Art 20 " | Lege 2/2013

Acesta este un fragment din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Alineatul (1) al articolului 20 din titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 653 din 22 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 20. -

(1) Competența de soluționare a acțiunii în contencios administrativ având ca obiect contestarea deciziei adoptate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor sau, după caz, refuzul acesteia de a emite decizia revine secției de contencios administrativ și fiscal a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază reclamantul. Dacă reclamantul domiciliază în străinătate, cererea se adresează instanței reședinței sale din țară sau, după caz, instanței domiciliului reprezentantului acestuia din România, iar dacă nu are nici reședință în România și nici reprezentant cu domiciliul în România, cererea se adresează Secției de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului București."

Mergi la:
Art IV Modificarea și completarea unor acte normative în materie contravențională și în materia contenciosului administrativ și fiscal
Art 109 "
Art V Modificarea și completarea unor acte normative în materie contravențională și în materia contenciosului administrativ și fiscal
Art 26 "
Art VI Modificarea și completarea unor acte normative în materie contravențională și în materia contenciosului administrativ și fiscal
Art VII Modificarea și completarea unor acte normative în materie contravențională și în materia contenciosului administrativ și fiscal
Art 37^1 "
Art VIII Modificarea și completarea unor acte normative în materie contravențională și în materia contenciosului administrativ și fiscal
Art IX Modificarea și completarea unor acte normative în materie contravențională și în materia contenciosului administrativ și fiscal
Art X Modificarea și completarea unor acte normative în materie contravențională și în materia contenciosului administrativ și fiscal
Art 20 "
Art XI Dispoziții de punere în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Art XII Măsuri tranzitorii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Art XIII Măsuri tranzitorii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Art XIV Măsuri tranzitorii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Art XV Măsuri tranzitorii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Art XVI Măsuri tranzitorii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Art XVII Măsuri tranzitorii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Art XVIII Măsuri tranzitorii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Art XIX Măsuri tranzitorii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Art XX Modificarea unor acte normative în materia conflictelor de muncă și în materie de asigurări sociale

Acesta este un fragment din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...