Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 martie 2013 până la 31 ianuarie 2017, fiind abrogat prin Lege 1/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 10. -

Stabilirea, verificarea și colectarea, inclusiv soluționarea contestațiilor privind timbrul datorată de către contribuabili, se realizează de către organul fiscal competent, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. -

Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație se poate adresa instanțelor de contencios, competente potrivit legii.

Art. 12. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență (12)

(1) În cazul în care taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, achitată, este mai mare decât timbrul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind timbrul de mediu, calculat în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, se pot restitui sumele reprezentând diferența de sumă plătită, numai către titularul obligației de plată, pe baza procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Calculul diferenței de restituit se face pe baza formulei de calcul din prezenta ordonanță de urgență, în care se utilizează elementele avute în vedere la momentul înmatriculării sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat. Jurisprudență (3)

(2) Cuantumul sumei rezultate ca diferență dintre suma achitată de contribuabil cu taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și cuantumul rezultat din aplicarea timbrului se restituie în termenul de prescripție prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Jurisprudență (1)

Art. 13. -

Cheltuielile bănești stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile în sarcina statului, precum și orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, privind taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu, se suportă din sumele încasate, cu titlu de timbru, în conturile organului fiscal competent sau din bugetul Fondului pentru mediu, după caz.

Art. 14. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Afacerilor Interne prin serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculări vehicule și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice prin Administrația Fondului pentru Mediu gestionează informatic evidența autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență, în concordanță cu încasările efectuate la unitățile Trezoreriei Statului reprezentând taxe/timbru.

(2) Informațiile gestionate și procedurile privind implementarea sistemului informatic prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului afacerilor interne și al ministrului mediului și schimbărilor climatice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 15. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) În vederea stimulării vehiculelor noi, nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice care achiziționează autovehicule electrice noi beneficiază de un tichet cu valoare nominală, pentru fiecare autovehicul nou achiziționat, denumit în continuare ecotichet. Modificări (2)

(2) Ecotichetul are o valoarea nominală de 12.000 lei și se suportă din bugetul Fondului pentru mediu.

(3) Modelul ecotichetului prevăzut la alin. (1) și modalitatea de utilizare se stabilesc prin ordin al ministrului mediului și schimbărilor climatice, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

Art. 16. -

În termen de 15 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Transporturilor, va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 17. -

Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 15 martie 2013.

Art. 18. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 19. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 9/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 29 din 13 ianuarie 2012;

c) prevederile art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 4 mai 2011.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Rovana Plumb
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul transporturilor,
Relu Fenechiu
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean

București, 19 februarie 2013.

Nr. 9.

ANEXA Nr. 1 Jurisprudență (258)

Nivelul timbrului de mediu în funcție de emisia de dioxid de carbon și norma de poluare
- exprimat în euro/1 gram km -

NORMA DE POLUARE* EURO 5

Capacitatea cilindrică - cmc
Emisia de dioxid de carbon grame CO2/km
<1.000

1.001-1.200

1.201-1.400

1.401-1.600

1.601-2.000

2.001-3.000

=>3.001
<110 0,30 0,36 0,45 0,51 0,60 0,81 0,99
111-120 0,42 0,50 0,63 0,71 0,84 1,13 1,39
121-130 0,54 0,65 0,81 0,92 1,08 1,46 1,78
131-140 0,66 0,79 0,99 1,12 1,32 1,78 2,18
141-150 0,78 0,94 1,17 1,33 1,56 2,11 2,57
151-165 0,96 1,15 1,44 1,63 1,92 2,59 3,17
166-180 1,26 1,51 1,89 2,14 2,52 3,40 4,16
181-195 1,44 1,73 2,16 2,45 2,88 3,89 4,75
196-210 1,62 1,94 2,43 2,75 3,24 4,37 5,35
>210 2,04 2,45 3,06 3,47 4,08 5,51 6,73

