Art XXIII Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 2/2013

Acesta este un fragment din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Dispoziții privind pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă - SECȚIUNEA a 3-a Modificarea unor acte normative în materia conflictelor de muncă și în materie de asigurări sociale -
Art XXII Modificarea unor acte normative în materia conflictelor de muncă și în materie de asigurări sociale
Art XXIV Dispoziții tranzitorii și finale

CAPITOLUL III Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. XXIII. -
Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (298), Doctrină (1)

(1) Procesele în primă instanță, precum și căile de atac în materia contenciosului administrativ și fiscal, în curs de judecată la data schimbării, potrivit dispozițiilor prezentei legi, a competenței instanțelor legal învestite se judecă de instanțele devenite competente potrivit prezentei legi. Respingeri de neconstituționalitate (4), Practică judiciară (351)

(2) Recursurile aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal la data intrării în vigoare a prezentei legi și care, potrivit prezentei legi, sunt de competența curților de apel se trimit la curțile de apel. Respingeri de neconstituționalitate (7), Practică judiciară (156)

(3) Procesele în curs de judecată în primă instanță în materia contenciosului administrativ și fiscal aflate la data intrării în vigoare a prezentei legi pe rolul curților de apel și care, potrivit prezentei legi, sunt de competența tribunalelor se trimit la tribunale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (177), Doctrină (1)

(4) În cazurile prevăzute la alin. (1)-(3), dosarele se trimit, pe cale administrativă, la instanțele devenite competente să le judece. Respingeri de neconstituționalitate (7), Practică judiciară (238), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...