Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Precizările pentru efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat pe anul 2013, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative din 27.02.2013

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 februarie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Introducerea în execuția bugetului de stat pe anul 2013 a modificărilor determinate de aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează potrivit următoarelor precizări:

Art. 1. -

Transferul execuției bugetare pe anul 2013 a instituțiilor publice preluate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice de la Ministerul Administrației și Internelor și Secretariatul General al Guvernului

1.1. Preluarea de la Ministerul Administrației și Internelor a execuției bugetare a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici se efectuează astfel:

a) În termen de două zile lucrătoare de la semnarea protocolului de predare-preluare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice depune la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București "Contul de execuție bugetară la data de . . . . . . . . .", potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele precizări, întocmit pe baza protocolului de predare-preluare încheiat cu Ministerul Administrației și Internelor.

b) Agenția Națională a Funcționarilor Publici și centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală au obligația de a solicita în scris unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului rearondarea conturilor de credite bugetare deschise și repartizate și de cheltuieli bugetare, precum și a conturilor de disponibilități pe care le au deschise la acestea, la codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, operațiune care se efectuează în sistem informatic.

c) Activitățile de trezorerie și contabilitate publică județene și a municipiului București transmit Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică "Situația creditelor bugetare deschise și repartizate, transferate între ordonatori de credite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare", potrivit structurii prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele precizări, până la data de 11 martie 2013.

1.2. Preluarea de la Ministerul Administrației și Internelor a execuției bugetare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice se efectuează astfel:

a) În termen de două zile lucrătoare de la semnarea protocolului de predare-preluare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice depune la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București "Contul de execuție bugetară la data de . . . . . . . . .", potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, întocmit pe baza protocolului de predare-preluare încheiat cu Ministerul Administrației și Internelor.

b) Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice are obligația de a solicita în scris Trezoreriei Statului Sectorul 3, la care își are deschise conturile, rearondarea conturilor de credite bugetare deschise și de cheltuieli bugetare, precum și a conturilor de disponibilități, la codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Operațiunea de rearondare se efectuează de unitatea Trezoreriei Statului în sistem informatic.

c) Trezoreria Statului Sectorul 3 transmite Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică "Situația creditelor bugetare deschise și repartizate, transferate între ordonatori de credite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare", potrivit structurii prevăzute în anexa nr. 2, până la data de 11 martie 2013.

1.3. Preluarea de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a execuției bugetare a Inspectoratului de Stat în Construcții de la Secretariatul General al Guvernului se efectuează potrivit mecanismului stabilit la pct. 1.2.

1.4. Preluarea de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a activității din domeniul administrației publice derulate de Ministerul Administrației și Internelor

a) În termen de două zile lucrătoare de la semnarea protocolului de predare-preluare cu Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prezintă la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București "Contul de execuție bugetară la data de . . . . . . . . ..", întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

b) Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București transferă, în sistem informatic, creditele bugetare deschise și repartizate și plățile efectuate în limita acestora de la Ministerul Administrației și Internelor la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

c) Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București transmite Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică "Situația creditelor bugetare deschise și repartizate, transferate între ordonatori de credite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare", potrivit structurii prevăzute în anexa nr. 2, până la data de 11 martie 2013.

Art. 2. -

Transferul execuției bugetare pe anul 2013 a instituțiilor publice preluate de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

2.1. Preluarea de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a execuției bugetare a Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură se efectuează potrivit mecanismului stabilit la art. 1 pct. 1.2.

2.2. Preluarea de la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri a activităților și structurilor specializate din domeniul schimbărilor climatice

a) În termen de două zile lucrătoare de la semnarea protocolului de predare-preluare cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice prezintă la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București "Contul de execuție bugetară la data de . . . . . . . . ..", întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

b) Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București transferă, în sistem informatic, creditele bugetare deschise și repartizate și plățile efectuate în limita acestora de la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice.

c) Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București transmite Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică "Situația creditelor bugetare deschise și repartizate, transferate între ordonatori de credite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare", potrivit structurii prevăzute în anexa nr. 2, până la data de 11 martie 2013.

