Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 8/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de sănătate și stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român și a baremului medical aferent

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 februarie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Pentru aplicarea prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român,

având în vedere prevederile art. 19 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 121/2011, ale pct. 4 lit. d) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind finanțarea unităților sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și autoritate judecătorească, cu modificările ulterioare, ale art. 8 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 lit. e) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Metodologia privind evaluarea stării de sănătate și stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Baremul medical pentru stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) art. 249 alin. (3) din Instrucțiunile privind susținerea activităților personalului din Ministerul Apărării Naționale trimis în misiune permanentă în străinătate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.172/2007*), cu modificările ulterioare;

___________

*) Ordinul ministrului apărării nr. M.172/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale.

b) art. 21 lit. b) din Normele pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Naționale a posturilor permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din structurile internaționale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.88/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 26 august 2009, cu modificările și completările ulterioare;

c) art. 22 și art. 41 lit. b) din Criteriile și metodologia privind selecția personalului în vederea participării la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.101/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 15 decembrie 2011;

d) Dispoziția șefului Direcției medicale nr. A.2313/2010**) pentru aprobarea metodologiei privind evaluarea stării de sănătate și stabilirea aptitudinii medico-militare a participanților la misiuni în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare.

___________

**) Dispoziția șefului Direcției medicale nr. A. 2313/2010 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Mircea Dușa

București, 4 februarie 2013.

Nr. M.8.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIA
privind evaluarea stării de sănătate și stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român

ANEXA Nr. 2

BAREMUL MEDICAL
pentru stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român

1. Bolile infecțioase

Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013
1 2 3 4
1 Febra tifoidă și febrele paratifoide Reevaluare după concediu medical Reevaluare după concediu medical
2 Hepatita acută virală tip A Reevaluare după concediu medical Reevaluare după concediu medical
3 Hepatita acută virală tip B, C, D, E, G INAPT Reevaluare după concediu medical
4 Hepatita acută virală formă prelungită sau recidivantă cu VHB, VHC sau VHD INAPT Reevaluare după concediu medical
5 Alte hepatite acute:
- bacteriene;
- toxice;
- cu alte virusuri
Reevaluare după concediu medical Reevaluare după concediu medical
6 Meningite acute, virale și bacteriene, inclusiv bk INAPT Reevaluare după concediu medical
7 Seropozitivii pentru virusul H.I.V. și bolnavii cu S.I.D.A. INAPT INAPT
8 Tuberculoza la imunodeprimați INAPT INAPT
9 Purtătorii cronici de bacili tifici, nesterilizați prin tratamente repetate* INAPT INAPT
10 a) Purtător de antigen HBs Prezența markerilor de infecție virală constituie inaptitudine de misiune, chiar dacă viremia nu este detectabilă și valorile transaminazelor sunt normale. APT dacă Ac anti HBs +, transaminaze normale și viremia nedetectabilă, nu mai veche de 6 luni, cu sau fără tratament antiviral efectuat. În oricare altă situație este INAPT.
b) Purtător Ac anti HCV Prezența markerilor de infecție virală constituie inaptitudine de misiune, chiar dacă viremia nu este detectabilă și valorile transaminazelor sunt normale. APT dacă transaminazele sunt normale și viremia nedetectabilă, nu mai veche de 6 luni, cu sau fără tratament antiviral efectuat. În oricare altă situație este INAPT.
11 Encefalite și encefalomielite acute virale, bacteriene, inclusiv bk INAPT Reevaluare după concediu medical
12 Sindromul febril al călătorilor în zonele tropicale INAPT Reevaluare după concediu medical
13 Septicemii - endocardite, miocardite și pericardite infecțioase INAPT Reevaluare după concediu medical
14 Boli cu poartă de intrare dominantă tegumentul și mucoasele: antrax, bruceloză, cangrena gazoasă, leptospiroză, listerioză, rickettsioze, tetanos, toxoplasmoză, tularemie INAPT Reevaluare după concediu medical
15 Hidatidoza/Echinococoza INAPT Reevaluare după concediu medical
16 Alte boli infecțioase virale, bacteriene și parazitare APT/INAPT la aprecierea comisiei de expertiză medico-militară APT/INAPT la aprecierea comisiei de expertiză medico-militară

* Diagnosticați prin examene repetate de laborator, tratați, dar nesterilizați bacteriologic.

2. Bolile aparatului respirator

Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013
1 2 3 4
17 Tuberculoza*:
a) tuberculoza pulmonară activă:
- primară;
- secundară
INAPT INAPT
b) tuberculoza pulmonară recent stabilizată - grupa a II-a de bolnavi cu evoluție stabilizată clinico-radiologic și negativați bacteriologic 1 an:
- primară;
- secundară - se va ține cont de data încheierii TSS
INAPT INAPT
c) tuberculoza pulmonară vindecată**:
- primară;
- secundară
INAPT INAPT
d) reacții tuberculinice*** intens pozitive, autentificate de medicul pneumolog APT APT
18 Pleurezia tuberculoasă, diagnosticată în spital de profil INAPT APT/INAPT după gradul de vindecare și sechelele restante apreciate de medicul specialist
19 Pneumotoraxul spontan/idiopatic INAPT INAPT
20 Tuberculoza pulmonară operată:
a) exereza pulmonară la mai puțin de un lob pulmonar, fără tulburări funcționale ventilatorii;
INAPT INAPT
b) exereza pulmonară lobară cu tulburări funcționale ușoare; INAPT INAPT
c) exereza pulmonară care depășește un lob - bi-, trilobulară, cu tulburări funcționale medii sau accentuate; INAPT INAPT
d) toracoplastie unilaterală peste 4 coaste, cu tulburări funcționale medii sau accentuate; INAPT INAPT
e) decorticarea pleurală și pleurectomia cu tulburări funcționale medii sau accentuate INAPT INAPT
21 Sindroame posttuberculoase:
a) cu tulburări funcționale ușoare;
INAPT INAPT
b) cu tulburări funcționale medii sau accentuate INAPT INAPT
22 Tuberculoza extrapulmonară activă ****:
a) intestinală, a peritoneului și a ganglionilor mezenterici;
INAPT INAPT
b) osteo-articulară, cu localizare la oasele mari; INAPT INAPT
c) osteo-articulară, cu localizare la oasele mici; INAPT INAPT
d) genito-urinară; INAPT INAPT
e) adenopatii periferice tuberculoase; INAPT INAPT
f) tuberculoza suprarenală; INAPT INAPT
g) tuberculoza altor organe:
- ochi;
- ureche;
- alte organe
INAPT INAPT
h) tuberculoza în focare multiple INAPT INAPT
23 Tuberculoza extrapulmonară stabilizată:
- intestinală, peritoneală, a ganglionilor mezenterici;
- osteo-articulară;
- a aparatului genito-urinar;
- adenopatii periferice tuberculoase;
- a ochiului;
- a urechii;
- a altor organe: piele, ganglioni limfatici periferici, suprarenală;
- în focare multiple
INAPT INAPT
24 Tuberculoza extrapulmonară vindecată:
- a intestinului, peritoneului, precum și a ganglionilor mezenterici;
- osteo-articulară;
- a aparatului genito-urinar;
- adenopatii periferice tuberculoase;
- a ochiului;
- a urechii;
- a altor organe;
- în focare multiple
INAPT INAPT
25 Pneumoconiozele cu tulburări funcționale medii sau accentuate INAPT INAPT
26 a) Pleurezia netuberculoasă acută sterilă INAPT INAPT
b) Pleurezia cu epanșament și menționarea unui agent microbian altul decât bacilul Koch - pneumococ, stafilococ, streptococ etc. INAPT INAPT
27 a) Sarcoidoza mediastinală INAPT INAPT
b) Sarcoidoză pulmonară INAPT INAPT
28 a) Astmul bronșic***** intermitent INAPT APT/INAPT la aprecierea comisiei de expertiză medico-militară
b) Astmul bronșic***** persistent INAPT INAPT
29 Supurațiile pulmonare cronice, rebele la tratament: abcesul și cangrena pulmonară INAPT INAPT
30 Bronhopneumopatie obstructivă cronică:
a) cu tulburări funcționale ușoare VEMS > 80% din valoarea prezisă
INAPT INAPT
b) moderate VEMS 50-80% din valoarea prezisă; INAPT INAPT
c) cu tulburări funcționale accentuate VEMS 30-50% din valoarea prezisă INAPT INAPT
31 Bronșiectazia confirmată bronhoscopic și/sau computer tomografic:
a) fără tulburări funcționale sau cu tulburări funcționale ușoare;
INAPT INAPT
b) cu tulburări funcționale accentuate INAPT INAPT
32 Afecțiuni pleurale cronice nespecifice - sechele pleurale după afecțiuni acute, pahipleurite, sechele postoperatorii etc.:
a) cu tulburări funcționale reduse;
APT APT
b) cu tulburări funcționale medii sau accentuate INAPT INAPT
33 Tromboembolismul pulmonar INAPT INAPT
34 Afecțiuni acute mediastinale INAPT INAPT
35 Afecțiuni cronice mediastinale INAPT INAPT
36 Silico-tuberculoza INAPT INAPT
37 Alte boli ale aparatului respirator La aprecierea comisiei de expertiză medico-militară La aprecierea comisiei de expertiză medico-militară

* Bolnavii de tuberculoză pulmonară vor prezenta documente medicale din rețeaua sanitară de specialitate, din care să reiasă starea lor actuală privind stadiul bolii, grupa de dispensarizare și tratamentul efectuat.

** Hotărârea medico-militară se va lua în raport cu sechelele și valoarea probelor funcționale respiratorii.

*** Se măsoară în milimetri diametrul transversal al reacției cutanate - papulei și tipul Palmer I-IV:

- diametrul între 0 și 9 mm, inclusiv - reacție negativă;

- diametrul între 10 și 19 mm, inclusiv - reacție pozitivă;

- diametrul între 10 și 19 mm, inclusiv, cu indurație mare, necroză sau flictene, reacție generală ori diametrul peste 20 mm - reacție intens pozitivă.

**** Încadrarea dispensarială a bolnavilor cu tuberculoză extrapulmonară se va face conform prevederilor ordinelor Ministerului Sănătății.

