrie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1355/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare al Direcției de asistență medicală și politici publice nr. E.N. 2.737 din 21 martie 2013,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. - Modificări (1)

Pentru coordonarea științifică și metodologică a activității de specialitate din rețeaua de asistență medicală se înființează și funcționează următoarele comisii consultative ale Ministerului Sănătății:

a) Comisia națională pentru coordonarea comisiilor de specialitate;

b) comisiile de specialitate.

Art. 2. -

Atribuțiile, precum și modul de organizare și funcționare ale Comisiei naționale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății sunt cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. -

Atribuțiile, precum și modul de organizare și funcționare ale comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății sunt cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. -

Componența nominală a Comisiei naționale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 5. -

Lista comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății și componența nominală a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 6. -

Participarea persoanelor nominalizate la activitățile desfășurate în cadrul comisiilor consultative ale Ministerului Sănătății în condițiile prezentului ordin constituie atribuție de serviciu, se înscrie în fișa postului și se apreciază în raportul anual de evaluare a performanțelor profesionale.

Art. 7. -

(1) Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătății se supun prevederilor referitoare la confidențialitate și la conflictul de interese, potrivit regulamentului de organizare și funcționare.

(2) Aceștia sunt obligați, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească și să depună o declarație de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcțiile și activitățile pe care le desfășoară, precum și angajamentul de confidențialitate. Modificări (1)

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația să își actualizeze anual declarația de interese, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, precum și ori de câte ori intervin modificări ale datelor care fac obiectul acestei declarații.

(4) Declarațiile de interese și angajamentul de confidențialitate se depun și se păstrează la Secretariatul general al Ministerului Sănătății.

(5) Declarațiile de interese se vor publica pe site-ul Ministerului Sănătății.

(6) Modelul declarației de interese și modelul angajamentului de confidențialitate sunt prevăzute în anexele nr. 5 și 6.

(7) Nerespectarea prevederilor alin. (2) și (3) atrage pierderea calității de membru al comisiei consultative a Ministerului Sănătății.

Art. 8. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. -

Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 326/2009 privind înființarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății și a Comisiei naționale de transparență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 6 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu

București, 21 martie 2013.

Nr. 398.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
de organizare și funcționare al Comisiei naționale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
de organizare și funcționare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății
Modificări (1)

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

COMPONENȚA NOMINALĂ
a Comisiei naționale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății

Președinte: acad. prof. univ. dr. Constantin Popa - București

Vicepreședinți: prof. dr. Radu Deac - Târgu Mureș

Prof. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca

Membri:

Prof. dr. Vasile Astărăstoaie - Iași

Prof. dr. Daniela Bartoș - București

Prof. dr. Mircea Beuran - București

Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - București

Prof. dr. Maria Dorobanțu - București

Prof. dr. Monica Pop - București

Prof. dr. Irinel Popescu - București

Prof. dr. Gheorghe Peltecu - București

Prof. dr. Ioanel Sinescu - București

Prof. dr. Mihai Voiculescu - București

ANEXA Nr. 4 Modificări (1)

Lista comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății și componența nominală a acestora

I. Comisiile de specialitate:

1. Comisia de anestezie și terapie intensivă;

2. Comisia de boli infecțioase; Modificări (1)

3. Comisia de cardiologie;

4. Comisia de dermatovenerologie;

5. Comisia de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;

6. Comisia de endocrinologie;

7. Comisia de farmacologie clinică; Modificări (1)

8. Comisia de gastroenterologie;

9. Comisia de genetică medicală;

10. Comisia de geriatrie și gerontologie;

11. Comisia de hematologie;

12. Comisia de medicină de familie;

13. Comisia de medicină de urgență și dezastre;

14. Comisia de medicină internă;

15. Comisia de medicina muncii;

16. Comisia de nefrologie;

17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică;

18. Comisia de oncologie;

19. Comisia de paliație;

20. Comisia de pediatrie și neonatologie;

21. Comisia de pneumologie, alergologie și imunologie clinică; Modificări (1)

22. Comisia de psihiatrie și psihiatrie pediatrică;

23. Comisia de reabilitare medicală;

24. Comisia de reumatologie;

25. Comisia de chirurgie cardiovasculară;

26. Comisia de chirurgie generală;

27. Comisia de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă; Modificări (1)

28. Comisia de chirurgie toracică;

29. Comisia de chirurgie pediatrică;

30. Comisia de neurochirurgie;

31. Comisia de obstetrică-ginecologie;

32. Comisia de oftalmologie;

33. Comisia de ortopedie și traumatologie;

34. Comisia de ortopedie pediatrică;

35. Comisia de otorinolaringologie;

36. Comisia de urologie;

37. Comisia de anatomie patologică;

38. Comisia de epidemiologie;

39. Comisia de medicină de laborator;

40. Comisia de medicină legală;

41. Comisia de radiologie-imagistică medicală și medicină nucleară;

42. Comisia de sănătate publică și management;

43. Comisia de igienă;

44. Comisia de medicină dentară;

45. Comisia de chirurgie orală și maxilo-facială;

46. Comisia națională de luptă anti-SIDA;

47. Comisia de bioetică.

II. Componența nominală a comisiilor de specialitate:

1. Comisia de anestezie și terapie intensivă Modificări (2)

Președinte: prof. dr. Dorel Săndesc - Timișoara

Vicepreședinte: conf. dr. Șerban Ion Bubenek Turconi - București

Secretar: dr. Ovidiu Bedreag - Timișoara

Membri:

Conf. dr. Daniela Filipescu - București

Prof. dr. Sanda Copotoiu - Târgu Mureș

Conf. dr. Ioana Grințescu - București

Conf. dr. Natalia Hagău - Cluj-Napoca

Conf. dr. Elena Copaciu - București

Șef lucrări dr. Dana Tomescu - București

Șef lucrări dr. Gabriela Droc - București

2. Comisia de boli infecțioase Modificări (3)

Președinte: prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - București

Vicepreședinte: conf. dr. Victoria Aramă - București

Secretar: dr. Sorin Petrea - București

Membri:

Prof. dr. Emanoil Ceaușu - București

Prof. dr. Augustin Cupșa - Craiova

Prof. dr. Carmen Dorobăț - Iași

Prof. dr. Sorin Rugină - Constanța

Prof. dr. Doina Țățulescu - Cluj-Napoca

Conf. dr. Gabriel-Adrian Popescu - București

Șef lucrări dr. Voica Lăzureanu - Timișoara

2.1. Subcomisia pentru limitarea rezistenței microbiene

Președinte: conf. dr. Gabriel-Adrian Popescu - București

Membri:

Conf. dr. Irina Codiță - București

Dr. Roxana Șerban - București

Dr. Edit Szekely - Târgu Mureș

Dr. Daniela Tălăpan - București

Farm. Gabriela Ruja - București

3. Comisia de cardiologie Modificări (3)

Președinte: prof. dr. Cezar Macarie - București

Vicepreședinte: prof. dr. Dragoș Vinereanu - București

Secretar: prof. dr. Dan Gaiță - Timișoara

Membri:

Dr. Dan Deleanu - București

Prof. dr. Ștefan Iosif Drăgulescu - Timișoara

Prof. dr. Dan Dobreanu - Târgu Mureș

Prof. dr. Maria Dorobanțu - București

Prof. dr. Carmen Ginghină - București

Prof. dr. Doina Dimulescu - București

Prof. dr. Cătălina Georgescu-Arsenescu - Iași

Conf. dr. Iancu Adrian - Cluj-Napoca

Prof. dr. Crina Sinescu - București

4. Comisia de dermato-venerologie Modificări (2)

Președinte: prof. dr. Călin Giurcăneanu - București

Vicepreședinte: conf. dr. George Sorin Țiplică - București

Secretar: dr. Alin Codruț Nicolescu - București

Membri:

Conf. dr. Laura Gheuca Solovăstru - Iași

Conf. dr. Silviu Morariu - Târgu Mureș

Conf. dr. Cătălin Popescu - București

Conf. dr. Virgil Pătrașcu - Craiova

Conf. dr. Maria Rotaru - Sibiu

5. Comisia de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice Modificări (2)

Președinte: dr. Alina Nicolau - București

Vicepreședinte: conf. dr. Ioan Andrei Vereșiu - Cluj-Napoca

Secretar: dr. Rucsandra Dănciulescu - București

Membri:

Prof. dr. Constantin Ionescu-Târgoviște - București

Prof. dr. Petru Aurel Babeș - Oradea

Prof. dr. Mariana Graur - Iași

Prof. dr. Radu Lichiardopol - București

Prof. dr. Gabriela Radulian - București

Prof. dr. Maria Moța - Craiova

Prof. dr. Ioana Micle - Timișoara

Conf. dr. Romulus Timar - Timișoara

Șef lucrări dr. Maria Nițescu - București

6. Comisia de endocrinologie Modificări (2)

Președinte: prof. dr. Constantin Dumitrache - București

Vicepreședinte: prof. dr. Simona Fica - București

Secretar: dr. Raluca Alexandra Trifanescu - București

Membri:

Prof. dr. Voichița Mogoș - Iași

Prof. dr. Circo Eduard - Constanța

Conf. dr. Cătălina Poiană - București

Conf. dr. Ionela Pașcanu - Târgu Mureș

Conf. dr. Carmen Georgescu - Cluj-Napoca

Conf. dr. Aurora Miloș - Timișoara

Conf. dr. Ghervan Cristina - Cluj

Șef lucrări dr. Adina Mariana Ghemigean - București

Șef lucrări dr. Diana Loreta Păun - București

7. Comisia de farmacologie clinică Modificări (2)

Președinte: acad. prof. dr. Victor Voicu - București

Vicepreședinte: prof. dr. Anca Buzoianu - Cluj-Napoca

Secretar: asist. dr. Tudosie Mihai - București

Membri:

