Art 24 Gestiunea serviciilor de utilități publice | Lege 51/2006

Acesta este un fragment din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Organizarea și funcționarea serviciilor de utilități publice - Gestiunea serviciilor de utilități publice -
Art. 24. -

(1) Sistemele de utilități publice utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot fi: Modificări (1), Practică judiciară (1)

a) date în administrare și exploatare operatorilor, în baza hotărârii de dare în administrare - în cazul gestiunii directe; Modificări (1), Practică judiciară (1)

b) concesionate operatorilor/operatorilor regionali în condițiile legii, în baza hotărârii de atribuire și a contractului de delegare a gestiunii serviciului - în cazul gestiunii delegate. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(2) În cazul gestiunii delegate, concesionarea sistemelor de utilități publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor și/sau activităților care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare și exploatare pe perioada delegării gestiunii, prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 30, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor și/sau a activităților delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii. Modificări (1), Practică judiciară (1), Reviste (1)

Mergi la:
Art 14 Autorități de reglementare
Art 15 Autorități de reglementare
Art 16 Autorități de reglementare
Art 17 Autorități de reglementare
Art 18 Autorități de reglementare
Art 19 Autorități de reglementare
Art 20 Autorități de reglementare
Art 21 Autorități de reglementare
Art 22 Gestiunea serviciilor de utilități publice
Art 23 Gestiunea serviciilor de utilități publice
Art 24 Gestiunea serviciilor de utilități publice
Art 25 Gestiunea serviciilor de utilități publice
Art 26 Gestiunea serviciilor de utilități publice
Art 27 Gestiunea serviciilor de utilități publice
Art 28 Gestiunea directă
Art 29 Gestiunea delegată
Art 30 Gestiunea delegată
Art 31 Gestiunea delegată
Art 32 Gestiunea delegată
Art 33 Operatorii serviciilor de utilități publice
Art 34 Operatorii serviciilor de utilități publice

Acesta este un fragment din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...