***** Probe ventilatorii de confirmare plus documentație medicală de specialitate atestatoare de astm sau criză confirmată în spitalul militar pe foaia de observație.

3. Bolile degenerative

Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013
1 2 3 4
38 Reumatismul articular acut * INAPT INAPT
39 Reumatisme cronice inflamatorii:
- poliartrita reumatoidă;
- spondilita anchilopoetică;
- sindromul Reiter-Fiessinger-Leroy etc.;
- poliartrita psoriazică:
a) cu tulburări funcționale ușoare;
b) cu tulburări funcționale medii;
c) cu tulburări funcționale accentuate
INAPT INAPT
40 Colagenoze:
- lupus eritematos sistemic;
- sclerodermia;
- dermatomiozita;
- boala mixtă a țesutului conjunctiv
INAPT INAPT
41 Reumatismul cronic degenerativ, cu prinderea cel puțin a unei articulații mari, cu modificări radiologice și tulburări funcționale medii sau accentuate INAPT INAPT
42 Retracția aponevrozei palmare - boala Dupuytren:
a) fără retracția în flexie a degetelor mâinii - noduli palmari incipienți, sub 1 cm diametru;
INAPT APT
b) cu retracția în flexie a degetelor III, IV, V sub 45 grade -
noduli palmari cu diametrul între 1-2 cm, stadiul I, II;
INAPT INAPT
c) cu retracția în flexie a degetelor III, IV, V peste 45 grade -
noduli palmari ombilicați, cu diametrul între 2-3 cm, stadiul III, IV - operat sau neoperat
INAPT INAPT
43 Osteoporoza: a) localizată, cu tulburări funcționale ușoare; INAPT APT/INAPT la aprecierea comisiei de expertiză medico-militară ** INAPT APT**
b) localizată, cu tulburări funcționale medii sau accentuate; INAPT INAPT
c) generalizată INAPT INAPT
44 Discopatia vertebrală:
a) faza I;
APT APT
b) faza a II-a; INAPT INAPT
c) faza a III-a radiculară, stadiul I, iritativ, confirmată clinic în timpul spitalizării, confirmată RMN, CT sau mielografic; INAPT INAPT
d) faza a III-a radiculară, stadiul II, compresiv, confirmată clinic în timpul spitalizării, confirmată RMN, CT sau mielografic, operată sau neoperată, fără tulburări funcționale; INAPT INAPT
e) faza a III-a radiculară, stadiul II, compresiv, confirmată clinic în timpul spitalizării, confirmată RMN, CT sau mielografic, operată sau neoperată, cu tulburări funcționale moderate; INAPT INAPT
f) faza a III-a radiculară, stadiul II, compresiv, confirmată clinic în timpul spitalizării, confirmată RMN, CT sau mielografic, operată sau neoperată, cu tulburări funcționale accentuate; INAPT INAPT
g) lombară faza a III-a stadiul III cu sindrom de coadă de cal, confirmată RMN, CT sau mielografic, operată sau neoperată; INAPT INAPT
h) cervicală și toracală faza a III-a stadiul II, operată sau neoperată, cu tulburări funcționale și neurologice accentuate, confirmată clinic în timpul spitalizării, confirmată RMN, CT sau mielografic. INAPT INAPT
45 Discartroza vertebrală incipientă:
a) fără tulburări de statică;
APT APT
b) cu tulburări ușoare de statică și iritație radiculară intermitentă; INAPT INAPT
c) avansată, cu tulburări de statică vertebrală și deficit radicular moderat; INAPT INAPT
d) avansată, cu tulburări pronunțate de statică vertebrală și deficit radicular sau medular accentuat. INAPT INAPT
46 Osteocondroza vertebrală:
a) fără tulburări de statică și dinamică vertebrală;
INAPT APT
b) cu insuficiență vertebrală moderată - limitarea mișcărilor coloanei vertebrale, cu ascuțirea unghiurilor vertebrale posterioare - radiologic; INAPT INAPT
c) cu insuficiență vertebrală și tulburări funcționale accentuate, sindrom radicular INAPT INAPT
47 Spondilodiscite, de orice etiologie, specifice, nespecifice:
a) cu reducerea moderată a motilității coloanei vertebrale și cu tulburări de statică reduse;
INAPT INAPT
b) cu rigiditatea completă a coloanei vertebrale INAPT INAPT
48. Alte afecțiuni reumatismale și degenerative APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară

* Prevederile acestui paragraf se referă și la bolnavii care, la data examinării, prezintă documentație medicală de specialitate ce atestă că au suferit de boală în ultimele 12 luni.

** Pentru personalul care desfășoară activități specifice din structura Direcției generale de informații a apărării.

4. Bolile aparatului cardiovascular

Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013
1 2 3 4
49 a) Malformații congenitale de cord necorectate chirurgical* fără legătură între sistemul arterial și venos:
- coarctația de aortă;
- stenoza aortică;
- stenoza pulmonară;
- boala Ebstein;
- tricuspidia aortică;
- anomalii congenitale
INAPT INAPT
b) Malformații congenitale de cord cu șunt stânga-dreapta necorectate chirurgical*:
- defect septal ventricular;
- defect septal atrial;
- persistența de canal arterial;
- drenaj venos pulmonar aberant
INAPT INAPT
c) Malformații congenitale de cord cu șunt dreapta-stânga necorectate chirurgical*:
- complexul Fallot;
- sindromul Eisenmenger
INAPT INAPT
d) Anomalii de poziție a cordului - dextropoziție, dextrorotație, dextrocardie cu sau fără situs inversus, fără asocierea altor boli congenitale APT/INAPT la aprecierea comisiei de expertiză medico-militară APT/INAPT la aprecierea comisiei de expertiză medico-militară
50 Malformații congenitale de cord corectate chirurgical*:
a) cu restabilirea completă a hemodinamicii;
INAPT INAPT
b) cu restabilirea parțială a hemodinamicii INAPT INAPT
51 Pericardita:
a) acută;
INAPT INAPT
b) cronică INAPT INAPT
52 Leziuni valvulare cardiace definitive* INAPT INAPT
53 Leziuni valvulare cardiace corectate chirurgical* INAPT INAPT
54 Prolapsul de valvă mitrală:
a) fără semne clinice, evidențiat ecografic;
APT APT
b) cu semne clinice, ecografice, fără tulburări de ritm; INAPT INAPT
c) cu semne clinice, ecografice și tulburări de ritm - aritmie extrasistolică permanentă **, tulburări paroxistice de ritm, documentate electrocardiografic INAPT INAPT
55 Cardiomiopatiile primitive și secundare INAPT INAPT
56 Hipertensiunea arterială esențială*** și secundară:
a) gradul I cu T.A. sistolică între 140 mmHg și 159 mmHg și/sau TA diastolică între 90 mmHg și 99 mmHg;
INAPT APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară
b) gradul II/moderată, cu T.A. sistolică între 160 mmHg și
179 mmHg și/sau T.A. diastolică între 100 mmHg și 109 mmHg permanent;
INAPT INAPT
c) gradul III/severă, cu T.A. sistolică peste 180 mmHg și/sau T.A. diastolică peste 110 mmHg permanent INAPT INAPT
57 Hipotensiunea arterială esențială permanentă cu TA sistolică sub 90 mmHg:
a) cu tulburări funcționale reduse****;
INAPT APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară
b) cu tulburări funcționale semnificative clinic ***** INAPT INAPT
58 Cardiopatia ischemică:
a) nedureroasă, cu modificări ECG și/sau alte elemente diagnostice pozitive;
INAPT INAPT
b) infarct miocardic vechi, necomplicat; INAPT INAPT
c) dureroasă - angina pectorală stabilă de efort, angina instabilă, infarct miocardic acut; INAPT INAPT
d) corecția chirurgicală sau intervențională a ischemiei coronariene - PCI, CABG INAPT INAPT
59 Asocieri de două sau mai multe din următoarele:
- obezitate ≥ cls.1;
- dislipidemie - colesterolemie peste 200 mg/dl, trigliceride peste 150 mg/dl;
- HTA la limită TAs 130-140 mmHg
INAPT INAPT
60 Tulburările de ritm cardiac:
a) bradicardia sinusală permanentă cu manifestări clinice și ECG;
INAPT INAPT
b) tahicardia sinusală cu peste 120 pulsații/minut, permanentă în ortostatism; INAPT INAPT
c) tahicardia paroxistică supraventriculară, cu manifestări
clinice și dovedită ECG sau prin studiu electrofiziologic;
INAPT INAPT
d) sindroamele de preexcitație intermitente sau permanente; INAPT INAPT
e) aritmie extrasistolică permanentă, cu manifestări clinice și
ECG;
INAPT INAPT
f) tahicardia ventriculară; INAPT INAPT
g) fibrilația și flutterul atrial, persistente sau cu recurențe frecvente; INAPT INAPT
h) tulburări de ritm corectate prin proceduri intervenționale, electrofiziologice sau chirurgicale INAPT INAPT
61 Tulburări cardiace de conducere:
a) bloc atrio-ventricular de gradul I;
INAPT INAPT
b) bloc atrio-ventricular de gradul II și III; INAPT INAPT
c) bloc complet permanent de ramură dreaptă; INAPT INAPT
d) bloc complet permanent de ramură stângă; INAPT INAPT
e) blocuri bifasciculare - bloc de ramură dreaptă incomplet - bloc fascicul anterior RS sau bloc de ramură dreaptă incomplet - bloc fascicul posterior RS; INAPT INAPT
f) corectarea tulburărilor de ritm și de conducere prin implantarea de dispozitive electronice - cardiostimulatoare permanente, defibrilatoare interne INAPT INAPT
62 Anevrism al vaselor mici:
- arterio-venos;
- cirsoid operat sau operabil, cu tulburări funcționale reduse
INAPT INAPT
63 Anevrism al vaselor mari Anevrism de aortă Anevrism arterio-venos
Anevrism cirsoid întins, operabil sau inoperabil
INAPT INAPT
64 Arteriopatii funcționale:
- eritromelalgia;
- boala și sindromul Raynaud;
- acrocianoza;
- livedo reticularis
a) cu tulburări funcționale reduse;
INAPT INAPT
b) cu tulburări funcționale medii; INAPT INAPT
c) cu tulburări funcționale accentuate INAPT INAPT
65 Sindromul de ischemie cronică periferică:
- trombangeita obliterantă Buerger;
- arteriopatie obliterantă;
- sindromul Leriche;
- endarterita obliterantă;
- disimune
a) fără tulburări funcționale după tratament medical sau chirurgical;
INAPT INAPT
b) cu tulburări funcționale reduse sau medii; INAPT INAPT
c) cu tulburări funcționale accentuate INAPT INAPT
66 Tromboflebita profundă și sechelele după tromboza venoasă profundă:
a) cu tulburări funcționale reduse sau medii;
INAPT INAPT
b) cu tulburări funcționale accentuate INAPT INAPT
67 Varice ale membrelor inferioare:
a) cu tulburări funcționale reduse;
APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară APT
b) cu tulburări funcționale moderate; INAPT INAPT
c) cu tulburări funcționale accentuate INAPT INAPT
68 Alte boli ale aparatului cardiovascular APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară

* Diagnosticul va fi precizat într-o clinică/secție de specialitate sau va fi dovedit prin documentație medicală de specialitate.

