Parlamentul României

Legea nr. 16/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 martie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 12 iunie 2012, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul II alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) cheltuielile de protocol și cheltuielile cu deplasările în străinătate aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, vizitelor oficiale, vizitelor de stat, precum și acțiunilor externe privind reprezentarea și promovarea intereselor României aprobate de prim-ministru, precum și acțiunile externe desfășurate de Ministerul Afacerilor Externe pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate;".

2. La articolul II alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

"

g) cheltuielile de protocol și cheltuielile cu deplasările în străinătate aferente acțiunilor relevante de diplomație parlamentară și acțiunilor de reprezentare a cetățenilor români din diaspora aprobate de Biroul permanent al Senatului sau al Camerei Deputaților, după caz."

3. La articolul IV, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. IV. -

(1) Miniștrii, miniștrii delegați, secretarul general al Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcții similare acestora, pe perioada deplasărilor în străinătate, pot fi însoțiți de cel mult două persoane."

4. La articolul IV, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene, consilierii locali, precum și înalții funcționari publici, pe perioada deplasărilor în străinătate, pot fi însoțiți de o singură persoană."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 4 martie 2013.

Nr. 16.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...