Prof. dr. Ioan Fulga - București

Prof. dr. Mihai Nechifor - Iași

Prof. dr. Gheorghe Țarălungă - Constanța

Conf. dr. Daniel Vasile - București

Conf. dr. Andrei Tică - Craiova

8. Comisia de gastroenterologie Modificări (2)

Președinte: prof. dr. Oliviu Pascu - Cluj-Napoca

Vicepreședinte: prof. dr. Mircea Diculescu - București

Secretar: dr. Teodor Bădescu - București

Membri:

Prof. dr. Ligia Bancu - Târgu Mureș

Prof. dr. Adrian Săftoiu - Craiova

Prof. dr. Ioan Sporea - Timișoara

Prof. dr. Anca Trifan - Iași

Conf. dr. Eugen Dumitru - Constanța

Conf. dr. Cristin-Constantin Vere - Craiova

Șef lucrări dr. Gabriel Constantinescu - București

9. Comisia de genetică medicală Modificări (1)

Președinte: prof. dr. Marius Bembea - Oradea

Vicepreședinte: prof. dr. Maria Puiu - Timișoara

Secretar: dr. Vasilica Plăiașu - București

Membri:

Prof. dr. Emilia Severin - București

Conf. dr. Vlad Gorduza - Iași

Prof. dr. Pop Ioan Victor - Cluj-Napoca

10. Comisia de geriatrie și gerontologie Modificări (2)

Președinte: conf. dr. Luiza Spiru - București

Vicepreședinte: șef lucrări dr. Gabriel Prada - București

Secretar: dr. Ioana Ioancio - București

Membri:

Conf. dr. Ioan Valer Donca - Cluj

Conf. dr. Dana Ioana Alexa - Iași

Conf. dr. Maria Georgescu - București

Șef lucrări dr. Lelia Maria Șușan - Timișoara

Dr. Carmen Știru - București

11. Comisia de hematologie Modificări (2)

Președinte: prof. dr. Margit Șerban - Timișoara

Vicepreședinte: prof. dr. Anca Lupu - București

Secretar: șef lucrări Iulia Ursuleac - București

Membri:

Dr. Florentina Vlădăreanu - București

Dr. Călin Lazăr - Cluj-Napoca

Dr. Cătălin Dănăilă - Iași

Dr. Alina Dobrotă - Constanța

Dr. Luminița Rusen - București

Conf. dr. Coriu Daniel - București

Dr. Valentina Uscătescu - București

12. Comisia de medicină de familie Modificări (1)

Președinte: prof. dr. Matei Dumitru - București

Vicepreședinte: prof. Viorela Enăchescu - Craiova

Secretar: dr. Adrian Grom - Vaslui

Membri:

Doina Ileana Mihăilă - București

Dr. Rodica Tănăsescu - București

Dr. Cristina Isar - București

Dr. Sever Cristian Oană - București

Dr. Adela Iancu - București

Dr. Anca Bălan - Cluj

Dr. Loredana Piloff - Sibiu

Dr. Cecilia Grigore - Iași

Dr. Cătălin Petrencic - Călărași

Dr. Sandra Alexiu - București

Dr. Marina Pârcălabu - București

13. Comisia de medicină de urgență și dezastre Modificări (1)

Președinte: șef lucrări dr. Raed Arafat - Târgu Mureș

Vicepreședinte: dr. Hadrian Liviu Borcea - Oradea

Secretar: dr. Cătălina Cornea - București

Membri:

Șef lucrări dr. Luciana Rotaru - Craiova

Dr. Alice Grasu - București

Dr. Leonida Iancu - Timișoara

Dr. Bogdan Opriță - București

Dr. Vasile Popescu - Constanța

Dr. Monica Puticiu - Arad

Dr. Horia Simu - Cluj-Napoca

Dr. Lavinia Ramona Orac - Târgu Mureș

Dr. Alexandra Cojocaru - Constanța

14. Comisia de medicină internă Modificări (1)

Președinte: prof. dr. Ioan Brukner - București

Vicepreședinte: prof. dr. Daniela Bartoș - București

Secretar: șef lucrări dr. Elisabeta Bădilă - București

Membri:

Prof. dr. Emil Carașca - Târgu Mureș

Prof. dr. Coman Tănăsescu - București

Conf. dr. Ioana Dana Alexa - Iași

Conf. dr. Florin Petrescu - Craiova

Prof. dr. Dan Dumitrașcu - Cluj-Napoca

15. Comisia de medicina muncii Modificări (1)

Președinte: prof. dr. Eugenia Naghi - București

Vicepreședinte: conf. dr. Elena Ana Păuncu - Timișoara

Secretar: dr. Marina Oțelea - București

Membri:

Prof. dr. Marilena Oargă - Cluj-Napoca

Prof. dr. Ion Toma - Craiova

Șef lucrări dr. Stelian Morariu - Arad

Dr. Mihaela Stoia - Sibiu

Dr. Adriana Todea - București

16. Comisia de nefrologie Modificări (2)

Președinte: prof. dr. Gabriel Mircescu - București

Vicepreședinte: prof. dr. Adrian Covic - Iași

Secretar: dr. Liliana Gârneață - București

Membri:

Conf. dr. Grigore Dogaru - Târgu Mureș

Prof. dr. Alexandru Ciocâlteu - București

Prof. dr. Dan Ștefan Vlăduțiu - Cluj-Napoca

Conf. dr. Gabriel Bako - Oradea

Prof. dr. Eugen Moța - Craiova

Conf. dr. Mircea Nicolae Penescu - București

Dr. Ovidiu Sorin Golea - Timișoara

17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică Modificări (2)

Președinte: prof. dr. Ovidiu Alexandru Băjenaru - București

Vicepreședinte: prof. dr. Dafin Mureșanu - Cluj-Napoca

Secretar: asist. dr. Mihai Vasile - București

Membri:

Prof. dr. Perju Dumbravă Lăcrămioara - Cluj-Napoca

Prof. dr. Cristian-Dinu Popescu - Iași

Prof. dr. Mihaela Simu - Timișoara

Conf. dr. Bogdan Popescu - București

Conf. dr. Rodica Bălașa - Târgu Mureș

Conf. dr. Tuță Sorin - București

Conf. dr. Dana Cristina Craiu - București

18. Comisia de oncologie Modificări (2)

Președinte: prof. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca

Vicepreședinte: prof. dr. Anca Lupu - București

Secretar: dr. Alexandru Eniu - Cluj-Napoca

18.1. Subcomisia oncologie medicală (tumori solide)

Președinte: prof. dr. Tudor Ciuleanu - Cluj-Napoca;

Membri:

Conf. dr. Lucian Miron - Iași

Dr. Ciprian Aldea - București

Dr. Călin Alexandru Grigorescu - București

Dr. Ștefan Curescu - Timișoara

Dr. Șerban Donea - București

18.2. Subcomisia oncohematologie

Președinte: prof. dr. Anca Lupu - București

Membri:

Prof. dr. Hortensia Ioniță - Timișoara

Prof. dr. Oltean Galafteon - Târgu Mureș

Conf. dr. Anca Bojan - Cluj-Napoca

Dr. Radu Niculescu - Bucuresti

Dr. Cristina Burcoveanu - Iași

18.3. Subcomisia de chirurgie oncologică

Președinte: prof. dr. Brătucu Eugen - București

Membri:

Prof. dr. Viorel Scripcariu - Iași

Prof. dr. Alexandru Blidaru - București

Prof. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca

Conf. dr. Octavian Mazilu - Timișoara

Șef lucrări dr. Patriciu Achimaș-Cadariu - Cluj-Napoca

18.4. Subcomisia radioterapie

Președinte: conf. dr. Valentin Cernea - Cluj-Napoca

Membri:

Șef lucrări dr. Xenia Elena Bacinschi - București

Dr. Laura Rebegea Paraschiv - Galați

Dr. Bogdan Lișcu - București

Dr. Mircea Nicolae Savu - București

Dr. Anca Munteanu - Iași

18.5. Subcomisia oncopediatrie

Președinte: conf. dr. Monica Desire Dragomir - București

Membri:

Prof. dr. Despina Baghiu - Târgu Mureș

Conf. dr. Smaranda Arghirescu - Timișoara

Conf. dr. Ingrid-Crenguța Miron - Iași

Șef lucrări dr. Anca Colita - București

Dr. Rodica Voichița Cosnarovici - Cluj-Napoca

19. Comisia de paliație Modificări (1)

Președinte: dr. Daniela Moșoiu - Hospice Casa Speranței Brașov

Vicepreședinte: dr. Răzvan Curcă - Alba Iulia

Secretar: as. univ. dr. Estera Boeriu - Timișoara

Membri:

Prof. dr. Mirela Gherman - Cluj-Napoca

As. univ. dr. Vladimir Poroh - Iași

Dr. Silviu Corbu - Oradea

Dr. Angelica Lascu - Constanța

Dr. Sorina Pop - Cluj-Napoca

20. Comisia de pediatrie și neonatologie Modificări (1)

Președinte: prof. dr. Doina Pleșca - București

Vicepreședinte: conf. dr. Silvia Stoicescu - București

Secretar: dr. Carmen Zăpucioiu - București

Membri:

Prof. dr. Evelina Moraru - Iași

Prof. dr. Liviu Pop - Timișoara

Conf. dr. Oana Mărgineanu - Târgu Mureș

Dr. Andreica Marian - Cluj-Napoca

Dr. Alin Stănescu - București

21. Comisia de pneumologie, alergologie și imunologie clinică Modificări (2)

Președinte: prof. dr. Miron Bogdan - București

Vicepreședinte: prof. dr. Voicu Tudorache - Timișoara

Secretar: dr. Claudia Lucia Toma - București

Membri:

Prof. dr. Doina Todea - Cluj-Napoca

Conf. dr. Dragoș Bumbăcea - București

Prof. dr. Traian Mihăescu - Iași

Conf. dr. Florin Dan Popescu - București

Dr. Irina Strâmbu - București

22. Comisia de psihiatrie și psihiatrie pediatrică Modificări (3)

Președinte: prof. dr. Dragoș Marinescu - Craiova

Vicepreședinte: prof. dr. Dan Prelipceanu - București

Secretar: conf. dr. Cristinel Ștefănescu - Iași

Membri:

Prof. dr. Ioana Micluția - Cluj-Napoca

Prof. dr. Aurel Nireștean - Târgu Mureș

Prof. dr. Delia Podea - Arad

Prof. dr. Iuliana Dobrescu - București

Prof. dr. Tudor Udriștoiu - Craiova

As. univ. dr. Laura Mateescu - București

Dr. Simona Macovei - București

23. Comisia de reabilitare medicală Modificări (2)

Președinte: prof. dr. Mihai Berteanu - București

Vicepreședinte: conf. dr. Ioan Onac - Cluj-Napoca

Secretar: șef lucrări dr. Florina Popa - Sibiu

Membri:

Prof. dr. Gelu Onose - București

Prof. dr. Dan Nemeș - Timișoara

Prof. dr. Roxana Popescu - Craiova

Conf. dr. Adrian Bighea - Craiova

Conf. dr. Anca Ionescu - București

Șef lucrări dr. Sorin Stratulat - Iași

Dr. Daiana Popa - Băile Felix, județul Bihor

24. Comisia de reumatologie Modificări (1)

Președinte: prof. dr. Ruxandra Ionescu - București

Vicepreședinte: prof. dr. Simona Rednic - Cluj-Napoca

Secretar: dr. Laura Grosanu - București

Membri:

Prof. dr. Rodica Chiriac - Iași

Prof. dr. Paulina Ciurea - Craiova

Prof. dr. Maria Șuta - Constanța

Conf. dr. Mihai Bojincă - București

Dr. Cătălin Codreanu - București

25. Comisia de chirurgie cardiovasculară Modificări (3)

Președinte: prof. dr. Radu Deac - Târgu Mureș

Vicepreședinte: prof. dr. Grigore Tinică - Iași

Secretar: as. univ. dr. Liviu Moraru - Târgu Mureș

Membri:

Prof. dr. Vlad Iliescu - București

Prof. dr. Marian Gaspar - Timișoara

Conf. dr. Horațiu Moldovan - București

Conf. dr. Horațiu Suciu - Târgu Mureș

Conf. dr. Traian Scridon - Cluj-Napoca

Dr. Viorel Goleanu - București

25.1. Subcomisia de chirurgie vasculară

Președinte: dr. Sorin Liviu Băilă - București

Membri:

Prof. dr. Mihai Ionac - Timișoara

Dr. Ionel Droc - București

Dr. Horia Mureșan - București

Dr. Marina Jana Pacescu - București

Dr. Adrian Mureșan - Târgu Mureș

26. Comisia de chirurgie generală Modificări (2)

Președinte: prof. dr. Mircea Beuran - București

Vicepreședinte: prof. dr. Florian Popa - București

Secretar: șef lucrări dr. Cristian Iorga - București

Membri:

Prof. dr. Traian Pătrașcu - București

Prof. dr. Silviu Constantinoiu - București

Prof. dr. Constantin Copotoiu - Târgu Mureș

Prof. dr. Ștefan Georgescu - Iași

Prof. dr. Vasile Sârbu - Constanța

Conf. dr. Cornel Iancu - Cluj-Napoca

Conf. dr. Lică Ion - București

27. Comisia de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă Modificări (2)

Președinte: prof. dr. Ioan Lascăr - București

Vicepreședinte: prof. dr. Dan Mircea Enescu - București

Secretar: șef lucrări dr. Dragoș Zamfirescu - București

Membri:

Prof. dr. Ioan Bordeianu - Constanța

Prof. dr. Tiberiu Bratu - Timișoara

Prof. dr. Ioan Petre Florescu - București

Prof. dr. Alexandru Georgescu - Cluj-Napoca

Prof. dr. Toma Mugea - Cluj-Napoca

Prof. dr. Teodor Stamate - Iași

Conf. dr. Horia Pârvănescu - Craiova

Dr. Dan Chelariu - Bacău

Dr. Dorin Dorobanțu - Târgu Mureș

28. Comisia de chirurgie toracică Modificări (2)

Președinte: prof. dr. Ioan Cordoș - București

Vicepreședinte: prof. dr. Teodor Horvat - București

Secretar: dr. Ciprian Nicolae Bolca - București

Membri:

Prof. dr. Alexandru Constantin Nicodim - Timișoara

Șef lucrări dr. Cristina Grigorescu - Iași

Dr. Cezar Motaș - București

Dr. Claudiu Eduard Nistor - București

Dr. Dan Nicolau - Cluj-Napoca

29. Comisia de chirurgie pediatrică Modificări (1)

Președinte: conf. dr. Radu Bălănescu - București

Vicepreședinte: prof. dr. Eugen Boia - Timișoara

Secretar: asist. dr. Laura Topor - București

Membri:

Conf. dr. Gabriel Aprodu - Iași

Conf. dr. Sebastian Nicolae Ionescu - București

Șef lucrări dr. Ovidiu Ciobanu - Craiova

Sef lucrări dr. Horațiu Viorel Gocan - Cluj-Napoca

Sef lucrări dr. Horea Gozar - Târgu Mureș

30. Comisia de neurochirurgie Modificări (2)

Președinte: prof. dr. Radu Mircea Gorgan - București

Vicepreședinte: prof. dr. Ioan Ștefan Florian - Cluj-Napoca

Secretar: asist. dr. Corneliu Toader - București

Membri:

Prof. dr. Nicolae Ianovici - Iași

Conf. dr. Dumitru Mohan - Oradea

As. univ. dr. Horia Pleș - Timișoara

Dr. Adrian Bălașa - Târgu Mureș

Dr. Sergiu Stoica - București

31. Comisia de obstetrică-ginecologie Modificări (1)

Președinte: prof. dr. Gheorghe Peltecu - București

Vicepreședinte: prof. dr. Radu Vlădăreanu - București

Secretar: dr. George Iancu - București

Membri:

Prof. dr. Doru Atanasiu - Timișoara

Prof. dr. Mircea Onofirescu - Iași

Prof. dr. Bela Szabo - Târgu Mureș

Prof. dr. Florin Stamatian - Cluj-Napoca

Prof. dr. Vlad Tica - Constanța

Conf. dr. Nicolae Suciu - București

Conf. dr. Nicolae Cernea - Craiova

32. Comisia de oftalmologie Modificări (1)

Președinte: prof. dr. Monica Pop - București

Vicepreședinte: prof. dr. Mihai Pop - București

Secretar: dr. Cornel Ștefan - București

Membri:

Prof. dr. Liliana Voinea - București

Prof. dr. Dorin Chiseliță - Iași

Prof. dr. Cristina Vlăduțiu - Cluj-Napoca

Prof. dr. Adriana Stănilă - Sibiu.

Șef lucrări dr. Florin Baltă - București

33. Comisia de ortopedie și traumatologie Modificări (2)

Președinte: conf. dr. Cristian Ioan Stoica - București

Vicepreședinte: prof. dr. Ors Nagy - Târgu Mureș

Secretar: șef lucrări dr. Alexandru Ulici - București

Membri:

Prof. dr. Dinu Antonescu - București

Prof. dr. Paul Botez - Iași

Prof. dr. Dan Lucaciu - Cluj-Napoca

Prof. dr. Radu Prejbeanu - Timișoara

Prof. dr. Cătălin Cârstoiu - București

Conf. dr. Horia Orban - București

Conf. dr. Gheorghe Popescu - București

34. Comisia de ortopedie pediatrică Modificări (1)

Președinte: prof. dr. Gheorghe Burnei - București

Vicepreședinte: șef lucrări dr. Alexandru Ulici - București

Secretar: dr. Costel Vlad - București

Membri:

Prof. dr. Mihail Jianu - București

Dr. Dan Apostol - Iași

Dr. Liviu Muntean - Brașov

35. Comisia de otorinolaringologie Modificări (1)

Președinte: prof. dr. Viorel Zainea - București

Vicepreședinte: conf. dr. Gheorghe Muhlfay - Târgu Mureș

Secretar: asist. dr. Hainăroșie Răzvan - București

Membri:

Prof. dr. Codruț Sarafoleanu - București

Prof. dr. Elena Ioniță - Craiova

Prof. dr. Marcel Cozgărea - Cluj-Napoca

Conf. dr. Mihail Dan Cobzeanu - Iași

Dr. Stamate Dan - București

36. Comisia de urologie Modificări (1)

Președinte: prof. dr. Ioanel Sinescu - București

Vicepreședinte: prof. dr. Mihai Lucan - Cluj-Napoca

Secretar: conf. dr. Gabriel Gluck - București

Membri:

Prof. dr. Viorel Bucuraș - Timișoara

Prof. dr. Petrișor Geavlete - București

Prof. dr. Braticevici Bogdan - București

Conf. dr. Dan Mischianu - București

Conf. dr. Costică Novac - Iași

Conf. dr. Viorel Jinga - București

Conf. dr. Martha Orsolya - Târgu Mureș

37. Comisia de anatomie patologică Modificări (1)

Președinte: prof. dr. Maria Sajin - București

Vicepreședinte: prof. dr. Cristiana Simionescu - Craiova

Secretar: conf. dr. Mariana Costache - București

Membri:

Prof. dr. Imre Egyed - Târgu Mureș

Prof. dr. Alis Dema - Timișoara

Prof. dr. Irina Draga Căruntu - Iași

Prof. dr. Elena Roșca - Oradea

Prof. dr. Mariana Așchie - Constanța

Conf. dr. Doinița Crișan - Cluj-Napoca

Dr. Teodora Vlădescu - București

38. Comisia de epidemiologie Modificări (1)

Președinte: prof. dr. Doina Azoicăi - Iași

Vicepreședinte: șef lucrări dr. Daniela Pițigoi - București

Secretar: dr. Alina Zaharia - București

Membri:

Dr. Grațiana Chicin - Timișoara

Dr. Adriana Pistol - București

Dr. Florin Popovici - București

Dr. Carmen Sima - Baia Mare

Dr. Camelia Truică - Călărași

39. Comisia de medicină de laborator

Președinte: conf. dr. Alexandru Rafila - București

Vicepreședinte: prof. dr. Luminița Iancu - Iași

Secretar: dr. Gabriel Ionescu - București

Membri:

Prof. dr. Monica Likker - Timișoara

Prof. dr. Simona Ruță - București

Prof. dr. Olga Dorobăț - București

Conf. dr. Carmen Pânzaru - Iași

Conf. dr. Minodora Dobreanu - Târgu Mureș

40. Comisia de medicină legală Modificări (1)

Președinte: prof. dr. Dan Dermengiu - București

Vicepreședinte: prof. dr. Vasile Astărăstoae - Iași

Secretar: dr. Cătălin Dogăroiu - București

Membri:

Prof. dr. Alexandra Enache - Timișoara

Prof. dr. Roxana Zăvoi - Craiova

Conf. dr. Cristian Curcă - București

Conf. dr. Gabriel Mihalache - Oradea

Conf. dr. Silviu Morar - Sibiu

Conf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca

Șef lucrări dr. Viorel Hădărean - Târgu Mureș

41. Comisia de radiologie-imagistică medicală și medicină nucleară Modificări (1)

Președinte: prof. dr. Constantin Zaharia - București

Vicepreședinte: prof. dr. Gheorghe Iana - București

Secretar: dr. Ruxandra Vlădescu - București

Membri:

Prof. dr. Radu Badea - Cluj-Napoca

Prof. dr. Mircea Buruian - Târgu Mureș

Prof. dr. Sorin Dudea - Cluj-Napoca

Prof. dr. Zoia Stoica - Craiova

Prof. dr. Dragoș Negru - Iași

Conf. dr. Ioana Lupescu - București

Conf. dr. Florin Bârsășteanu - Timișoara

42. Comisia de sănătate publică și management Modificări (1)

Președinte: prof. dr. Petru Armean - București

Vicepreședinte: conf. dr. Carmen Domnariu - Sibiu

Secretar: as. univ. dr. Eugenia Bratu - București

Membri:

Prof. dr. Corneliu Amariei - Constanța

Prof. dr. Dana Mincă - București

Conf. dr. Cristina Borzan - Cluj-Napoca

Conf. dr. Mugur Ghelase - Craiova

Șef lucrări dr. Florentina Furtunescu - București

Dr. Mioara Predescu - București

Dr. Virgil Ciobanu - Timișoara

43. Comisia de igienă Modificări (1)

Președinte: prof. dr. Brigitta Vlaicu - Timișoara

Vicepreședinte: șef lucrări dr. Maria Nițescu - București

Secretar: șef lucrări dr. Alexandra Cucu - București

Membri:

Prof. dr. Monica Popa - Cluj-Napoca

Conf. dr. Lucian Indrei - Iași

Dr. Mariana Vlad - Cluj-Napoca

Dr. Corina Zugravu - București

Dr. Andra Neamțu - București

44. Comisia de medicină dentară Modificări (2)

Președinte: prof. dr. Alexandru Bucur - București

Vicepreședinte:

prof. dr. Dragoș Stanciu - București

Secretar: dr. Elena Delia Daragiu - București

Membri:

Prof. dr. Virgil Cârligeriu - Timișoara

Prof. dr. Mariana Păcurar - Târgu Mureș

Prof. dr. Norina Forna - Iași

Prof.dr. Ecaterina Ionescu - București

Prof. dr. Alin Șerbănescu - Cluj-Napoca

Prof. dr. Teodor Trăistaru - București

Prof. dr. Radu Câmpeanu - Cluj-Napoca

45. Comisia de chirurgie orală și maxilo-facială Modificări (2)

Președinte: prof. dr. Grigore Băciuț - Cluj-Napoca

Vicepreședinte: prof. dr. Alexandru Bucur - București

Secretar: dr. Marius Pricop - Timișoara

Membri:

Prof. dr. Ecaterina Ionescu - București

Prof. dr. Mircea Surpățeanu - Craiova

Prof. dr. Adrian Creangă - Constanța

Prof. dr. Dezideriu Kovacs - Târgu Mureș

Dr. Eugenia Popescu - Iași

46. Comisia națională de luptă anti-SIDA

Președinte: prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - București

Vicepreședinte: prof. dr. Augustin Cupșa - Craiova

Secretar: dr. Gabriel Colțan - București

Membri:

Prof. dr. Doina Țățulescu - Cluj-Napoca

Prof. dr. Lucian Negruțiu - Timișoara

Conf. dr. Carmen Chiriac -Târgu Mureș

Conf. dr. Elisabeta Otilia Benea - București

Conf. dr. Dan Duiculescu - București

Șef lucrări dr. Daniela Pițigoi - București

Dr. Liviu Prisăcariu - Iași

Dr. Mariana Mărdărescu - București

Dr. Dan Oțelea - București

47. Comisia de bioetică

Președinte: prof. dr. Radu Palade - București

Vicepreședinte: prof. dr. Vladimir Beliș - București

Secretar: dr. Carmen Sălăvăstru - București

Membri:

Conf. dr. Ioan Zanc - Cluj-Napoca

Conf. dr. Mugurel Ștefan Ghelase - Craiova

Conf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca

Dr. Cristina Gavrilovici - Iași

Dr. Carmen Pantiș - Oradea

ANEXA Nr. 5 Modificări (1)

DECLARAȚIE DE INTERESE
a membrilor comisiilor consultative

Numele: Prenumele:
Funcția:
Adresa profesională:
Locul de muncă:
Adresa
Strada nr.
Cod poștal Localitatea
Număr de telefon (serviciu) Număr de telefon (acasă)
Număr de telefon (mobil) Număr de fax
Adresa de e-mail

Comisia:

A. Interese personale

Indicați mai jos toate legăturile cu societățile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum și cu reprezentanțele din țară ale societăților comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:

1. Participare financiară la capitalul unei societăți din categoriile menționate mai sus

□ niciuna

Denumirea societății Natura participării financiare (deținere de acțiuni)

2. Activitate/Activități care conduce/conduc la o remunerare personală

2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)

□ niciuna

Denumirea societății Natura legăturii durabile sau permanente

2.2. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): studii clinice și lucrări științifice

□ niciuna

Denumirea societății Natura studiilor sau lucrărilor științifice

2.3. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză

□ niciuna

Denumirea societății Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză

2.4. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): activități de consiliere

□ niciuna

Denumirea societății Natura activității de consiliere

2.5. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): conferințe, alte acțiuni de formare

□ niciuna

Denumirea societății Subiectul conferințelor sau acțiunilor de formare

2.6. Altele

□ niciuna

Denumirea societății Natura activității

3. Activități care conduc la obținerea unui vărsământ în bugetul unei instituții

□ niciuna

Denumirea societății Instituția beneficiară a vărsământului

4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)

□ niciuna

Denumirea societății Natura activității

B. Interese ale soțului/soției

Numele: Prenumele:

Indicați mai jos toate legăturile cu societățile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum și cu reprezentanțele din țară ale societăților comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:

1. Participare financiară la capitalul unei societăți din categoriile menționate mai sus

□ niciuna

Denumirea societății Natura participării financiare (deținere de acțiuni)

2. Activitate/Activități care conduce/conduc la o remunerare personală

2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)

□ niciuna

Denumirea societății Natura legăturii durabile sau permanente

2.2. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): studii clinice și lucrări științifice

□ niciuna

Denumirea societății Natura studiilor sau lucrărilor științifice

2.3. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză

□ niciuna

Denumirea societății Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză

2.4. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): activități de consiliere

□ niciuna

Denumirea societății Natura activității de consiliere

2.5. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): conferințe, alte acțiuni de formare

□ niciuna

Denumirea societății Subiectul conferințelor sau acțiunilor de formare

2.6. Altele

□ niciuna

Denumirea societății Natura activității

3. Activități care conduc la obținerea unui vărsământ în bugetul unei instituții

□ niciuna

Denumirea societății Instituția beneficiară a vărsământului

4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)

□ niciuna

Denumirea societății Natura activității

C. Interese ale rudelor de gradul I (părinți, copii, frați)

Numele și prenumele Tipul de rudenie

Indicați mai jos toate legăturile cu societățile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum și cu reprezentanțele din țară ale societăților comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:

1. Participare financiară la capitalul unei societăți din categoriile menționate mai sus

□ niciuna

Denumirea societății Natura participării financiare (deținere de acțiuni)

2. Activitate/Activități care conduce/conduc la o remunerare personală

2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)

□ niciuna

Denumirea societății Natura legăturii durabile sau permanente

2.2. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): studii clinice și lucrări științifice

□ niciuna

Denumirea societății Natura studiilor sau lucrărilor științifice

2.3. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză

□ niciuna

Denumirea societății Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză

2.4. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): activități de consiliere

□ niciuna

Denumirea societății Natura activității de consiliere

2.5. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): conferințe, alte acțiuni de formare

□ niciuna

Denumirea societății Subiectul conferințelor sau acțiunilor de formare

2.6. Altele

□ niciuna

Denumirea societății Natura activității

3. Activități care conduc la obținerea unui vărsământ în bugetul unei instituții

□ niciuna

Denumirea societății Instituția beneficiară a vărsământului

4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)

□ niciuna

Denumirea societății Natura activității

D. Interese ale persoanelor aflate în întreținere

Numele și prenumele Tipul de rudenie

Indicați mai jos toate legăturile cu societățile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum și cu reprezentanțele din țară ale societăților comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:

Participare financiară la capitalul unei societăți din categoriile menționate mai sus

□ niciuna

Denumirea societății Natura participării financiare (deținere de acțiuni)

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte susceptibile de a aduce atingere obiectivității de care trebuie să fac dovadă în cadrul mandatului meu sunt enumerate mai sus.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menționate mai sus.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 6

ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE
al membrilor comisiei consultative

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., având profesia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., membru al Comisiei de specialitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., mă angajez prin prezentul angajament să păstrez confidențialitatea tuturor documentelor discutate în cadrul comisiei, cu excepția celor care devin publice prin publicare sau prin ordin al ministrului sănătății.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...