CAPITOLUL II Dispoziții privind pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă - SECȚIUNEA a 3-a Modificarea unor acte normative în materia conflictelor de muncă și în materie de asigurări sociale - Art. XX. - Alineatul (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
← Art 269
CAPITOLUL II Dispoziții privind pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă - SECȚIUNEA a 3-a Modificarea unor acte normative în materia conflictelor de muncă și în materie de asigurări sociale - Art. XXI. - Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, se modifică după cum urmează: - 1. Articolul 208 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art 208 →

Art. XXI. - Practică judiciară (4)

Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 208 se modifică și va avea următorul cuprins: Practică judiciară (1)

"

Art. 208. -

Conflictele individuale de muncă se soluționează în primă instanță de către tribunal."

2. Articolul 209 se abrogă.

3. Articolul 210 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 210. -

Cererile referitoare la soluționarea conflictelor individuale de muncă se adresează tribunalului în a cărui circumscripție își are domiciliul sau locul de muncă reclamantul."

Acesta este un fragment din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...