** Aritmie extrasistolică permanentă, adică prezentă pe tot parcursul înregistrării Holter sau evidențiată ECG câteva zile consecutiv.

*** Pentru stabilirea diagnosticului de hipertensiune arterială esențială se vor efectua măsurători repetate ale tensiunii arteriale, la intervale de 2-3 ore în clinostatism, ortostatism și șezând; se iau în considerare și datele anamnestice ce pot conduce la precizarea diagnosticului: antecedentele familiale, consumul cronic de nicotină, alcool, medicamente etc., alte semne și simptome caracteristice creșterilor valorilor tensiunii arteriale.

**** Cazurile la care scăderea tensiunii arteriale se produce rar, iar simptomatologia de însoțire - astenie fizică, amețeli, grețuri, vărsături, neliniște psihomotorie - este de intensitate scăzută.

***** Cazurile la care scăderea tensiunii arteriale se produce frecvent, iar simptomatologia de însoțire, prin intensitatea ei, duce în mod evident la scăderea randamentului socioprofesional.

5. Bolile sângelui și ale organelor hematopoietice*

___________

* Diagnosticul se va stabili numai pe baza documentației medicale de specialitate, iar aptitudinea față de îndeplinirea serviciului militar se va preciza numai după evaluarea răspunsului organismului la tratamentul indicat.

Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013
1 2 3 4
69 a) Anemia megaloblastică:
- anemii sideroblastice;
- anemii secundare bolilor cronice și sistemice;
- anemii diseritropoietice, cu răspuns la tratament
INAPT INAPT
b) Anemii megaloblastice, sideroblastice, diseritropoietice refractare la tratament INAPT INAPT
70 a) Anemii hemolitice prin defect intraeritrocitar, compensate hematologic** INAPT INAPT
b) Anemii hemolitice prin defect intraeritrocitar, decompensate hematologic*** INAPT INAPT
71 Anemii hemolitice prin defect extraeritrocitar, cronice, necompensate, rebele la tratament - autoimune, idiopatice, hemoglobinuria paroxistică la "rece", hemoglobinuria de "marș" cu crize repetate, hemoglobinuria paroxistică nocturnă INAPT INAPT
72 Anemii prin insuficiență medulară primară sau secundară, refractare la tratament INAPT INAPT
73 a) Boala Hodgkin INAPT INAPT
b) Limfoame non-hodgkiniene INAPT INAPT
c) Macroglobulinemia Waldenstrom
Mielomul multiplu Boala lanțurilor grele Amiloidoza primară Crioglobulinemii
INAPT INAPT
74 Policitemia vera:
a) cu tulburări funcționale reduse;
INAPT INAPT
b) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate INAPT INAPT
75 Leucemii acute INAPT INAPT
76 Leucemii cronice INAPT INAPT
77 Trombocitemia esențială INAPT INAPT
78 Metaplazie mieloidă cu mieloscleroză în stadiul hipercelular INAPT INAPT
79 Metaplazia mieloidă cu mieloscleroză în stadiul de insuficiență medulară INAPT INAPT
80 Sindroame hemoragice cronice de origine plasmatică - hemofilii, boala von Willebrand INAPT INAPT
81 Sindroame hemoragice cronice de origine vasculară, rebele la tratament INAPT INAPT
82 Sindroame mielodisplazice și sindroame hemoragice cronice de origine trombocitară cu răspuns la tratament INAPT INAPT
83 Sindroame hemoragice cronice de origine trombocitară refractare la tratament INAPT INAPT
84 Limfo/reticulo proliferări de graniță INAPT INAPT
85 Alte boli ale sângelui și organelor hematopoietice INAPT INAPT

** În cazul microcitozei se vor efectua obligatoriu sideremia sau feritina serică și electroforeza hemoglobinei.

*** Cu cel puțin un episod de hemoliză documentat medical și/sau hemoglobina sub 11 g %.

6. Bolile renale medicale

Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013
1 2 3 4
86 Glomerulonefrite:
a) difuze acute;
INAPT INAPT
b) acute în focar; INAPT INAPT
c) difuze subacute; INAPT INAPT
d) cronice INAPT INAPT
87 Pielonefrita:
a) acută;
INAPT INAPT
b) cronică INAPT INAPT
88 Insuficiența renală cronică INAPT INAPT
89 Alte boli renale APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară

7. Bolile aparatului digestiv

Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013
1 2 3 4
90 Bolile esofagului:
a) hernia transhiatală complicată, cu documentație endoscopică;
INAPT INAPT
b) boală de reflux gastroesofagian, cu documentație endoscopică; Reevaluare după concediu medical Reevaluare după concediu medical
c) diverticulii esofagieni neoperați sau operați cu tulburări funcționale accentuate; INAPT INAPT
d) achalazia, spasmul difuz esofagian, stenozele esofagiene și esofagoplastiile, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate; INAPT INAPT
e) fistula esotraheală INAPT INAPT
91 Gastritele cronice, indiferent de etiologie, documentate endoscopic și histologic Reevaluare după concediu medical Reevaluare după concediu medical
92 a) Ulcerul gastric și/sau duodenal* acute, documentate clinic, radiologic și/sau endoscopic, necomplicate INAPT INAPT
b) Ulcerul gastric și/sau duodenal* cronice, documentate clinic, radiologic și/sau endoscopic, necomplicate INAPT APT
c) Ulcerul gastric și/sau duodenal* cronice complicate - penetrant, perforat, stenozant, hemoragic, cu transformare malignă - operate** sau neoperate, cu tulburări funcționale ușoare INAPT INAPT
d) Ulcerul gastric și/sau duodenal operate** sau neoperate, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate INAPT INAPT
93 Rezecția de intestin:
a) subțire sau gros pentru tumori benigne sau leziuni traumatice, intervenție mai veche de 6 luni, în absența sindromului de malabsorbție, fără tulburări funcționale sau supurație;
APT APT
b) subțire sau gros pentru tumori benigne sau leziuni traumatice cu sindrom de malabsorbție INAPT INAPT
94 Volvulus permanent gastric sau cecal, operat sau neoperat INAPT INAPT
95 Megadolicosigma
Megadolicocolon:
a) cu tulburări funcționale reduse;
INAPT APT
b) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate INAPT INAPT
96 Boli intestinale inflamatorii cronice INAPT INAPT
97 Prolapsul rectal total neoperat sau operat și vindecat sau operat și recidivat INAPT INAPT
98 Fistula perianală operată:
a) fără tulburări funcționale;
APT APT
b) cu tulburări funcționale accentuate, incontinență anală parțială sau totală INAPT INAPT
99 Alte fistule digestive permanente și inoperabile
Anus contra naturii definitiv
INAPT INAPT
100 Periviscerita cu tulburări funcționale accentuate și cu fenomene ocluzive: ocluzia, stenoza intestinului sau colonului INAPT INAPT
101 Hepatita cronică*** INAPT INAPT
102 Cirozele hepatice INAPT INAPT
103 Rezecții hepatice:
a) minore - segmentectomie, subsegmentectomie sau rezecție atipică - pentru leziuni benigne sau posttraumatice;
INAPT INAPT
b) majore - hemihepatectomii reglate, trisegmentectomii pentru leziuni benigne sau posttraumatice INAPT INAPT
104 Angiocolite, colecistite, coledocite, oddite acute INAPT INAPT
105 Litiaza biliară, coledociană sau pancreatică, neoperate INAPT INAPT
106 Litiaza biliară, coledociană sau pancreatică, operate:
a) fără tulburări funcționale;
APT APT
b) cu tulburări funcționale INAPT INAPT
107 Pancreatita acută de cauză biliară, operată sau tratată medical:
a) fără tulburări funcționale;
INAPT INAPT
b) cu tulburări funcționale accentuate INAPT INAPT
108 Pancreatita acută de cauză alcoolică și/sau traumatică:
a) cu tulburări funcționale reduse;
INAPT INAPT
b) cu tulburări funcționale accentuate INAPT INAPT
109 Pancreatita acută necrotică și hemoragică, indiferent de cauză INAPT INAPT
110 Pancreatita cronică cu tulburări funcționale INAPT INAPT
111 Splenectomia, indiferent de cauză INAPT INAPT
112 Saturnismul:
a) stadiul de debut, cu tulburări funcționale ușoare;
INAPT INAPT
b) stadiul de intoxicație avansată, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate INAPT INAPT
113 Steatoza hepatică APT APT
114 Steatohepatita INAPT INAPT
115 Alte boli ale aparatului digestiv și glandelor anexe APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară

* Ulcerul gastric și duodenal - diagnostic stabilit în spital militar.

** Sindroamele postrezecție gastrică, când se folosește această tehnică, sunt: ulcerul peptic, sindromul postprandial precoce/dumping syndrome, sindromul de ansă aferentă și sindromul de malabsorbție sau maldigestie.

*** Diagnostic susținut pe PBH sau teste noninvazive specifice.

8. Bolile de nutriție și metabolism*

___________

* Hotărârea medico-militară se va lua în raport cu diagnosticul clinic și funcțional stabilit pe baza rezultatelor examinărilor clinice și paraclinice efectuate în spital.

Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013
1 2 3 4
116 Diabetul zaharat primar:
a) tulburări de glicoreglare - diabetul zaharat latent, diabetul zaharat chimic;
- glicemia matinală crescută între 110 și 126 mg/dl în condiții de post la o singură determinare necesită repetare după post alimentar strict de 12 ore; dacă persistă crescută, se va efectua TTGO; dacă repetată glicemia este normală, permite încadrarea ca APT;
- la TTGO: toleranța scăzută la glucoză implică încadrarea ca INAPT;
INAPT INAPT
b) tip I, insulino-dependent; INAPT INAPT
c) tip II, insulino-independent și insulino-necesitant, tratat cu insulină INAPT INAPT
117 Hiperuricemiile:
a) hiperuricemia latentă:
- ușoară ≤ 8 mg/dl;
- moderată și severă;
APT INAPT APT INAPT
b) artrita gutoasă acută; INAPT INAPT
c) guta cronică. INAPT INAPT
118 Suprapondere
Obezitatea**, de tip android sau ginoid:
a) supraponderabilitate:
- cu exces de masă de țesut adipos la testul de compoziție corporală și talie peste 102 cm la bărbați și 88 cm la femei;
APT APT
b) ușoară, clasa I***; INAPT INAPT
c) mijlocie, pronunțată, clasele II-III INAPT INAPT
119 Hiperlipoproteinemiile, primare sau secundare, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate INAPT INAPT
120 Patologia hipotalamo-hipofizară:
a) acromegalia hipersomatotropism tumoral și giganto- acromegalia tumorală;
INAPT INAPT
b) nanismul; INAPT INAPT
c) tumori secretante sau nesecretante hipofizare; INAPT INAPT
d) diabetul insipid; INAPT INAPT
e) insuficiența hipofizară a adultului INAPT INAPT
121 Patologia tiroidiană:
a) sindroame de hipofuncție tiroidiană moderată;
INAPT INAPT
b) sindroame de hipofuncție tiroidiană severă - mixedem; INAPT INAPT
c) sindroame de hiperfuncție tiroidiană moderată; INAPT INAPT
d) sindroame de hiperfuncție tiroidiană accentuată - boala Graves-Basedow, gușă multiheteronodulară toxică, adenom toxic etc.; INAPT INAPT
e) tiroiditele acute și subacute; INAPT INAPT
f) tiroiditele cronice; INAPT INAPT
g) gușa mică oligosimptomatică; INAPT APT
h) gușa mai mare de gradul III inclusiv INAPT INAPT
122 a) hipoparatiroidismul cronic hipocalcemic, cu crize de tetanie frecvente; INAPT INAPT
b) hiperparatiroidismul frust; INAPT INAPT
c) osteita fibrochistică/boala Recklinghausen;
- hiperparatiroidismul secundar diabet fosfatic, osteomalacia, sindromul Fanconi vitamino-rezistent
INAPT INAPT
123 Patologia corticosuprarenalei:
Insuficiența corticosuprarenală cronică primară - boala Addison:
a) cu tulburări funcționale ușoare ce răspund la tratament, dar fără ca acesta să fie permanent;
INAPT INAPT
b) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate; INAPT INAPT
Hiperfuncția glandei corticosuprarenale:
c) hipercorticismul, indiferent de etiologie, cu tulburări funcționale ușoare;
INAPT INAPT
d) hipercorticismul cu tulburări funcționale moderate sau accentuate; INAPT INAPT
e) hiperaldosteronismul primar INAPT INAPT
124 Feocromocitomul INAPT INAPT
125 Patologia gonadică:
a) cu tulburări funcționale ușoare;
APT APT
b) cu tulburări funcționale moderate; INAPT INAPT
c) cu tulburări funcționale accentuate INAPT INAPT
126 Alte boli endocrine și ale metabolismului ce nu sunt cuprinse în acest barem APT/INAPT la aprecierea comisiei de expertiză medico-militară APT/INAPT la aprecierea comisiei de expertiză medico-militară

** Indicele ponderal se va stabili după formula Lorencz, astfel:

BMI = Greutate (kg)/Înălțime (în metri)2

Normal 18,5-25

Suprapondere 25-30

Obezitate clasa I 30-35

Obezitate clasa a II-a 35-40

Obezitate clasa a III-a > 40

*** Se vor calcula masa de țesut adipos și masa musculară. Se va ține cont de talie (<102 cm la bărbați și <88 cm la femei). Sunt excluși cei care au masa adipoasă normală și exces de masă musculară.

9. Bolile neurologice*

___________

* Orice afecțiune neurologică, semn clinic obiectiv sau sindrom depistate de medicul neurolog cu ocazia examinării în vederea participării la misiune INAPT PENTRU MISIUNE.

În situația prezenței oricărui simptom, semn clinic obiectiv sau sindrom neurologic descoperit cu ocazia examinării medicale și care nu este documentat prin acte medicale (și astfel justificat), militarul va fi încadrat ca INAPT, cu obligativitatea internării în vederea precizării diagnosticului și aptitudinii medico-militare.

Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013
1 2 3 4
127 Encefalite și encefalomielite cu evoluție subacută sau cronică, indiferent de etiologie INAPT INAPT
128 Sechele encefalitice sau encefalopatice, indiferent de etiologie, cu tulburări funcționale:
a) ușoare sau moderate;
INAPT INAPT
b) accentuate INAPT INAPT
129 Sifilis seropozitiv cu complicații neurologice și psihiatrice INAPT INAPT
130 Boli ereditare ale sistemului nervos - leucodistrofii, lipidoze, facomatoze etc.:
a) cu tulburări funcționale reduse;
INAPT INAPT
b) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate INAPT INAPT
131 Hidrocefaliile, indiferent de cauză:
a) inactive la examinări succesive imagistice, la 6-12 luni, fără tulburări funcționale;
INAPT INAPT
b) cu tulburări funcționale INAPT INAPT
132 Siringomielia
Siringobulbia
INAPT INAPT
133 Mielopatiile cu evoluție cronică, indiferent de etiologie INAPT INAPT
134 Eredoataxiile cerebeloase:
- boala Friedreich;
- boala Pierre Marie;
- eredoataxia amiotrofică
INAPT INAPT
135 Boala neuronului motor
- scleroza laterală amiotrofică Charcot
INAPT INAPT
136 Boli demielinizante ale sistemului nervos:
a) fără tulburări funcționale sau cu tulburări funcționale ușoare;
INAPT INAPT
b) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate, evolutive INAPT INAPT
137 Atrofii musculare mielopatice:
a) cu tulburări funcționale ușoare;
INAPT INAPT
b) cu tulburări funcționale medii sau accentuate INAPT INAPT
138 Boli extrapiramidale cu evoluție cronică:
- boala Parkinson;
- parkinsonisme postencefalitice, posttraumatice, de alte cauze;
- coreea cronică Huntington;
- degenerescență hepato-lenticulară
INAPT INAPT
139 Tulburări circulatorii cerebrale ischemice acute:
a) tranzitorii;
INAPT INAPT
b) definitive INAPT INAPT
140 Accidente vasculare cerebrale hemoragice, indiferent de forma clinico-patologică INAPT INAPT
141 Tremorul esențial familial cu tulburări funcționale ușoare, medii sau accentuate INAPT INAPT
142 Epilepsia**:
a) confirmată clinic și electroencefalografic într-un serviciu de specialitate;
INAPT INAPT
b) comemorative de crize de pierdere a stării de conștiență cu modificări E.E.G. de tip iritativ sau fără modificări E.E.G., cu documentație medicală; INAPT INAPT
c) comemorative de criză unică de pierdere a stării de conștiență; INAPT INAPT
d) modificări E.E.G. suspecte de epilepsie, dar fără crize declarate INAPT INAPT
143 Boli musculare - miopatii, miotonii, miozite, miastenie:
a) cu tulburări funcționale ușoare;
INAPT INAPT
b) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate INAPT INAPT
144 Leziuni ale nervilor cranieni:
a) cu tulburări funcționale ușoare;
INAPT INAPT
b) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate INAPT INAPT
145 Nevralgii cervico-cefalice primare:
a) pasagere, cu evoluție benignă și cu tulburări funcționale reduse;
INAPT APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară
b) cu evoluție cronică, rebele la tratament INAPT INAPT
146 Afectări ale nervilor rahidieni, izolate sau multiple:
a) cu tulburări funcționale ușoare, cu evoluție pasageră;
INAPT INAPT
b) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate și evoluție cronică INAPT INAPT
147 Afecțiuni ale sistemului nervos vegetativ INAPT INAPT
148 Paraliziile periodice familiale diskaliemice, confirmate în serviciul de specialitate INAPT INAPT
149 Alte boli neurologice neprecizate în acest barem APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară

** Confirmarea se face prin observarea, descrierea și atestarea sub semnătură și parafă de către medic, pe răspunderea sa personală; în cazul în care crizele sunt rare, confirmarea se face pe baza unei anamneze concludente și a modificărilor electroencefalografice tipice bolii.

10. Bolile psihice

Se va solicita ancheta socială de la medicul, psihologul și comandantul/șeful unității militare pentru persoanele la care se consideră că se impune, menționându-se următoarele aspecte:

- observarea pentru suspectarea unei tulburări mentale și de comportament;

- examinarea specială de depistare a tulburărilor mentale și de comportament alcoolism, depresie psihică;

- probleme legate de relația cu partenerul de viață;

- probleme legate de relația cu părinții și socrii;

- suport familial neadecvat;

- absența unui membru al familiei;

- dispariția sau decesul unui membru al familiei;

- dezmembrarea familiei prin separare sau divorț;

- rudă care necesită îngrijire la domiciliu;

- alte evenimente stresante de viață ce afectează familia sau căminul;

- alte probleme specifice legate de grupul de suport primar;

- dificultăți legate de modul de viață - alcoolismul, toxicomania, mania jocurilor de noroc și a pariurilor;

- burn-out - sindrom de epuizare emoțională;

- accentuarea trăsăturilor de personalitate;

- cerere repetată de rețete;

- simulare conștientă.

Aceleași aspecte se au în vedere și la efectuarea examenului psihologic din cadrul vizitei medicale.

