DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului compus din clădire și terenul aferent care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și se dă în administrarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității | Hotărâre 71/2013

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 71/2013 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXĂ -
DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului compus din clădire și terenul aferent care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și se dă în administrarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității

Nr.
crt.
Codul
de
clasificare
Administrator Nr.
de
identificare
M.F.P.
Denumirea
bunului
Elemente-cadru de
descriere
tehnică
Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în
folosință
Valoarea
de inventar
- lei -
Situația juridică
1. 8.29.07 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității C.U.I. 12932750 Imobil compus din clădire (sediul C.N.S.A.S.) și teren aferent Str. Matei Basarab nr. 55-57, sectorul 3, București - suprafață construită: 440 mp;
- suprafață desfășurată: 3.960 mp;
- regimul de înălțime:
9 nivele, din care:
2 subsoluri, parter,
5 etaje, terasă peste etajul 5;
- suprafață teren: 900 mp;
- carte funciară nr.: 47374.
2007, prin Contractul de vânzare-
cumpărare nr. 654/2007
Clădire:
24.769.907 lei
Teren:
5.528.093 lei
Achiziție din fondurile bugetului de stat

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 71/2013 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...