Art. 3. -

Transferul execuției bugetare pe anul 2013 a activității/instituțiilor publice preluate de Ministerul Economiei de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

3.1. Preluarea de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a structurilor și activităților în domeniul turismului de către Autoritatea Națională pentru Turism, care se înființează în subordinea Ministerului Economiei

a) În termen de 3 zile lucrătoare de la semnarea protocolului de predare-preluare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Economiei deschide și repartizează credite bugetare Autorității Naționale pentru Turism la nivelul plăților de casă efectuate în anul 2013 din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru activitatea din domeniul turismului.

b) În limita creditelor bugetare deschise și repartizate de Ministerul Economiei, Autoritatea Națională pentru Turism virează cu ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) sumele corespunzătoare plăților efectuate din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, din conturile proprii de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat" (deschise pe capitole și titluri de cheltuieli bugetare) în conturile Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, în vederea reconstituirii plăților de casă efectuate.

c) După efectuarea operațiunii prevăzute la lit. b), Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului întocmește și prezintă la Ministerul Finanțelor Publice dispoziția bugetară de retragere a creditelor bugetare deschise și repartizate în anul 2013 aferente activității din domeniul turismului care a fost predată Ministerului Economiei.

3.2. Preluarea de la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri a activității Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, care se desființează

a) Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație virează sumele existente în soldul contului de disponibilități 50.09 "Disponibil al instituțiilor publice subvenționate din bugetul de stat", astfel:

- subvențiile primite și neutilizate în anul 2013: în contul Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, din care acestea au fost încasate;

- veniturile proprii: în contul 20.36.01.05 "Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice" deschis la unitățile Trezoreriei Statului, codificat cu codul de identificare fiscală al oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație.

Concomitent cu virarea sumelor din contul 50.09 "Disponibil al instituțiilor publice subvenționate din bugetul de stat", oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație transmit Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii situația plăților efectuate în anul 2013, întocmită distinct pentru plăți din subvențiile primite de la aceasta și din venituri proprii, cu detaliere pe naturi de cheltuieli bugetare.

b) Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii virează:

- subvențiile primite și neutilizate, inclusiv cele încasate de la oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, în anul 2013: în contul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București;

- veniturile proprii existente în soldul contului de disponibilități 50.09 "Disponibil al instituțiilor publice subvenționate din bugetul de stat": în contul 20.36.01.05 "Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice" deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, codificat cu codul de identificare fiscală al Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.

c) Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, pe baza situației proprii și a situațiilor pe care i le transmit unitățile sale subordonate, comunică Ministerului Economiei natura cheltuielilor efectuate din subvențiile primite, precum și plățile de casă aferente fiecărei naturi de cheltuieli în parte efectuată în anul 2013.

d) Pe baza comunicării primite de la Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Ministerul Economiei deschide și repartizează credite bugetare de la titlurile de cheltuieli corespunzătoare naturii sumelor utilizate în anul 2013 de Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și unitățile sale subordonate astfel:

d1) dispoziția bugetară de repartizare de credite, la care beneficiar este Ministerul Economiei, care cuprinde sumele aferente cheltuielilor efectuate în anul 2013 de Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, pentru activitatea proprie;

d2) dispoziții bugetare de repartizare a creditelor bugetare către fiecare oficiu teritorial pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație.

e) În limita creditelor bugetare repartizate potrivit lit. d1) Ministerul Economiei reconstituie plățile efectuate pentru activitatea proprie a Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, astfel:

e1) suma aferentă plăților efectuate din subvențiile acordate pentru activitatea proprie a Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii în anul 2013 se virează cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT): în contul de cheltuieli bugetare, titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, din care au fost alocate subvențiile respective;

e2) suma aferentă cheltuielilor efectuate din venituri proprii: se virează cu ordin de plată în contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.05 "Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice" deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, codificat cu codul de identificare fiscală al Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.

f) În limita creditelor bugetare repartizate de Ministerul Economiei, oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație virează sumele aferente plăților efectuate în anul 2013, din conturile 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat" deschise pe titluri de cheltuieli, astfel:

f1) suma aferentă subvențiilor primite în anul 2013: în contul de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat" titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri;

f2) suma aferentă cheltuielilor efectuate din venituri proprii: în contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.05 "Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice" deschis la unitățile Trezoreriei Statului, codificat cu codul de identificare fiscală al oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație.

g) După încasarea sumelor potrivit prevederilor de la lit. e1) și lit. f1), Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri prezintă Ministerului Finanțelor Publice dispoziția bugetară de retragere a creditelor bugetare deschise la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", rămase disponibile ca urmare a reconstituirii plăților de casă.