Toate revizuirile la cei declarați

INAPT PENTRU MISIUNE se efectuează la interval de 3 luni, pe baza anchetei sociale efectuate și semnate de medicul, psihologul și comandantul/șeful unității militare. INAPT PENTRU MISIUNE cu revizuire de specialitate peste 3 luni se referă la aspectele menționate mai sus.

Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 8/2013 Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 8/2013
1 2 3 4
150 Tulburări mentale organice: demența degenerativă de tip Alzheimer, demența vasculară, mixtă, Pick, HIV, de etiologie posttraumatică, toxică, infecțioasă etc. INAPT INAPT
151 Tulburările mentale induse de consumul de alcool:
a) intoxicația acută necomplicată;
INAPT INAPT
b) intoxicația acută complicată, cu delirium, tulburări de percepție, convulsii, comă; INAPT INAPT
c) sindrom de impregnare alcoolică cronică cu dependență; INAPT INAPT
d) sindrom de sevraj necomplicat; INAPT INAPT
e) sindrom de sevraj complicat cu delirium, convulsii, tulburări psihotice INAPT INAPT
152 Tulburările mentale induse de consumul de substanțe psihoactive, toxicomaniile INAPT INAPT
153 Tulburările psihotice acute INAPT INAPT
154 Schizofrenia:
a) la debut;
INAPT INAPT
b) în evoluție:
- paranoidă, hebefrenică, catatonică, nediferențiată, reziduală, simplă, afectivă
INAPT INAPT
155 Tulburările afective:
- episodul maniacal;
- tulburarea bipolară;
- episodul depresiv sever
INAPT INAPT
156 Tulburări afective persistente:
- ciclotimia;
- distimia
INAPT INAPT
157 Tulburările delirante persistente INAPT INAPT
158 Episod psihotic remis fără defect atestat documentar INAPT INAPT
159 Reacția la stres sever și/sau tulburări de adaptare:
a) reacții acute de stres;
INAPT INAPT
b) tulburarea de stres posttraumatic; INAPT INAPT
c) tulburările de adaptare INAPT INAPT
160 Tulburări nevrotice și somatoforme forme ușoare: fobie socială, atac de panică fără agorafobie, tulburare obsesional compulsivă, tulburări disociative INAPT INAPT
161 Tulburări nevrotice cu evoluție cronică, rebele la tratament, cu afectarea capacității de integrare socioprofesională INAPT INAPT
162 Tulburările de personalitate: paranoid, schizoid, schizotipal, disocial, borderline, histrionic, anancast, evitantă, dependentă și ale controlului impulsului: piromania, cleptomania, jocul de noroc patologic INAPT INAPT
163 Personalitatea modificată organic de diferite etiologii INAPT INAPT
164 Psihodevierile sexuale ce implică risc social în colectivitățile militare INAPT INAPT
165 Sindroame comportamentale asociate unor tulburări fiziologice sau factori fizici: anorexie nervoasă, bulimie nervoasă INAPT INAPT
166 Nevroze motorii: ticuri, balbism, crampa scriitorului:
a) ușoare;
INAPT INAPT
b) accentuate INAPT INAPT
167 Alte tulburări mentale de origine organică sau somatică: tulburarea afectivă organică, sindromul amnestic, tulburarea delirantă INAPT INAPT
168 Oligofreniile, Q.I. sub 70 INAPT INAPT
169 Intelectul submediu, Q.I. = 90-81 INAPT INAPT
170 Intelect liminar, Q.I. = 80-71 INAPT INAPT
171 Enurezisul confirmat cu documentație medicală:
a) sub tratament;
INAPT INAPT
b) neameliorat prin tratament INAPT INAPT
172 Alte tulburări psihiatrice necuprinse în acest barem și care implică risc medical și/sau social pentru colectivitățile militare INAPT INAPT

11. Bolile dermatovenerice*

___________

* Pentru bolile la care prezentul barem medical prevede "persistent și rebel la tratament", hotărârea medico-militară se va lua numai pe baza documentației medicale eliberate de secții/clinici de specialitate în care bolnavul a urmat tratament minimum 6 luni.

Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013
1 2 3 4
173 Acneea polimorfă și afecțiuni cu aspect acneiform, acneea cheloidiană, acneea necrotică, acneea conglobată, acneea rozacee etc. rebele la tratament INAPT INAPT
174 Acrodermatita cronică atrofiantă INAPT INAPT
175 Alopecii necicatriceale și alopecii cicatriceale APT APT
176 Stafilococii cutanate:
- stafilococii pilosebacee;
- stafilococii ale pielii glabre;
- stafilococii ale glandelor sudoripare;
- strepto/stafilococii cutanate;
- afecțiuni produse prin acțiunea toxinelor stafilococice persistente și rebele la tratament;
- stafilococia malignă a feței
INAPT INAPT
177 Furunculoza recidivantă INAPT INAPT
178 Tinea corporis extinsă INAPT INAPT
179 Zona Zoster forme grave INAPT INAPT
180 Atrofia cutanată întinsă peste 15% din suprafața corpului și cu jenă evidentă în mișcări INAPT INAPT
181 Cutis laxa și alte elastoze cu tulburări funcționale accentuate INAPT INAPT
182 Dermatoze buloase:
a) epidermoliza buloasă, dermatita herpetiformă, pemfigoidul bulos, pemfigus;
INAPT INAPT
b) porfiriile cutanate; INAPT INAPT
c) alte dermatoze buloase - pemfigusul benign, acrodermatita enteropatică etc. INAPT INAPT
183 Afecțiuni cutanate precanceroase - xeroderma pigmentosum, eritroplazia Queyrat, boala Paget, boala Bowen, boala Darier etc., cu documentație de specialitate INAPT INAPT
184 Lentigo malign, cu confirmare histopatologică INAPT INAPT
185 Eczema cronică cu evoluție trenantă, rebelă la tratament, în placarde întinse sau generalizată:
- eczema de origine complexă;
- eczema de contact;
- eczema atopică cu documentație de specialitate
INAPT INAPT
186 Eritemul polimorf cronic, recidivat și rebel la tratament, cu documentație de specialitate INAPT INAPT
187 Eritrodermia - dermatita exfoliativă cu evoluție cronică și rebelă la tratament, cu documentație de specialitate INAPT INAPT
188 a) Keratodermia palmoplantară - hiperkeratoza palmo- plantară și keratodermia familială cu tulburări funcționale moderate/accentuate; INAPT INAPT
b) Ichtioza, primară sau secundară, cu tulburări funcționale moderate/accentuate. INAPT INAPT
189 Tuberculoza cutanată:
a) tuberculoze cutanate tipice-lupusul tuberculos, întins și/sau mutilant;
INAPT INAPT
b) tuberculoze cutanate atipice:
- micropapuloase;
- papuloase - tuberculide papulonecrotice;
- nodulare - eritem indurat Bazin, tuberculi de nodulare atipice
INAPT INAPT
190 Lupusul eritematos acut diseminat, cronic - discoid, centrifug -
sau subacut diseminat
INAPT INAPT
191 Dermatoze micotice profunde, rebele la tratament și cu documentație de specialitate:
- actinomicoza;
- sporotrichoza;
- blastomicoza trenante
INAPT INAPT
192 Onicomicoza la majoritatea unghiilor INAPT INAPT
193 Pitiriazis rubra pilar rebel la tratament și pitiriazis rubra forma Hebra INAPT INAPT
194 Psoriazis:
a) eritrodermic, în placarde, serpiginos, pustulos, artropatic etc., cu evoluție trenantă și rebel la tratament;
INAPT INAPT
b) formele de psoriazis cu evoluție benignă și cu răspuns constant favorabil la tratament INAPT INAPT
195 Parapsoriazis INAPT INAPT
196 Prurigo cronic rebel la tratament și cu documentație de specialitate INAPT INAPT
197 Radiodermite după expuneri la radiații ionizante pentru tratament sau expuneri profesionale INAPT INAPT
198 Angiosarcomatoza Kaposi, documentată medical INAPT INAPT
199 a) Sclerodermia localizată și stări sclerodermiforme; INAPT INAPT
b) Sclerodermia sistemică INAPT INAPT
200 Sifilisul
a) sifilisul recent:
- sifilisul cu leziuni primare sau secundare;
- sifilisul florid recent;
- sifilisul latent recent;
INAPT INAPT
b) sifilisul tardiv - formele cu peste 2 ani de evoluție, cu leziuni cutanate și/sau serologie pozitivă; INAPT INAPT
c) sifilisul tardiv cu complicații cutanate, osteoarticulare, viscerale etc. ce determină tulburări funcționale accentuate INAPT INAPT
201 Tulburări de secreție ale glandelor pielii - anhidroza, hiperhidroza, bromhidroza, generalizate și rebele la tratament INAPT INAPT
202 Tulburări primare de pigmentare ale pielii, întinse, inestetice și rebele la tratament: albinismul, melanodermia, vitiligo INAPT INAPT
203 Urticaria cronică recidivată și rebelă la tratament, documentată medical INAPT INAPT
204 Neurofibromatoza Recklinghausen:
a) fără tulburări funcționale sau cu tulburări funcționale ușoare;
INAPT APT
b) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate. INAPT INAPT
205 Lepra și contacții familiali INAPT INAPT
206 Alte boli dermatologice ce nu sunt cuprinse în acest barem, în raport de natura și gradul tulburărilor funcționale, precum și de răspunsul la tratament APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară

12. Bolile stomatologice

Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013
1 2 3 4
207 Lipsuri dentare multiple:
a) având cel puțin 6 perechi de dinți sănătoși în antagonism;
APT APT
b) având sub 6 perechi de dinți sănătoși în antagonism*; APT APT
c) edentația completă uni- sau bimaxilară APT, dacă este protezat, fără tulburări funcționale APT, dacă este protezat, fără tulburări funcționale
208 Parodontopatie cronică marginală profundă, progresivă, bimaxilară generalizată, cu mobilitate, cu tulburări funcționale INAPT APT, cu condiția integrării într-un program de tratament
209 Afecțiuni ale articulației temporo-mandibulare:
a) cu tulburări funcționale accentuate;
INAPT INAPT
b) constricții și anchiloza articulației temporo-mandibulare. INAPT INAPT
210 Comunicări oro-nazale sau oro-antrale întinse cu tulburări funcționale accentuate persistente după tratament chirurgical și/sau protetic INAPT INAPT
211 Desfigurări definitive - nas, cavitate bucală, limbă, maxilare, urechi, părți întinse mento-labiale - cu tulburări funcționale și/sau fizionomice accentuate INAPT INAPT
212 Tulburări în consolidarea fracturilor oaselor maxilare INAPT INAPT
213 Anomalii dento-maxilare cu tulburări masticatorii accentuate: a) având cel puțin 6 perechi de dinți sănătoși sau recuperabili în antagonism; INAPT APT
b) având sub 6 perechi de dinți sănătoși în antagonism; INAPT INAPT
c) edentație completă uni sau bilaterală INAPT INAPT
214 Malformații congenitale neoperate sau operate, sechele ale oaselor maxilare și părților moi - nas, buze - după tratament chirurgical și/sau protetic:
a) cu tulburări funcționale ușoare, având cel puțin 6 perechi de dinți sănătoși în antagonism;
INAPT INAPT
b) cu tulburări funcționale moderate, având sub 6 perechi de dinți sănătoși în antagonism; INAPT INAPT
c) lipsa totală a unităților masticatorii a contactelor ocluzale INAPT INAPT
215 Alte boli stomatologice APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară

* Prezența a numai 6 dinți antagoniști pe arcada cu leziuni coronariene întinse sau cu leziuni profunde ale parodonțiului marginal poate fi apreciată ca edentație totală a maxilarului respectiv; situația medico-militară se va stabili de la caz la caz, ținându-se cont de posibilitățile anatomo-funcționale ale maxilarelor prin restaurări protetice.

