Art III Modificarea și completarea unor acte normative în materie contravențională și în materia contenciosului administrativ și fiscal | Lege 2/2013

Acesta este un fragment din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Modificarea și completarea unor acte normative în vederea degrevării instanțelor judecătorești - Modificarea și completarea unor acte normative în materie contravențională și în materia contenciosului administrativ și fiscal -
Art. III. -
Practică judiciară (243)

După articolul 10 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins: Practică judiciară (14)

Art. 101. - Practică judiciară (70)

Prin derogare de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plângerea, însoțită de copia procesului-verbal de constatare a contravenției, se introduce la judecătoria în a cărei circumscripție domiciliază sau își are sediul contravenientul." Practică judiciară (1)

Mergi la:
Art I Modificarea și completarea Codului de procedură penală
Art 55 "
Art 56 "
Art 57 "
Art 60 "
Art 61 "
Art 61^1 "
Art 385^10 "
Art II Modificarea și completarea Codului de procedură penală
Art III Modificarea și completarea unor acte normative în materie contravențională și în materia contenciosului administrativ și fiscal
Art 10^1 "
Art IV Modificarea și completarea unor acte normative în materie contravențională și în materia contenciosului administrativ și fiscal
Art 109 "
Art V Modificarea și completarea unor acte normative în materie contravențională și în materia contenciosului administrativ și fiscal
Art 26 "
Art VI Modificarea și completarea unor acte normative în materie contravențională și în materia contenciosului administrativ și fiscal
Art VII Modificarea și completarea unor acte normative în materie contravențională și în materia contenciosului administrativ și fiscal
Art 37^1 "
Art VIII Modificarea și completarea unor acte normative în materie contravențională și în materia contenciosului administrativ și fiscal
Art IX Modificarea și completarea unor acte normative în materie contravențională și în materia contenciosului administrativ și fiscal

Acesta este un fragment din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...