3.3. Preluarea de la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri a execuției bugetare a Agenției Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale, care se desființează

a) Ministerul Economiei solicită în scris Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București transferul plăților de casă efectuate în anul 2013 din creditele bugetare deschise și repartizate, de la Agenția Română pentru Dezvoltare Durabilă a Zonelor Industriale la Ministerul Economiei.

b) Concomitent cu efectuarea solicitării de la lit. a), se prezintă la Ministerul Finanțelor Publice:

- de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri - dispoziția bugetară de retragere a creditelor bugetare de la Agenția Română pentru Dezvoltare Durabilă a Zonelor Industriale aferentă creditelor bugetare deschise și repartizate acesteia în anul 2013;

- de către Ministerul Economiei - dispoziția bugetară de repartizare a creditelor bugetare pentru activitatea proprie, la nivelul plăților de casă care se transferă de la Agenția Română pentru Dezvoltare Durabilă a Zonelor Industriale potrivit lit. a).

c) Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, la data primirii dispozițiilor bugetare prevăzute la lit. b) de la Ministerul Finanțelor Publice, efectuează concomitent atât transferul plăților de casă, cât și al creditelor bugetare de la Agenția Română pentru Dezvoltare Durabilă a Zonelor Industriale la Ministerul Economiei.

3.4. Preluarea de la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri a unei părți din activitatea Centrului Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine, care se desființează

a) Ministerul Economiei deschide și repartizează credite bugetare pentru activitatea proprie la nivelul plăților de casă efectuate în anul 2013 de Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine aferent domeniului activităților de promovare a comerțului exterior pe care îl preia de la acesta.

b) Ministerul Economiei virează cu ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în limita creditelor bugetare deschise și repartizate, sumele corespunzătoare în conturile de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat" (deschise pe capitole și titluri de cheltuieli bugetare) ale Centrului Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine deschis la Trezoreria Statului Sectorul 5, în vederea reconstituirii plăților de casă efectuate de aceasta.

c) După efectuarea operațiunii de la lit. b), Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri întocmește și prezintă la Ministerul Finanțelor Publice dispoziția bugetară de retragere a creditelor bugetare deschise și repartizate în anul 2013 Centrului Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine.

Art. 4. -

Transferul execuției bugetare pe anul 2013 a Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, care se desființează, de la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului la Ministerul Educației Naționale se efectuează potrivit mecanismului stabilit la art. 3 pct. 3.3.

Art. 5. -

Transferul execuției bugetare pe anul 2013 a Autorității Naționale pentru Sport și Tineret de la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului la Ministerul Tineretului și Sportului, care se înființează

a) În termen de două zile lucrătoare de la semnarea protocolului de predare-preluare, Ministerul Tineretului și Sportului deschide și repartizează credite bugetare la nivelul plăților de casă efectuate în anul 2013 de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret pentru activitatea proprie.

b) În limita creditelor bugetare repartizate, Ministerul Tineretului și Sportului virează cu ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) sumele corespunzătoare plăților efectuate de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, din conturile proprii de cheltuieli bugetare în conturile de cheltuieli bugetare ale acesteia, în vederea reconstituirii plăților de casă efectuate.

c) După efectuarea operațiunii de la lit. b), Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului întocmește și prezintă la Ministerul Finanțelor Publice dispoziția bugetară de retragere a creditelor bugetare deschise și repartizate în anul 2013 aferente activității proprii a Autorității Naționale pentru Sport și Tineret.

d) Instituțiile publice subordonate Autorității Naționale pentru Sport și Tineret solicită unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului rearondarea conturilor de disponibilități și a eventualelor conturi de credite bugetare deschise și repartizate în anul 2013 la codul de identificare fiscală al Ministerului Tineretului și Sportului. Transferul sumelor aflate în soldul conturilor de disponibilități se asigură de unitățile Trezoreriei Statului, în sistem informatic.

e) Activitățile de trezorerie și contabilitate publică și trezoreriile statului ale sectoarelor municipiului București transmit Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică "Situația creditelor bugetare deschise și repartizate, transferate între ordonatori de credite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare", potrivit structurii prevăzute în anexa nr. 2, în cazul în care au avut loc rearondări de conturi de credite bugetare deschise și repartizate, până la data de 11 martie 2013.

Art. 6. -

Transferul execuției bugetare pe anul 2013 a Oficiului Român pentru Adopții de la Secretariatul General al Guvernului la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se efectuează potrivit mecanismului stabilit la art. 1 pct. 1.2.