13. Bolile O.R.L.

Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013
1 2 3 4
216 Malformații congenitale sau câștigate ale nasului, faringelui, esofagului:
a) fără tulburări funcționale și/sau estetice ori cu tulburări funcționale și/sau estetice ușoare;
INAPT INAPT
b) cu tulburări funcționale și/sau estetice moderate; INAPT INAPT
c) cu tulburări funcționale și/sau estetice accentuate INAPT INAPT
217 Afecțiuni supurative ale sinusurilor anterioare și posterioare:
a) cu tulburări funcționale și/sau anatomice moderate;
INAPT INAPT
b) cu tulburări funcționale și/sau anatomice accentuate. INAPT INAPT
218 Rinita cronică ozenoasă - ozena - operată sau neoperată INAPT INAPT
219 Malformații congenitale sau câștigate ale urechii:
a) malformații ale urechii externe, cu alterare estetică ușoară sau moderată*;
INAPT INAPT
b) malformații ale urechii medii cu hipoacuzie sau/și ale urechii externe, cu alterări estetice grave uni- ori bilateral. INAPT INAPT
220 Otita medie supurată cronică bilaterală cu deficiență auditivă:
a) ușoară - deficit global auditiv între 20-35 db;
INAPT INAPT
b) medie-accentuată - deficit global auditiv peste 36 db, până la 80 db; INAPT INAPT
c) gravă - deficit global auditiv peste 81 db; INAPT INAPT
d) mezotimpanita monolaterală fără modificări importante, cu deficiență auditivă medie; INAPT INAPT
e) epitimpanita monolaterală cu deficiență auditivă ușoară, medie, accentuată; mezotimpanita monolaterală fără modificări importante, cu deficiență auditivă accentuată; INAPT INAPT
f) mezotimpanita sau otomastoidita monolaterală operată, recidivată, cu granulații ori lame de colesteatom în cavitate, cu deficiență medie sau accentuată auditivă; INAPT INAPT
g) mezotimpanita sau otomastoidita cronică polipoasă ori colesteatomatoasă, cu complicații de vecinătate - fistulă labirintică, paralizie facială, tromboflebita sinusului lateral, abces extradural; INAPT INAPT
h) sechelele postotitice cu deficiență auditivă accentuată sau gravă bilaterală; INAPT INAPT
i) sechelele postotitice cu deficiență auditivă ușoară sau medie monolaterală. INAPT INAPT
221 a) Surditate totală și persistentă monolaterală și accentuată la cealaltă ureche sau accentuată bilaterală; INAPT INAPT
b) surditate medie bilaterală; INAPT INAPT
c) surditate medie monolaterală; INAPT INAPT
d) surditate accentuată monolaterală; INAPT INAPT
e) surdomutitatea documentată INAPT INAPT
222 Afecțiuni labirintice cronice, documentate medical, cu probe funcționale audiometrice și vestibulare INAPT INAPT
223 Papilomatoza laringiană, operată și recidivată. Tumorile benigne laringiene neobstructive INAPT INAPT
224 Alte afecțiuni O.R.L. APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară

* La pct. 219 lit. a) se încadrează numai urechea în ansă și fistula preauriculară.

NOTĂ:

Stabilirea deficienței funcționale auditive se face astfel: se calculează media aritmetică la fiecare ureche pe curba aeriană a audiogramei tonale pentru frecvențele conversaționale la 500, 1000, 2000, 4000 Hz, după care se înmulțește cu 7 deficitul la urechea cea mai bună și la produs se adaugă deficitul de la urechea cea mai slabă, totalul împărțindu-se la 8. Astfel, rezultă deficiența funcțională auditivă, conform intervalelor:

- 0-25 db pierdere auditivă, fără deficiență;

- 26-35 db pierdere auditivă, deficiență ușoară;

- 36-70 db pierdere auditivă, deficiență medie;

- 71-80 db pierdere auditivă, deficiență accentuată;

- peste 81 db pierdere auditivă, deficiență gravă.

La pacientul protezat auditiv, stabilirea deficienței auditive se face pe baza audiogramei tonale și vocale în timp liber cu proteza auditivă pe baza evaluării câștigului protetic.

14. Bolile oftalmologice

Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013
1 2 3 4
225 Sechele după traumatisme ale anexelor globului ocular INAPT INAPT
226 Epifora produsă prin obstrucții ale căilor lacrimale, congenitală sau câștigată:
a) unilaterală;
INAPT INAPT
b) bilaterală INAPT INAPT
227 Ptoza palpebrală câștigată, operată, uni- sau bilaterală, care acoperă 2/3 din pupilă, cu poziție vicioasă a capului, cu acuitate vizuală normală INAPT INAPT
228 Paralizia unuia sau mai multor mușchi ai globului ocular INAPT INAPT
229 Strabismul - acuitatea vizuală mai bună de 1/3, fără corecție la ochiul cel mai afectat și deviere mai mică de 10 grade APT APT
230 Nistagmusul INAPT INAPT
231 Corpi străini intravitreeni, extrași sau restanți, care determină o acuitate vizuală sub 1/2 după corecție INAPT INAPT
232 Glaucomul INAPT INAPT
233 Degenerescența corio-retiniană INAPT INAPT
234 Îngustarea câmpului vizual cu peste 10 grade, hemianopsia definitivă INAPT INAPT
235 a) Dezlipirea de retină operată și vindecată cu o acuitate vizuală mai mare de 1/2 după corecție acceptată; APT APT
b) Dezlipirea de retină operată și vindecată cu o acuitate vizuală mai mică de 1/2 după corecție acceptată INAPT INAPT
236 Scăderea acuității vizuale:
a) acuitatea vizuală fără corecție aeriană minimum 5/6;
APT APT
b) acuitatea vizuală 1 cu corecție 3 dioptrii INAPT APT
237 Vicii de refracție - miopie, hipermetropie, astigmatism:
a) până la 1,5 D, inclusiv;
APT, cu excepția specialităților aviație, marină, tancuri, apărare antiaeriană și radiolocație, infanterie, vânători de munte, sau în funcție de fișa postului APT, cu excepția specialităților aviație, marină, tancuri, apărare antiaeriană și radiolocație, infanterie, vânători de munte, sau în funcție de fișa postului
b) peste 1,5 D, dar mai mic de 4D inclusiv; INAPT APT, cu excepția specialităților aviație, marină, tancuri, apărare antiaeriană și radiolocație, infanterie, vânători de munte, sau în funcție de fișa postului
c) viciu de refracție peste 4 D INAPT INAPT
238 a) acromatopsii; INAPT INAPT
b) discromatopsii APT, cu excepția specialităților aviație, marină, tancuri, apărare antiaeriană și radiolocație, infanterie, vânători de munte, sau în funcție de fișa postului APT, cu excepția specialităților aviație, marină, tancuri, apărare antiaeriană și radiolocație, infanterie, vânători de munte, sau în funcție de fișa postului
239 Afecțiuni oculare evolutive ale corneei, uveei sau retinei, bine documentate INAPT INAPT
240 Alte boli ale ochiului APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară

15. Bolile urologice - chirurgicale și genito-urinare

Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013
1 2 3 4
241 Lipsa unui rinichi:
a) cu adaptare compensatorie funcțională a rinichiului indemn;
INAPT INAPT
b) fără adaptare compensatorie funcțională a rinichiului indemn INAPT INAPT
242 Rinichiul mobil*:
a) gradul III, cu tulburări funcționale moderate - colici repetate, hematurie și/sau infecție urinară intermitente;
INAPT INAPT

b) gradul II sau III, operat ori neoperat, cu tulburări funcționale accentuate-colici repetate, hematurie macroscopică, infecție urinară persistentă, dilatații pielocaliceale etc.
INAPT INAPT
243 Malformații renale și ale căilor urinare - anomalii de număr, de mărime, de sediu, de structură, de formă, de rotație, ale vaselor renale - cu/fără tulburări funcționale INAPT INAPT
244 Litiaza urinară renală, uni- sau bilaterală, nefrocalcinoza ureterală, vezicală, uretrală, prostatică, pe malformații:
a) operată sau neoperată, fără tulburări funcționale;
INAPT INAPT
b) operată, neoperată sau inoperabilă, cu tulburări funcționale - colici repetate, hematurie macroscopică, infecție urinară persistentă și rebelă la tratament etc. INAPT INAPT
245 a) Diverticulul vezical neoperat cu tulburări funcționale reduse -
polachiurie, hematurie microscopică etc.
INAPT INAPT
b) Diverticul vezical, operat sau neoperat, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate - polachiurie, hematurie macroscopică, infecție urinară persistentă etc. INAPT INAPT
246 Cistita cronică complicată cu incontinență urinară permanentă INAPT INAPT
247 Stricturi uretrale inflamatorii sau traumatice:
a) dilatabile;
INAPT APT
b) greu dilatabile, recidivate la intervale scurte de 1-2 luni sau nedilatabile INAPT INAPT
248 a) Hipospadias penoscrotal, epispadias peno-pubian, operate și vindecate; APT APT
b) Hipospadias penoscrotal, epispadias peno-pubian, neoperate sau operate și recidivate INAPT INAPT
249 Extrofia vezicii urinare INAPT INAPT
250 Ectopia testiculară:
a) uni- sau bilaterală, operată ori neoperată, fără tulburări funcționale;
APT APT
b) operată și recidivată sau inoperabilă INAPT INAPT
251 Castrația bilaterală;
Atrofia testiculară bilaterală
INAPT INAPT
252 Hermafroditismul INAPT INAPT
253 Varicocelul, neoperat sau operat APT APT
254 a) Adenomul de prostată, cu tulburări funcționale accentuate; INAPT INAPT
b) Adenomul de prostată, neoperat sau operat, cu tulburări funcționale ușoare ori moderate, cu răspuns favorabil la tratament. INAPT INAPT
255 LUTS/lower urinary tract simptoms cu tulburări funcționale moderate sau accentuate INAPT INAPT
256 Alte boli urologice APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară

* Rinichi mobil gradul II - rinichiul este situat în totalitate sub falsele coaste; rinichi mobil gradul III - rinichi flotant, depășind caudal creasta iliacă.