NORMA DE POLUARE * EURO 4

Capacitatea cilindrică - cmc
Emisia de dioxid de carbon grame CO2/km <1.000 1.001-1.200 1.201-1.400 1.401-1.600 1.601-2.000 2.001-3.000 =>3.001
<110 1,80 2,16 2,70 3,06 3,60 4,86 5,94
111-125 2,52 3,02 3,78 4,28 5,04 6,80 8,32
126-140 3,24 3,89 4,86 5,51 6,48 8,75 10,69
141-155 3,96 4,75 5,94 6,73 7,92 10,69 13,07
156-170 4,68 5,62 7,02 7,96 9,36 12,64 15,44
171-185 5,76 6,91 8,64 9,79 11,52 15,55 19,01
186-200 7,56 9,07 11,34 12,85 15,12 20,41 24,95
201-215 8,64 10,37 12,96 14,69 17,28 23,33 28,51
>216 9,72 11,66 14,58 16,52 19,44 26,24 32,08

NORMA DE POLUARE* EURO 3

Capacitatea cilindrică - cmc
Emisia de dioxid de carbon grame CO2/km <1.000 1.001-1.200 1.201-1.400 1.401-1.600 1.601-2.000 2.001-3.000 =>3.001
< 110 5,40 6,48 8,10 9,18 10,80 14,58 17,82
111-125 7,56 9,07 11,34 12,85 15,12 20,41 24,95
126-140 9,72 11,66 14,58 16,52 19,44 26,24 32,08
141-155 11,88 14,26 17,82 20,20 23,76 32,08 39,20
156-170 14,04 16,85 21,06 23,87 28,08 37,91 46,33
171-185 17,28 20,74 25,92 29,38 34,56 46,66 57,02
186-200 22,68 27,22 34,02 38,56 45,36 61,24 74,84
201-215 25,92 31,10 38,88 44,06 51,84 69,98 85,54
> 216 29,16 34,99 43,74 49,57 58,32 78,73 96,23

* Norma de poluare este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor.

ANEXA Nr. 2

Nivelul timbrului de mediu în funcție de emisia de dioxid de carbon și norma de poluare
- exprimat în euro/1 gram km -

NORMA DE POLUARE EURO 4

Capacitatea cilindrică - cmc
Emisia de dioxid de carbon grame CO2/km <1.000 1.001-1.200 1.201-1.400 1.401-1.600 1.601-2.000 2.001-3.000 =>3.001
< 110 3,15 3,78 4,73 5,36 6,30 8,51 10,40
111-125 4,41 5,29 6,62 7,50 8,82 11,91 14,55
126-140 5,67 6,80 8,51 9,64 11,34 15,31 18,71
141-155 6,93 8,32 10,40 11,78 13,86 18,71 22,87
156-170 8,19 9,83 12,29 13,92 16,38 22,11 27,03
171-185 10,08 12,10 15,12 17,14 20,16 27,22 33,26
186-200 13,23 15,88 19,85 22,49 26,46 35,72 43,66
201-215 15,12 18,14 22,68 25,70 30,24 40,82 49,90
> 216 17,01 20,41 25,52 28,92 34,02 45,93 56,13

NORMA DE POLUARE EURO 3

Capacitatea cilindrică - cmc
Emisia de dioxid de carbon grame CO2/km <1.000 1.001-1.200 1.201-1.400 1.401-1.600 1.601-2.000 2.001-3.000 =>3.001
< 110 9,45 11,34 14,18 16,07 18,90 25,52 31,19
111-125 13,23 15,88 19,85 22,49 26,46 35,72 43,66
126-140 17,01 20,41 25,52 28,92 34,02 45,93 56,13
141-155 20,79 24,95 31,19 35,34 41,58 56,13 68,61
156-170 24,57 29,48 36,86 41,77 49,14 66,34 81,08
171-185 30,24 36,29 45,36 51,41 60,48 81,65 99,79
186-200 39,69 47,63 59,54 67,47 79,38 107,16 130,98
201-215 45,36 54,43 68,04 77,11 90,72 122,47 149,69
> 216 51,03 61,24 76,55 86,75 102,06 137,78 168,40

