Art 57 " | Lege 2/2013

Acesta este un fragment din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

La articolul 57, alineatele 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins: - " -
Art. 57. -

Președintele curții de apel competente cere, pentru lămurirea instanței, informații de la președintele instanței ierarhic superioare celei la care se află cauza a cărei strămutare se cere, comunicându-i totodată termenul fixat pentru judecarea cererii de strămutare.

Înalta Curte de Casație și Justiție sau curtea de apel competentă a soluționa cererea, când aceasta este instanța ierarhic superioară, solicită informații Ministerului Justiției."

Mergi la:
Art I Modificarea și completarea Codului de procedură penală
Art 55 "
Art 56 "
Art 57 "
Art 60 "
Art 61 "
Art 61^1 "
Art 385^10 "
Art II Modificarea și completarea Codului de procedură penală
Art III Modificarea și completarea unor acte normative în materie contravențională și în materia contenciosului administrativ și fiscal
Art 10^1 "
Art IV Modificarea și completarea unor acte normative în materie contravențională și în materia contenciosului administrativ și fiscal
Art 109 "
Art V Modificarea și completarea unor acte normative în materie contravențională și în materia contenciosului administrativ și fiscal

Acesta este un fragment din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...