Art 55 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 51/2006

Acesta este un fragment din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 54 Dispoziții tranzitorii și finaleNOTĂ: - Reproducem mai jos prevederi care nu au fost incluse în forma republicată a Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale actelor modificatoare: - 1. Art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2008, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 204/2012: - " -
Art II "

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 55. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 4 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...