ANEXA Nr. 3

Cota de reducere a timbrului de mediu

Vechimea autovehiculului Cota de reducere %
nou 0
≤ o lună 3
> o lună - 3 luni inclusiv 5
> 3 luni - 6 luni inclusiv 8
> 6 luni - 9 luni inclusiv 10
> 9 luni - 1 an inclusiv 13
> 1 an - 2 ani inclusiv 21
> 2 ani - 3 ani inclusiv 28
> 3 ani - 4 ani inclusiv 33
> 4 ani - 5 ani inclusiv 38
> 5 ani - 6 ani inclusiv 43
> 6 ani - 7 ani inclusiv 49
> 7 ani - 8 ani inclusiv 55
> 8 ani - 9 ani inclusiv 61
> 9 ani - 10 ani inclusiv 66
> 10 ani - 11 ani inclusiv 73
> 11 ani - 12 ani inclusiv 79
> 12 ani - 13 ani inclusiv 84
> 13 ani - 14 ani inclusiv 89
peste 14 ani 90

ANEXA Nr. 4

Nivelul timbrului de mediu pentru normele de poluare Euro 2, Euro 1 și non-Euro

Norma de poluare*
Capacitatea cilindrică
- cmc -
Euro/1 cmc pentru autovehiculele echipate cu motor
cu aprindere prin scânteie
Euro/1 cmc pentru autovehiculele echipate cu motor
cu aprindere prin comprimare
E2 ≤ 1.200 3,00 5,25
1.201-1.400 3,50 6,13
1.401-1.600 4,00 7,00
1.601-2.000 4,30 7,53
2.001-3.000 4,60 8,05
> 3.000 4,90 8,58
E1 ≤ 1.200 2,90 5,08
1.201-1.400 3,30 5,78
1.401-1.600 3,80 6,65
1.601-2.000 4,20 7,35
2.001-3.000 4,40 7,70
> 3.000 4,50 7,88
E0 ≤ 1.200 2,80 4,90
1.201-1.400 3,20 5,60
1.401-1.600 3,70 6,48
1.601-2.000 4,00 7,00
2.001-3.000 4,20 7,35
> 3.000 4,30 7,53

* Norma de poluare este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor.

ANEXA Nr. 5 Jurisprudență (1)

Nivelul timbrului de mediu pentru autovehiculele din categoriile N1, N2, N3, M2 și M3

Norma de poluare1) Nivelul timbrului de mediu euro/1 cmc
Euro 6/VI2) 0
Euro 5/V 0,05
Euro 4/IV 0,25
Euro 3/III 0,5
Euro 2/II 2
Euro 1/I 4
Non-Euro 9

1) Norma de poluare este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor.

2) Nivelul taxei pentru emisiile poluante (euro/1 cmc) se va determina odată cu intrarea în vigoare a Normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea și introducerea în circulație a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007.

ANEXA Nr. 6 Jurisprudență (229)

GRILA
privind cotele de reducere suplimentară în funcție de rulajul mediu anual real al autovehiculului

Categoria de autovehicul Diferența dintre rulajul mediu anual real și rulajul mediu anual standard
(km)
Cota de reducere suplimentară
%
M1 <5.000 0
5.001-10.000 0,5
10.001-15.000 0,75
15.001-20.000 1,0
20.001-25.000 1,25
25.001-30.000 1,5
>30.001 1,75
N1 <10.000 0
10.001-20.000 0,5
20.001-30.000 0,75
30.001-40.000 1,0
40.001-50.000 1,25
>50.001 1,5
M2 și N2 <15.000 0
15.001-30.000 0,5
30.001-45.000 0,75
45.001-60.000 1,0
60.001-75.000 1,25
>75.001 1,5
M3 și N3 <25.000 0
25.001-50.000 0,5
50.001-100.000 0,75
100.001-150.000 1,0
150.001-200.000 1,25
>200.001 1,5

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...