Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 264/2013 privind aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat pe anul 2013, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 februarie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 27 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. III alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Precizările pentru efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat pe anul 2013, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Ordonatorii de credite a căror activitate a fost reorganizată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și unitățile lor subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Ministrul delegat pentru buget,
Daniel Chițoiu Liviu Voinea

București, 27 februarie 2013.

Nr. 264.

ANEXĂ

PRECIZĂRI
pentru efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat pe anul 2013, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative

;
se încarcă...