Art 35 Operatorii serviciilor de utilități publice | Lege 51/2006

Acesta este un fragment din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Operatori și utilizatori - Operatorii serviciilor de utilități publice -
Art. 35. -

(1) Societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, furnizoare/prestatoare de servicii de utilități publice, deținătoare de licențe corespunzătoare, pot participa, în condițiile legii, în calitate de operatori, la procedurile concurențiale organizate pe raza altor unități administrativ-teritoriale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor. Practică judiciară (1)

(2) În cazul furnizării/prestării mai multor tipuri de servicii în aceeași localitate sau a aceluiași serviciu în mai multe localități, operatorul va ține o evidență separată a activităților desfășurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare tip de serviciu și localitate de operare în parte, după caz, astfel încât activitățile sale din diferite sectoare și localități să fie ușor de evaluat, monitorizat și controlat.

Mergi la:
Art 25 Gestiunea serviciilor de utilități publice
Art 26 Gestiunea serviciilor de utilități publice
Art 27 Gestiunea serviciilor de utilități publice
Art 28 Gestiunea directă
Art 29 Gestiunea delegată
Art 30 Gestiunea delegată
Art 31 Gestiunea delegată
Art 32 Gestiunea delegată
Art 33 Operatorii serviciilor de utilități publice
Art 34 Operatorii serviciilor de utilități publice
Art 35 Operatorii serviciilor de utilități publice
Art 36 Operatorii serviciilor de utilități publice
Art 37 Operatorii serviciilor de utilități publice
Art 38 Acordarea licențelor
Art 39 Acordarea licențelor
Art 40 Acordarea licențelor
Art 41 Utilizatorii serviciilor de utilități publice
Art 42 Furnizarea/Prestarea, contractarea și facturarea serviciilor de utilități publice
Art 43 Finanțarea serviciilor de utilități publice
Art 44 Finanțarea serviciilor de utilități publice
Art 45 Răspunderi și sancțiuni

Acesta este un fragment din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...