Guvernul României

Hotărârea nr. 70/2013 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoașterii prin judecătorească a Asociației Hispano-Română din Castilla La Mancha din Spania

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 martie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 76 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă cererea de recunoaștere prin hotărâre judecătorească, în vederea funcționării în România a Asociației Hispano-Română din Castilla La Mancha din Spania, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în Spania, localitatea Ciudad Real, str. Plaza de la Constitucion nr. 6 - Parter Interior.

Art. 2. -

Asociația Hispano-Română din Castilla La Mancha din Spania are ca obiective stabilirea legăturilor instituționale între autoritățile spaniole și instituțiile române din Spania și România, protejarea comunității românești sub toate aspectele, integrarea comunității spaniole în România, constituirea unui centrul cultural hispano-român, precum și stimularea și stabilirea relațiilor economice dintre societățile și instituțiile spaniole și societățile și instituțiile române.

Art. 3. -

(1) Asociația Hispano-Română din Castilla La Mancha va funcționa în România prin intermediul unei reprezentanțe cu sediul în București, sectorul 1, strada Emanoil Porumbaru nr. 79, apartamentul 2, parter, biroul 1.1.

(2) În vederea realizării obiectivelor asociației, reprezentanța acesteia în România desfășoară activități de informare, orientare, consiliere și formare, de promovare a culturii antreprenoriale, a economiei sociale, a inovării și cercetării, de sprijinire a categoriilor de persoane dezavantajate în vederea accesului la servicii educaționale și servicii sociale, precum și dezvoltarea de parteneriate în vederea creșterii gradului de ocupare și a incluziunii sociale a acestora.

Art. 4. -

Asociația Hispano-Română din Castilla La Mancha din Spania, prin reprezentanța sa din România, își va desfășura activitatea, cu respectarea legilor române, după obținerea hotărârii judecătorești de recunoaștere și după înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Tribunalului București.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
Ministrul culturii,
Daniel-Constantin Barbu

București, 27 februarie 2013.

Nr. 70.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...