Art 32 Protecția utilizatorilor | Ordonanță de urgență 13/2013

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 13/2013 privind serviciile poștale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Protecția utilizatorilor -
Art. 32. -

(1) Trimiterile poștale distribuite de un furnizor de servicii poștale trebuie să fie marcate corespunzător cu denumirea sau marca comercială a furnizorului respectiv.

(2) Publicitatea prin poștă trebuie să conțină un marcaj distinctiv, care să asigure identificarea acesteia ca atare, pe ambalajul trimiterii sau pe trimiterea în sine, în condiții stabilite de autoritatea de reglementare.

(3) Furnizorul de servicii poștale are obligația să asigure elemente de identificare proprii pentru personalul însărcinat cu colectarea și distribuirea trimiterilor poștale și să marcheze toate instalațiile fizice care fac parte din rețeaua poștală pe care o operează, inclusiv cutiile poștale, cu un semn distinctiv care să asigure identificarea furnizorului în cauză.

(4) Prin punctele de acces utilizate de un furnizor de servicii poștale se asigură și informarea utilizatorilor privind zilele și orele la care furnizorul ridică trimiterile poștale de la respectivul punct de acces.

(5) Autoritatea de reglementare poate stabili condițiile în care furnizorii de servicii poștale trebuie să își îndeplinească obligațiile prevăzute la alin. (1), (3) și (4).

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 13/2013 privind serviciile poștale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 13/2013:
Art 22 Finanțarea serviciului universal
Art 23 Finanțarea serviciului universal
Art 24 Finanțarea serviciului universal
Art 25 Finanțarea serviciului universal
Art 26 Finanțarea serviciului universal
Art 27 Finanțarea serviciului universal
Art 28 Finanțarea serviciului universal
Art 29 Protecția utilizatorilor
Art 30 Protecția utilizatorilor
Art 31 Protecția utilizatorilor
Art 32 Protecția utilizatorilor
Art 33 Protecția utilizatorilor
Art 34 Condițiile de acceptare a trimiterilor poștale
Art 35 Condițiile de acceptare a trimiterilor poștale
Art 36 Condițiile de acceptare a trimiterilor poștale
Art 37 Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poștale
Art 38 Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poștale
Art 39 Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poștale
Art 40 Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poștale
Art 41 Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poștale
Art 42 Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poștale
;
se încarcă...