Art 48 Autoritatea de reglementare | Ordonanță de urgență 13/2013

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 13/2013 privind serviciile poștale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Autoritatea de reglementare -
Art. 48. -

(1) Pentru scopurile aplicării prezentei ordonanțe de urgență, atribuțiile autorității de reglementare sunt îndeplinite de ANCOM. Modificări (1)

(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, ANCOM urmărește, în principal, realizarea următoarelor obiective:

a) asigurarea dreptului de acces la serviciul universal;

b) promovarea intereselor utilizatorilor, în special ale celor cu handicap, boli cronice, cu vârstă înaintată, cu venituri mici sau care locuiesc în zone izolate, în zone din perimetrul rural sau în zone cu densitate demografică redusă;

c) promovarea eficienței economice a furnizorilor de servicii poștale;

d) asigurarea sustenabilității economice a activităților efectuate de furnizorii de servicii poștale.

(3) ANCOM este, de asemenea, împuternicită: Modificări (1)

a) să adopte reglementările și să impună obligațiile și condițiile necesare în vederea organizării aplicării prezentei ordonanțe de urgență;

b) să asigure supravegherea respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a măsurilor luate în aplicarea acesteia, precum și a drepturilor și obligațiilor furnizorilor de servicii poștale.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 13/2013 privind serviciile poștale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 13/2013:
Art 38 Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poștale
Art 39 Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poștale
Art 40 Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poștale
Art 41 Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poștale
Art 42 Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poștale
Art 43 Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poștale
Art 44 Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poștale
Art 45 Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poștale
Art 46 Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poștale
Art 47 Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poștale
Art 48 Autoritatea de reglementare
Art 49 Autoritatea de reglementare
Art 50 Autoritatea de reglementare
Art 51 Autoritatea de reglementare
Art 52 Regim sancționator și dispoziții procedurale
Art 53 Regim sancționator și dispoziții procedurale
Art 54 Regim sancționator și dispoziții procedurale
Art 55 Regim sancționator și dispoziții procedurale
Art 56 Regim sancționator și dispoziții procedurale
Art 57 Regim sancționator și dispoziții procedurale
Art 58 Regim sancționator și dispoziții procedurale
;
se încarcă...