Parlamentul României

Legea nr. 171/2019 privind exonerarea de la plată a unor obligații

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 octombrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Se exonerează de la plata sumelor stabilite ca debite principale și accesorii reprezentând contravaloarea prestațiilor aferente furnizării de energie electrică neachitate ca urmare a neacordării subvențiilor pentru decontarea energiei electrice destinate irigațiilor, precum și a altor obligații contractuale, ce decurg din neacordarea acestor subvenții, aferente anului 2009, nerecuperate de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare de la organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, constatate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi încetează plata de către organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații a sumelor menționate la alin. (1), precum și orice formă de recuperare a acestor sume.

Art. 2. -

Stingerea în contabilitate a obligațiilor prevăzute la art. 1 se efectuează din oficiu de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, urmând ca acestea să se scadă din evidența analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION-MARCEL CIOLACU
PREȘEDINTELE SENATULUI
TEODOR-VIOREL MELEȘCANU

București, 7 octombrie 2019.

Nr. 171.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...