Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - ORNISS

Ordinul nr. 12/2013 privind modificarea și completarea Catalogului național cu pachete, produse și profile de protecție INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat nr. 25/2012

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 119 din 04 martie 2013.

În vigoare de la 04 martie 2013 până la 11 mai 2014, fiind abrogat prin Ordin 34/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor:

- art. 1 alin. (4) lit. b) și al art. 3 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 55 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009,

directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. I. -

Catalogul național cu pachete, produse și profile de protecție INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat nr. 25/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 și 246 bis din 11 aprilie 2012, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La Secțiunea "Introducere" punctul 5, litera A se completează cu nota având următorul cuprins:

"

NOTĂ:

Pentru criptarea informațiilor de nivel NATO SECRET și superior sunt utilizate numai sistemele criptografice autorizate de către NAMIL COM."

2. La secțiunea A "Lista produselor INFOSEC aprobate la nivelul NATO" punctele 3, 5, 6, 8, 14, 19, 20 și 24 se completează prin adăugarea pachetelor, produselor și profilelor de protecție INFOSEC, potrivit prevederilor anexei nr. 1.

3. La secțiunea B "Lista produselor pentru securitatea tehnologiei informației (IT) evaluate conform criteriilor comune" punctele 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 14 se completează prin adăugarea pachetelor, produselor și profilelor de protecție INFOSEC, potrivit prevederilor anexei nr. 1.

4. La secțiunea C "Lista pachetelor și profilelor de protecție evaluate conform criteriilor comune" punctele 6, 7, 8, 10, 12 și 13 se completează prin adăugarea pachetelor, produselor și profilelor de protecție INFOSEC, potrivit prevederilor anexei nr. 1.

5. Secțiunea E "Lista produselor și mecanismelor criptografice certificate la nivel național" se completează prin adăugarea pachetelor, produselor și profilelor de protecție INFOSEC, potrivit prevederilor anexei nr. 1.

6. Secțiunea F "Lista produselor și mecanismelor criptografice aprobate la nivelul UE" se completează prin adăugarea pachetelor, produselor și profilelor de protecție INFOSEC, potrivit prevederilor anexei nr. 1.

7. La secțiunea A punctele 1, 3, 4, 10, 14, 20, 31 și 37 se modifică prin eliminarea pachetelor, produselor și profilelor de protecție INFOSEC, potrivit prevederilor anexei nr. 2.

8. La secțiunea B punctele 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 14 se modifică prin eliminarea pachetelor, produselor și profilelor de protecție INFOSEC, potrivit prevederilor anexei nr. 2.

9. La secțiunea C punctele 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11 se modifică prin eliminarea pachetelor, produselor și profilelor de protecție INFOSEC, potrivit prevederilor anexei nr. 2.

10. Secțiunea E se modifică prin eliminarea pachetelor, produselor și profilelor de protecție INFOSEC, potrivit prevederilor anexei nr. 2.

11. Secțiunea F se modifică prin eliminarea pachetelor, produselor și profilelor de protecție INFOSEC, potrivit prevederilor anexei nr. 2.

Art. II. -

Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

___________

*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 bis.

Art. III. -

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat,
Marius Petrescu

București, 12 februarie 2013.

Nr. 12.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...