Art. 7. -

Transferul execuției bugetare pe anul 2013 a activității/instituțiilor publice preluate de Ministerul Afacerilor Externe de la Secretariatul General al Guvernului și de la Ministerul Afacerilor Europene

7.1. Preluarea de la Secretariatul General al Guvernului a execuției bugetare aferente Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

a) În termen de două zile lucrătoare de la semnarea protocolului de predare-preluare, Ministerul Afacerilor Externe deschide și repartizează credite bugetare la nivelul plăților de casă efectuate în anul 2013 de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pentru activitatea proprie.

b) Ministerul Afacerilor Externe virează cu ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în limita creditelor bugetare deschise și repartizate, sumele corespunzătoare în conturile de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat" (deschise pe capitole și titluri de cheltuieli bugetare) ale Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în vederea reconstituirii plăților de casă efectuate de aceasta.

c) După efectuarea operațiunii de la lit. b), Secretariatul General al Guvernului întocmește și prezintă la Ministerul Finanțelor Publice dispoziția bugetară de retragere a creditelor bugetare deschise și repartizate în anul 2013 Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

d) În situația în care Departamentul pentru Românii de Pretutindeni are sume în contul 50.05 "Disponibil din sume de mandat și în depozit" acestea se virează pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în contul Ministerului Afacerilor Externe.

7.2. Preluarea de la Ministerul Afacerilor Europene a Institutului European din România

a) În termen de două zile lucrătoare de la semnarea protocolului de predare-preluare, Ministerul Afacerilor Externe deschide și repartizează credite bugetare de la capitolul de cheltuieli corespunzător, titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" la nivelul subvențiilor acordate Institutului European din România în anul 2013 de către Ministerul Afacerilor Europene.

b) Suma deschisă și repartizată potrivit prevederilor lit. a) se virează de Ministerul Afacerilor Externe cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat" în contul 50.09 "Disponibil al instituțiilor publice subvenționate din bugetul de stat", deschis pe numele Institutului European din România la Trezoreria Statului Sectorul 3.

c) În scopul reconstituirii plăților de casă efectuate din bugetul Ministerului Afacerilor Europene, Institutul European din România virează suma primită de la Ministerul Afacerilor Externe din contul 50.09 "Disponibil al instituțiilor publice subvenționate din bugetul de stat" în contul Ministerului Afacerilor Europene 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat" din care a primit-o inițial. După efectuarea acestei operațiuni, Institutul European din România solicită Trezoreriei Statului Sectorul 3 rearondarea conturilor de disponibilități la codul de identificare fiscală al Ministerului Afacerilor Externe.

d) În termen de două zile lucrătoare de la efectuarea operațiunii de la lit. c), Ministerul Afacerilor Europene întocmește și prezintă Ministerului Finanțelor Publice dispoziția bugetară de retragere a creditelor bugetare deschise și repartizate în anul 2013 pentru Institutul European din România.

7.3. Preluarea de Ministerul Afacerilor Externe a activităților din domeniul afacerilor europene derulate de Ministerul Afacerilor Europene se efectuează potrivit mecanismului stabilit la art. 1 pct. 1.4.

Art. 8. -

Transferul execuției bugetare pe anul 2013 a activității/instituțiilor publice preluate de Secretariatul General al Guvernului de la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Culturii și Patrimoniului Național

8.1. Preluarea, prin Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, a unei părți din activitatea Centrului Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine, care a funcționat în subordinea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

a) În termen de două zile lucrătoare de la semnarea protocolului de predare-preluare, Secretariatul General al Guvernului deschide și repartizează credite bugetare Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, la nivelul plăților de casă efectuate în anul 2013 de Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine din creditele bugetare repartizate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri aferent activității pe care o preia de la acesta.

b) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine virează cu ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în limita creditelor bugetare repartizate de Secretariatul General al Guvernului, sumele corespunzătoare în conturile de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat" (deschise pe capitole și titluri de cheltuieli bugetare) ale Centrului Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine, în vederea reconstituirii plăților de casă efectuate.

c) După efectuarea operațiunii de la lit. b), Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri întocmește și prezintă la Ministerul Finanțelor Publice dispoziția bugetară de retragere a creditelor bugetare deschise și repartizate în anul 2013 Centrului Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine aferentă activității preluate de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine.

8.2. Preluarea, prin Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, a Unității centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat care a funcționat în subordinea Secretariatului General al Guvernului

a) Secretariatul General al Guvernului deschide și repartizează credite bugetare Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, la nivelul plăților de casă efectuate în anul 2013 pentru activitatea Unității centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat.

b) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine virează cu ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în limita creditelor bugetare repartizate de Secretariatul General al Guvernului, sumele corespunzătoare în conturile de cheltuieli bugetare 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat" (deschise pe capitole și titluri de cheltuieli bugetare) ale Secretariatului General al Guvernului, în vederea reconstituirii plăților de casă efectuate.

c) După efectuarea operațiunii de la lit. b), Secretariatul General al Guvernului întocmește și prezintă la Ministerul Finanțelor Publice dispoziția bugetară de retragere a creditelor bugetare deschise și repartizate în anul 2013 pentru activitatea proprie, aferentă activității Unității centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat.

