Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2013

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 14 ianuarie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ANEXA Nr. 1

CALENDARUL
examenului de bacalaureat național - 2013

Sesiunea iunie-iulie 2013

27 - 31 mai 2013 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
31 mai 2013 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
10 - 12 iunie 2013 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
12 - 14 iunie 2013 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
17 - 21 iunie 2013 Evaluarea competențelor digitale - proba D
25 - 28 iunie 2013 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
1 iulie 2013 Limba și literatura română - proba E)a) - probă scrisă
2 iulie 2013 Limba și literatura maternă - proba E)b) - probă scrisă
3 iulie 2013 Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - probă scrisă
5 iulie 2013 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E)d) probă scrisă
8 iulie 2013 Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00)
8 iulie 2013 Depunerea contestațiilor (orele 12:00 - 16:00)
9 -11 iulie 2013 Rezolvarea contestațiilor
12 iulie 2013 Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2013

15 - 19 iulie 2013 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen
19-20 august 2013 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
19-21 august 2013 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
20 -21 august 2013 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
22 - 23 august 2013 Evaluarea competențelor digitale - proba D
26 august 2013 Limba și literatura română - proba E)a) - proba scrisă
27 august 2013 Limba și literatura maternă - proba E)b) - probă scrisă
28 august 2013 Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - probă scrisă
30 august 2013 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E)d) probă scrisă
2 septembrie 2013 Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 - 16:00)
3-4 septembrie 2013 Rezolvarea contestațiilor
5 septembrie 2013 Afișarea rezultatelor finale

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor digitale sau lingvistice

ANEXA Nr. 2

CENTRUL NAȚIONAL DE EVALUARE ȘI EXAMINARE

PROGRAMA DE EXAMEN

PENTRU DISCIPLINA
MATEMATICĂ

BACALAUREAT 2013

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ

STATUTUL DISCIPLINEI

În cadrul examenului de Bacalaureat 2013 Matematica are statut de disciplină obligatorie. Programele de examen se diferențiază, în funcție de filiera, profilul și specializarea absolvite, în:

• programa M_mate-info pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică- informatică și pentru filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică- informatică;
• programa M_șt-nat pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii;

• programa M_tehnologic pentru filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse naturale și protecția mediului, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale;
• programa M_pedagogic pentru filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare.

PROGRAMA M mate-info

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...