Guvernul României

Hotărârea nr. 71/2013 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 martie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 863 lit. d) și art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității a imobilului compus din clădire și teren aferent dobândit prin contract de vânzare-cumpărare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Președintele Consiliului Național pentru
Studierea Arhivelor Securității,
Dragoș Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 27 februarie 2013.

Nr. 71.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului compus din clădire și terenul aferent care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și se dă în administrarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității

Nr.
crt.
Codul
de
clasificare
Administrator Nr.
de
identificare
M.F.P.
Denumirea
bunului
Elemente-cadru de
descriere
tehnică
Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în
folosință
Valoarea
de inventar
- lei -
Situația juridică
1. 8.29.07 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității C.U.I. 12932750 Imobil compus din clădire (sediul C.N.S.A.S.) și teren aferent Str. Matei Basarab nr. 55-57, sectorul 3, București - suprafață construită: 440 mp;
- suprafață desfășurată: 3.960 mp;
- regimul de înălțime:
9 nivele, din care:
2 subsoluri, parter,
5 etaje, terasă peste etajul 5;
- suprafață teren: 900 mp;
- carte funciară nr.: 47374.
2007, prin Contractul de vânzare-
cumpărare nr. 654/2007
Clădire:
24.769.907 lei
Teren:
5.528.093 lei
Achiziție din fondurile bugetului de stat

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...