Prietenii Contabilitatii nr. 41/2019

Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 41/2019
de

09 octombrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Capitolul I - Reglementări recente în domeniul financiar

❖ Au fost publicate multiple acte normative în ultima săptămână din anul trecut, iar în acest număr analizăm următoarele:

➢ Ordin ANAF nr. 2547 din 20 Septembrie 2019 publicat în Monitorul Oficial nr. 0800 din 03 octombrie 2019 - Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare

➢ OMFP nr. 3063/2019 publicat în Monitorul Oficial nr. 0794 din 01 octombrie 2019 - ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența no minală a persoanelor asigurate

❖ Noutățile și modificările aduse de aceste acte normative sunt:

1. Ordinul ANAF nr. 2547/2019 se adresează persoanelor fizice ce realizează venituri extrasalariale, au depășit plafonul de 12 x salariul minim pe economie, au obligația să plătească contribuția la asigurările sociale, respectiv a contribuției de sănătate și să le declare prin Declarația unică, dar nu respectă aceste obligații fiscale. Prin prezentul ordin, a fost adoptată procedura stabilirii din oficiu a contribuției la asigurările sociale pensii cât și a contribuției la asigurările sociale de sănătate, după caz.

2. Această procedură se aplică pentru contribuțiile sociale generate de veniturile obținute începând cu data de 01 ianuarie 2018.

3. Autoritatea fiscală verifică veniturile declarate de contribuabili prin Declarația unică, veniturile declarate de plătitorii de venituri către persoane fizice, cum ar fi declarația 205 - Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit sau declarația 112 -Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

4. În baza acestor informații se vor identifica acele persoane care fie nu au obligația să plătească către sistemul public asigurările sociale, fiind asigurate în sisteme proprii (avocați, notari), fie sunt deja pensionare în sistemul public de pensii.

5. După identificarea tuturor persoanelor, organul fiscal central notifică contribuabilul cu privire la situația fiscală în care se află, respectiv asigură dreptul contribuabilului de a fi ascultat.

6. Dacă contribuabilul se prezintă la audiere și își îndeplinește obligația depunerii Declarației unice, acesta va fi eliminat din lista contribuabililor pentru care se va face stabilirea din oficiu.

7. În cazul în care contribuabilul nu răspunde notificării sau nu își îndeplinește obligația depunerii Declarației unice, contribuabilului i se va solicita prezența în vederea unei noi audieri. Acesta are ocazia să își exprime un punct de vedere scris.

8. Dacă contribuabilul nu se prezintă la audieri și nici nu își îndeplinește în urma acestor proceduri, obligația depunerii Declarației unice cu privire la asigurările sociale, se trece la stabilirea din oficiu a bazei de calcul pentru contribuțiile sociale. Acestea se stabilesc la nivelul salariului minim brut pe economie și se vor comunica contribuabilului.

9. OMFP nr. 3063/2019 este generat de publicarea în Monitorul oficial din data de 21 iunie 2019 a OUG nr. 43/2019 ce modifică Codul fiscal cu privire la facilitățile fiscale din domeniul construcțiilor începând cu 21 iulie 2019.

10. Desigur, ordinul de astăzi este adoptat cu întârziere, dar stabilește în mod imperativ că se aplică începând cu obligațiile declarative aferente lunii iulie 2019. În acest sens, contribuabilul va depune declarații rectificative.

11. Legiuitorul își însușește adoptarea cu întârziere a acestui act normativ și enumeră la art. 7 alin. (3) din prezentul ordin, că dacă rectificativele depuse vor genera dobânzi și penalități, acestea nu se datorează, fiind un caz fortuit, prevăzut de art. 78 din Codul de procedură fiscală.

12. Să parcurgem principalele modificări:

1) Pentru salariații detașați în interioriul tării, se acordă facilități fiscale la angajatorul unde este detașat, dacă angajatorul îndeplinește condițiile aplicabile domeniului construcțiilor pentru facilități (cifra de afaceri din construcții mai mare de 80% în totalul cifrei de afaceri, salariul minim brut suma de 3.000 lei corespunzător unui număr de 167,333 ore și un salariu tarifar orar de minim 17,928 lei).

Notă: la detașarea transfrontalieră nu se acordă facilități.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...