8.3. Preluarea de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine

a) În termen de două zile lucrătoare de la semnarea protocolului de predare-preluare, Secretariatul General al Guvernului deschide și repartizează Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine credite bugetare corespunzător plăților efectuate din bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.

b) În limita creditelor bugetare deschise și repartizate, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine virează în conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat" ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sumele aferente plăților efectuate pentru finanțarea cheltuielilor Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., în scopul reconstituirii plăților de casă.

c) După efectuarea operațiunii de la lit. b), Ministerul Transporturilor și Infrastructurii întocmește și prezintă la Ministerul Finanțelor Publice dispoziția bugetară de retragere a creditelor bugetare deschise și repartizate în anul 2013 pentru plățile efectuate către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.

8.4. Preluarea de la Ministerul Finanțelor Publice a execuției bugetare a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților se efectuează potrivit mecanismului stabilit la art. 1 pct. 1.2.

8.5. Preluarea de la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național a execuției bugetare a Secretariatului de Stat pentru Culte se efectuează potrivit mecanismului stabilit la art. 1 pct. 1.2.

Art. 9. -

Preluarea de Ministerul Fondurilor Europene a Autorității de management Ex-ISPA și a Oficiului de Plăți și Contractare PHARE de la Ministerul Finanțelor Publice se efectuează potrivit mecanismului stabilit la art. 1 pct. 1.4.

Art. 10. -

(1) Transferul execuției bugetare pe anul 2013 a activității proprii a ministerelor nou-înființate care și-au păstrat codurile de identificare fiscală existente înainte de reorganizarea aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012, cu modificările și completările ulterioare, dar și-au schimbat denumirea din:

- Ministerul Administrației și Internelor în Ministerul Afacerilor Interne;

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în Ministerul Transporturilor;

- Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale în Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

- Ministerul Culturii și Patrimoniului Național în Ministerul Culturi;

- Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în Ministerul pentru Societatea Informațională;

- Ministerul Afacerilor Europene în Ministerul Fondurilor Europene;

- Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

- Ministerul Mediului și Pădurilor în Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice;

- Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în Ministerul Educației Naționale;

- Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în Ministerul Economiei;

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, se efectuează de Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, în sistem informatic, la solicitarea scrisă a ordonatorilor principali de credite.

(2) După efectuarea operațiunilor de la alin. (1), Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București transmite Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică "Situația creditelor bugetare deschise și repartizate, transferate între ordonatori de credite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare", potrivit structurii prevăzute în anexa nr. 2, până la data de 15 martie 2013.

Art. 11. -

Pentru situațiile particulare determinate de aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012, cu modificările și completările ulterioare, care nu se încadrează în prevederile prezentelor precizări, Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, la propunerea ordonatorilor principali de credite implicați, elaborează precizări specifice.

ANEXA Nr. 1 la precizări

(Denumire ordonator principal de credite care a preluat
structura/activitatea)
(Denumire ordonator principal de credite care a predat
structura/activitatea)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod de identificare fiscală Cod de identificare fiscală

CONT DE EXECUȚIE BUGETARĂ
la data de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- lei -
Denumirea indicatorului (capitol/titlu de cheltuială) al instituției publice care a preluat structura/activitatea Denumirea indicatorului (capitol/titlu de cheltuială) al instituției publice care a predat structura/activitatea Credite bugetare deschise și repartizate Plăți de casă efectuate
Ordonator principal de credite care a preluat structura/activitatea, Avizat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conducătorul compartimentului financiar-contabil al ordonatorului de credite care a predat structura/activitatea,
Conducătorul compartimentului financiar-contabil, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la precizări

Direcția Generală a Finanțelor Publice a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică . . . . . . . . . . . . .

Administrația finanțelor publice a sectorului . . . . . . . . . . . . .

Trezoreria Statului Sectorul . . . . . . . . ...

SITUAȚIA
creditelor bugetare deschise și repartizate, transferate între ordonatori de credite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare

- lei -
Denumirea ordonatorului principal de credite de la care s-a transferat execuția bugetară Denumirea ordonatorului principal de credite la care s-a transferat execuția bugetară Capitole/Titluri de cheltuieli bugetare Suma
Trezorier-șef/Șef administrație adjunct trezorerie, Șef-serviciu,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
;
se încarcă...