CAPITOLUL II Dispoziții privind pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă -
← SECȚIUNEA a 2 a Măsuri tranzitorii pentru punerea în aplicare a Legii nr 134/2010 privind Codul de procedură civilă
CAPITOLUL III Dispoziții tranzitorii și finale -
Art XXIII →

SECȚIUNEA a 3-a Modificarea unor acte normative în materia conflictelor de muncă și în materie de asigurări sociale

Art. XX. - Jurisprudență (3)

Alineatul (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 269. -

(1) Judecarea conflictelor de muncă este de competența instanțelor judecătorești, stabilite potrivit legii."

Art. XXI. - Jurisprudență (4)

Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 208 se modifică și va avea următorul cuprins: Jurisprudență (1)

"

Art. 208. -

Conflictele individuale de muncă se soluționează în primă instanță de către tribunal."

2. Articolul 209 se abrogă.

3. Articolul 210 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 210. -

Cererile referitoare la soluționarea conflictelor individuale de muncă se adresează tribunalului în a cărui circumscripție își are domiciliul sau locul de muncă reclamantul."

Art. XXII. - Respingeri (1), Jurisprudență (2), Reviste (2)

(1) Pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor ale cărui pensii de serviciu au fost recalculate potrivit Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, sumele încasate în temeiul unor hotărâri judecătorești de acordare a pensiilor de serviciu în cuantumul anterior Legii nr. 119/2010, desființate în căile de atac, nu se mai recuperează.

(2) Sumele deja recuperate până la data intrării în vigoare a prezentei legi nu se restituie.

Acesta este un fragment din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...