Art 30 Gestiunea delegată | Lege 51/2006

Acesta este un fragment din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Organizarea și funcționarea serviciilor de utilități publice - Gestiunea delegată -
Art. 30. -
Practică judiciară (4)

(1) Organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) -g) se fac în baza unei documentații de atribuire întocmite de delegatar în conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, desfășurarea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice. Documentația de atribuire se elaborează în conformitate cu legislația specifică fiecărui tip de contract. Modificări (2), Practică judiciară (3)

(2) Alegerea procedurii și aprobarea documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se fac prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâri ale adunării generale a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit. Modificări (1)

(3) Existența garanțiilor profesionale și financiare ale operatorilor, precum și indicatorii de performanță și nivelul tarifelor aplicate privind furnizarea/prestarea serviciului în condiții de calitate și cantitate corespunzătoare constituie criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii. Practică judiciară (2), Reviste (1)

(4) Operatorii nou-înființați pot fi admiși într-o procedură de atribuire a unui contract de delegare a gestiunii în aceleași condiții ca și societățile existente.

(5) Documentația de atribuire cuprinde toate informațiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de organizare, desfășurare și aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și include în mod obligatoriu următoarele: regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului și criteriile de selecție specifice serviciului delegat. Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului și criteriile de selecție specifice serviciului delegat se elaborează și se aprobă de autoritățile administrației publice locale pe baza regulamentuluicadru, a caietului de sarcini-cadru și a criteriilor de selecție-cadru corespunzătoare serviciului delegat. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, documentația de atribuire se elaborează în cadrul asociației, se supune avizării autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre, în condițiile mandatului prevăzut la art. 10 alin. (5), și se aprobă de adunarea generală a asociației, în calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza mandatului primit. Modificări (1), Practică judiciară (3)

Mergi la:
Art 20 Autorități de reglementare
Art 21 Autorități de reglementare
Art 22 Gestiunea serviciilor de utilități publice
Art 23 Gestiunea serviciilor de utilități publice
Art 24 Gestiunea serviciilor de utilități publice
Art 25 Gestiunea serviciilor de utilități publice
Art 26 Gestiunea serviciilor de utilități publice
Art 27 Gestiunea serviciilor de utilități publice
Art 28 Gestiunea directă
Art 29 Gestiunea delegată
Art 30 Gestiunea delegată
Art 31 Gestiunea delegată
Art 32 Gestiunea delegată
Art 33 Operatorii serviciilor de utilități publice
Art 34 Operatorii serviciilor de utilități publice
Art 35 Operatorii serviciilor de utilități publice
Art 36 Operatorii serviciilor de utilități publice
Art 37 Operatorii serviciilor de utilități publice
Art 38 Acordarea licențelor
Art 39 Acordarea licențelor
Art 40 Acordarea licențelor

Acesta este un fragment din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...