Parlamentul României

Legea nr. 20/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7 din 10 februarie 2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 1 martie 2010, cu următoarea completare:

- La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

"

Articolele 5 și 51 se modifică și vor avea următorul cuprins:

«Art. 5. -

(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică pentru îndeplinirea obligației de compensare rezultate din atribuirea unui contract de achiziție de pe piața externă de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice și siguranței naționale, a cărui valoare depășește, individual sau cumulat, două milioane de euro.

(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și în cazul în care un operator economic român, pentru realizarea obiectului unui contract de achiziție în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, cumpără de pe piața externă produse, servicii sau lucrări a căror valoare depășește, individual sau cumulat, două milioane de euro.

(3) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică pentru îndeplinirea obligației de compensare rezultate din încheierea unui acord-cadru privind achiziția de pe piața externă de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice și siguranței naționale a căror valoare depășește, individual sau cumulat, două milioane de euro.

(4) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și în cazul în care un operator economic român, pentru realizarea obiectului unui acord-cadru în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, cumpără de pe piața externă produse, servicii sau lucrări a căror valoare depășește, individual sau cumulat, două milioane de euro.

Art. 51. -

Prevederile art. 5 nu se aplică în cazul achizițiilor finanțate din fonduri externe nerambursabile acordate Guvernului României, pentru suma finanțată, și nici în cazul contractelor atribuite de un guvern altui guvern.»"

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 4 martie 2013.

Nr. 20.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...