16. Bolile aparatului locomotor și alte afecțiuni chirurgicale

Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013
1 2 3 4
257 Malformații cranio-cerebrale - craniostenoza, chistul arahnoidian, agenezia de corp calos etc:
a) cu tulburări neurologice ușoare și medii;
INAPT INAPT
b) cu tulburări neurologice accentuate INAPT INAPT
258 Malformații vasculare cerebrale și/sau spinale cu manifestări clinice, confirmate angiografic, operate ori neoperate; anevrismul; angiomul INAPT INAPT
259
Malformații ale coloanei vertebrale cervicale, toracale și lombare - mielocelul, meningomielocelul, bloc vertebral congenital, hemivertebră:
a) fără semne neurologice;
INAPT INAPT
b) cu tulburări neurologice, operat sau neoperat. INAPT INAPT
260 Malformații congenitale ale aparatului locomotor, cu tulburări funcționale * moderate sau accentuate INAPT INAPT
261 Spondiloliza și spondilolistezisul:
a) gradul 1 și 2;
INAPT INAPT
b) gradul 3 și 4 INAPT INAPT
262 a) Distrofii osoase - osteonecroze aseptice de cauză cunoscută sau necunoscută, osteita chistică localizată, boala Paget, osteopatiile de carență, osteoliza - în funcție de localizare și tulburări funcționale; INAPT INAPT

b) Exostozele osteogenice multiple, operate sau neoperate, cu tulburări funcționale moderate ori accentuate - boala Ombredanne
INAPT INAPT
263 Osteită, osteoperiostită și osteomielită, în funcție de localizare și tulburări funcționale:
a) acută;
INAPT INAPT
b) cronică secundară sau cronică de la început, vindecată, cu tulburări funcționale ușoare sau moderate; INAPT INAPT
c) cronică secundară sau cronică de la început, fistulizată ori nefistulizată, vindecată sau nevindecată, cu tulburări funcționale accentuate INAPT INAPT
264 Echinococoza, confirmată radiologic și histologic, a oaselor lungi și vertebrală:
a) operată și/sau cu răspuns terapeutic favorabil, fără/cu tulburări funcționale ușoare;
INAPT INAPT
b) operată cu tulburări funcționale moderate sau accentuate, recidivată ori inoperabilă INAPT INAPT
265
Cicatrici cheloide, hernii musculare, rupturi și retracții musculo- aponevrotice, miozite osificante, ce produc tulburări funcționale moderate sau accentuate
INAPT INAPT
266
Fistule secundare unor intervenții chirurgicale, operate, inoperabile sau recidivate, cu tulburări funcționale ușoare
INAPT INAPT
267
Corpi străini la nivelul aparatului locomotor, extrași sau restanți, ce produc tulburări vasculo-nervoase moderate
INAPT INAPT
268
Corpi străini intrapulmonari și/sau mediastinali, extrași sau restanți, cu tulburări funcționale
INAPT INAPT
269 Corpi străini intracerebral, cu iritație corticală, cicatrici cerebrale, cu epilepsie, cu tulburări neuropsihice evidente INAPT INAPT
270
Cap - lipsa de substanță osoasă din toată grosimea osului de peste 2 cm diametru:
a) cu tulburări funcționale neuropsihice ușoare;
INAPT INAPT
b) cu tulburări neuropsihice accentuate, protezat sau nu, cu cicatrici craniocerebrale. INAPT INAPT
271 Fractura craniană intrusivă:
a) cu tulburări neuropsihice ușoare;
INAPT INAPT
b) cu tulburări neuropsihice accentuate. INAPT INAPT
272 Abcesul cerebral, operat:
a) cu sechele neuropsihice mici, fără epilepsie;
INAPT INAPT
b) cu sechele neuropsihice mari sau cu epilepsie. INAPT INAPT
273 Traumatismul craniocerebral recent - până la 6 luni - sau sechele după TCC:
a) cu tulburări funcționale ușoare;
INAPT INAPT
b) cu tulburări funcționale moderate; INAPT INAPT
c) cu tulburări funcționale grave. INAPT INAPT
274 Coloana vertebrală:
a) deviații ale coloanei vertebrale ce depășesc curburile fiziologice cu unghi sub 20 grade;
INAPT APT
b) deviații ale coloanei vertebrale ce depășesc curburile fiziologice cu unghi de peste 20 de grade, cu/fără rotația corpurilor vertebrale. INAPT INAPT
275 Traumatismele coloanei vertebrale:
a) cu leziuni rahidiene cu interesarea elementelor canalului rahidian, denumite și mielice;
INAPT INAPT
b) fracturi vertebrale grave - radiologic - în absența semnelor neurologice; INAPT INAPT
c) cu leziuni rahidiene fără semne neurologice sau amielice. INAPT INAPT
276 Torticolis congenital operat sau neoperat, cu tulburări funcționale INAPT INAPT
277 Torace:
a) deformațiile toracice congenitale sau dobândite ce produc tulburări ventilatorii, de statică și dinamică vertebrală moderate ori accentuate;
INAPT INAPT
b) exereza pulmonară pentru bronșiectazie, abces sau gangrenă pulmonară, corpi străini intrapulmonari, cu tulburări funcționale ușoare moderate ori accentuate; INAPT INAPT
c) lipsa din peretele toracic interesând două sau mai multe coaste, cu deformație toracică și tulburări funcționale ușoare, moderate ori accentuate; INAPT INAPT
d) traumatismele toracice/contuzii, fracturi, plăgi ce au ca urmare tulburări ventilatorii persistente, moderate sau accentuate. INAPT INAPT
278 Abdomen:
a) traumatismele abdominale - contuzii, plăgi, eviscerații, ruptura de diafragm - ce au ca urmare tulburări funcționale moderate sau accentuate;
INAPT INAPT
b) herniile și eventrațiile simple, indiferent de sediu; APT APT
c) herniile și eventrațiile complicate - multirecidivate sau inoperabile. INAPT INAPT
279 Bazin:
a) traumatismele bazinului mai vechi de un an - disjuncții, luxații, fracturi - fără/cu tulburări funcționale ușoare de statică și dinamică;
INAPT APT
b) traumatismele bazinului - disjuncții, luxații, fracturi - cu tulburări funcționale moderate sau accentuate de statică și dinamică. INAPT INAPT
280 Membrele:
a) calus vicios cu dezaxări cuprinse între 5 grade și 10 grade, fără tulburări funcționale de statică și dinamică sau gestualitate și prehensiune;
INAPT APT
b) calus vicios cu dezaxări cuprinse între 5 grade și 10 grade, cu tulburări funcționale ușoare sau moderate de statică și dinamică ori gestualitate și prehensiune; INAPT INAPT
c) calus vicios cu dezaxări de peste 10 grade, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate; INAPT INAPT
d) pseudartroza oaselor lungi cu reducerea adaptării la ortostatism, mers și efort fizic sau a gestualității și prehensiunii; INAPT INAPT
e) pseudartroza oaselor scurte/mici fără tulburări funcționale sau cu tulburări funcționale reduse; INAPT APT
f) redori sau anchiloze ale articulațiilor mari în atitudine utilă ce permit ortostatismul, mersul și efortul fizic mediu ori gestualitatea și prehensiunea; INAPT INAPT
g) redori strânse sau anchiloze ale articulațiilor mari, în atitudine vicioasă; INAPT INAPT
h) subluxații, luxații cu rupturi ale capsulei și/sau ligamentelor articulare, cu tulburări funcționale moderate ori accentuate; INAPT INAPT
i) periartrita articulațiilor mari, cu redoare definitivă peste 20 grade; INAPT INAPT
j) luxații congenitale, luxații ireductibile chirurgical sau luxații operate și recidivate ale articulațiilor mari, cu documentație medicală; INAPT INAPT
k) artroza articulațiilor mari cu reducerea mobilității active sau pasive și a posibilităților de mers, ortostatism ori gestualitate și prehensiune; INAPT INAPT
l) coxartrozele secundare polare superioare și inferioare unilateral; INAPT INAPT
m) ruptura de menisc operată
- fără tulburări funcționale;
- cu tulburări funcționale reduse;
APT INAPT APT INAPT
n) ruptura de menisc operată, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate; INAPT INAPT
o) algoneurodistrofia post-traumatică cu tulburări funcționale evidențiate clinic și radiologic; INAPT INAPT
p) - coxa vara, valga, plana;
- genu valgum, varus, recurvatum;
- piciorul strâmb varus, valgum, equin, scobit; cu tulburări evidente de ortostatism, mers și port al încălțămintei;
INAPT INAPT
q) necroze aseptice ale oaselor mari; INAPT INAPT
r) piciorul plat congenital sau post-traumatic - piciorul complex - cu ștergerea bolții plantare, deviația axului gambă-calcaneu de minimum 10 grade, cu tulburări tegumentare; INAPT INAPT
s) degete în "ciocan":
- până la 3 degete, inclusiv, cu clavusuri ce duc la jenă în portul încălțămintei;
- bilateral, peste 3 degete, cu jenă pronunțată în portul încălțămintei;
INAPT INAPT
ș) hallux valgus cu abducție de până la 15 grade; normal 5 grade; INAPT APT
t) hallux valgus cu abducție peste 15 grade, cu tulburări trofice tegumentare/hipercheratoză, bursite, exostoză, cicatrici cheloide post-operatorii, deformarea încălțămintei; INAPT INAPT
ț) sindactilia la peste două degete de la mână; INAPT INAPT
u) - lipsa sau impotența funcțională definitivă a unui membru ori segment de membru;
- lipsa bilaterală a halucelui;
- lipsa bilaterală a policelui;
- lipsa unilaterală sau bilaterală a degetelor de la mână ori picior;
- lipsa a 3 degete de la mâna dominantă - în afara policelui și indexului;
- lipsa prin amputație totală a degetelor de la un picior;
- lipsa prin amputație totală sau parțială a degetelor de la ambele picioare;
INAPT INAPT
v) pentru alte interesări ale oaselor mâinii sau piciorului - lipsa unor degete, falange etc. - se ține cont de gradul de afectare a ortostatismului, mersului, gestualității, prehensiunii, precum și de etiologia care a condus la amputație; APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară
w) scurtarea membrului inferior cu peste 3 cm sau a celui superior cu peste 4 cm. INAPT INAPT
281 Alte boli ale aparatului locomotor și chirurgicale APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară

* Evaluarea aptitudinii față de misiune pentru afecțiunile aparatului locomotor se face în raport cu posibilitățile celui examinat de a realiza postura, variantele posturale, mersul, prehensiunea și posibilitatea de a efectua efort fizic; se apreciază, de asemenea, tulburările loco-regionale și generale secundare afecțiunilor aparatului locomotor, cum sunt: compresiuni și leziuni nervoase, vasculare, fistule, supurații, hipotrofii/atrofii musculare etc., conform tabelului următor:

TABEL
cu mișcările și pozițiile funcționale în anchiloze și redori strânse ale principalelor articulații
- exprimate în grade de mobilitate -

Structuri anatomice Mișcări și poziții funcționale Deficiența funcțională medie Poziția funcțională în anchiloze și redori strânse
Coloana vertebrală cervicală Flexie: 0-60 30 0-30
Extensie: 0-50 25 0-10
Înclinație laterală: 0-40 15 0-15
Rotație: 0-60 20 0-20
Coloana vertebrală dorso-lombară Flexie: 0-95 15 0-15
Extensie: 0-35 15 0-15
Înclinație laterală: 0-40 15 0-15
Rotație: 0-60 20 0-20
Articulația scapulo-humerală Anteducție: 0-170 70 0-15
Retroducție: 0-35 0 0-10
Abducție: 0-85 40 0-20
Rotație: 0-90 0 0-10
Articulația cotului Flexie: 0-140 45 90-125
Pronație: 0-90 45 0-45
Supinație: 0-90 60 0-45
Articulația pumnului Flexie: 0-85 40 0-40
Extensie: 0-85 30 0-30
Înclinare ulnară: 0-40 - 0-20
Înclinare radială: 0-20 - 0-15
Police Metacarpo-falangiană Flexie: 0-90 40 0-45
Extensie: 0-0 - -
Abducție: 0-60 10 0-10
Opoziție: 0 cm 2 cm -
Articulația interfalangiană I Flexie: 0-90 30 0-10
Extensie: 0-0 - 0-10
Index, medius, inelar, auricular Flexie: 0-90 30 35-35
Extensie: 0-0 - -
Articulația metacarpofalangiană I Flexie: 0-90 30 35-35
Extensie: 0-0 - -
Articulația interfalangiană II Flexie: 0-90 30 0-45
Extensie: 0-0 - -
Articulația coxo-femurală Flexie: 0-130 45 0-15
Extensie: 0-25 - 0-5
Abducție: 0-45 15 0-10
Adducție: 0-30 - 0-5
Rotație internă: 0-40 - 0-5
Rotație externă: 0-60 - 0-5
Articulația genunchiului Flexie: 0-145 45 0-10
Articulația gleznei Flexie plantară: 0-50 15 0-10
Flexie dorsală: 0-20 10 0-0
Abducție: 0-25 15 0-5
Adducție: 0-45 10 0-10

NOTĂ:

La testarea mobilității articulare se iau în considerare următoarele aspecte:

a) poziția de 0 grade de mobilitate a articulațiilor unui subiect se consideră atunci când aceasta este în ortostatism - poziția de "drepți", cu brațele lângă corp și palmele pe lângă coapse și vârfurile picioarelor lipite;

b) poziția funcțională a membrelor sau segmentelor de membru este în raport cu posibilitatea de a se realiza gestualitatea și autoservirea pentru membrele toracice, respectiv ortostatismul și mersul pentru membrele pelvine;

c) modificarea amplitudinii mișcărilor în articulații cu +/- 20 de grade de mobilitate față de normal este incompatibilă cu aptitudinea medico-militară a personalului participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român;

d) articulațiile mari, cum sunt: umăr, cot, șold, genunchi, gleznă, articulațiile radio-carpiană, subastragaliană și mediotarsiană.

17. Bolile aparatului genital feminin

Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013
1 2 3 4
282 Vulva și vaginul:
a) vulvo-vaginita bacteriană, parazitară, micotică;
APTĂ APTĂ
b) chistul și abcesul glandei Bartholin; APTĂ APTĂ
c) malformații congenitale ale vulvei asociate cu tulburări psihosomatice; INAPTĂ INAPTĂ
d) varice vulvare voluminoase; INAPTĂ INAPTĂ
e) atrezia și strictura vaginului; INAPTĂ INAPTĂ
f) distrofia vulvei - kraurosis vulvar; INAPTĂ INAPTĂ
g) hipertrofia labiilor; APTĂ APTĂ
h) - fistula genito-urinară: uretero-vaginală, vezico-vaginală etc.;
- fistula entero-genitală sau recto-vaginală
INAPTĂ INAPTĂ
283 Uterul și colul uterin:
a) afecțiuni inflamatorii ale uterului - metrite acute și cronice;
INAPTĂ INAPTĂ
b) cervicita și endocervicita; INAPTĂ INAPTĂ
c) sinechia uterină; APTĂ APTĂ
d) poziții vicioase ale uterului; APTĂ APTĂ
e) cisto-rectocel fără prolaps; INAPTĂ INAPTĂ
f) prolaps utero-vaginal parțial; INAPTĂ INAPTĂ
g) displazia colului uterin; INAPTĂ INAPTĂ
h) malformații congenitale ale uterului sau colului uterin; INAPTĂ INAPTĂ
i) hipoplazia uterină; APTĂ APTĂ
j) endometrioza genitală sau extragenitală INAPTĂ INAPTĂ
284 Simptome și semne în legătură cu aparatul genital feminin: durere, leucoree, tulburări de flux menstrual, de menopauză, de sexualitate APTĂ/INAPTĂ la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară APTĂ/INAPTĂ la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară
285 Sânul:
a) mastopatia chistică cronică;
APTĂ APTĂ
b) hipertrofia și asimetria mamară; APTĂ APTĂ
c) mastita; mamela secretantă - sângerândă - fără legătură cu nașterea; INAPTĂ INAPTĂ
d) galactocelul APTĂ APTĂ
286 Sarcina:
a) în evoluție, până în luna a IV-a;
INAPTĂ INAPTĂ, cu excepția personalului nominalizat la art. 2 alin. (2) lit. e) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013
b) în evoluție, din luna a V-a; INAPTĂ INAPTĂ, cu excepția personalului nominalizat la art. 2 alin. (2) lit. e) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013
c) perioada postpartum, pe timp de 1 an, cu copilul în viață și certificare prin actul de naștere; INAPTĂ INAPTĂ, cu excepția personalului nominalizat la art. 2 alin. (2) lit. e) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013
d) mola hidatiformă; INAPTĂ INAPTĂ
e) sarcina ectopică în antecedente; APTĂ APTĂ
f) avorturi habituale în antecedente. APTĂ APTĂ
287 Sterilitatea feminină APTĂ APTĂ
288 Traumatismele organelor genitale feminine APTĂ/INAPTĂ la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară APTĂ/INAPTĂ la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară
289 Sângerări funcționale INAPTĂ APTĂ
290 Dismenoree esențială INAPTĂ APTĂ
291 Alte afecțiuni ginecologice sau obstetricale APTĂ/INAPTĂ la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară APTĂ/INAPTĂ la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară

18. Bolile maligne și benigne

Nr. prg.


Denumirea bolii
Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013
1 2 3 4
292 Tumori maligne:
a) tumori maligne ale cavității bucale și ale faringelui;
INAPT INAPT
b) tumori maligne ale aparatului digestiv și peritoneului; INAPT INAPT
c) tumori maligne ale aparatului respirator și mediastinului; INAPT INAPT
d) tumori maligne ale oaselor, țesutului conjunctiv, pielii și ale sânului; INAPT INAPT
e) tumori maligne ale aparatului urinar și organelor genitale; INAPT INAPT
f) tumori maligne ale sistemului nervos central și periferic, glandelor endocrine, ganglionilor limfatici, alte tumori maligne primare sau secundare, precum și tumorile maligne cu localizare greu de precizat; INAPT INAPT
g) alte tumori maligne cu localizare neprecizată. INAPT INAPT
293 Tumori benigne, indiferent de localizare APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară

19. Indici antropometrici

Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013
1 2 3 4
294 a) Talie între 146-148 cm și greutate ideală minimă; INAPT INAPT
b) Greutate sub 45 kg, inclusiv; INAPT INAPT
c) Talie între 149-153 cm și greutate minimă 46 kg; INAPT INAPT
d) Talie între 154-169 cm și greutate 46-50 kg; APT APT
e) Talie între 170-175 cm și greutate între 46-50 kg (cu IMC<18); INAPT INAPT
f) Talie peste 176 cm și greutate între 46-50 kg; INAPT INAPT
g) Deficit ponderal de peste 30% din greutatea ideală (IMC<18) INAPT INAPT

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...