Revista de Drept social (Rosetti) nr. 3/2019

Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și a sintagmei "cu excepția personalului militar în activitate, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special" din art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
de Curtea Constituțională

01 octombrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

(decizia nr. 323/2019, M. Of. nr. 595 din 19 iulie 2019)

Cuvinte cheie: admitere excepție de neconstituționalitate, legea nr. 80/1995, militari, asigurări sociale de sănătate, concediu

extras

CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin Adresa nr. 18.490 din 18 decembrie 2017, înregistrată la Curtea Constituțională cu nr. 12.569 din 21 decembrie 2017, în temeiul art. 146 lit. d) teza finală din Constituție și al art. 32 din Legea nr. 47/1992, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și ale art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

6. În motivarea excepției de neconstituționalitate Avocatul Poporului susține că dispozițiile art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 și cele ale art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995, prin care cadrelor militare în activitate li se limitează acordarea dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 7 ani, motivat de statutul generat de situația militară a părintelui, creează o diferență de tratament juridic nejustificată obiectiv și rațional în raport cu celelalte categorii socioprofesionale pentru care se acordă concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani. Astfel, sunt încălcate prevederile art. 16 alin. (1) din Constituție, care consacră egalitatea în drepturi a cetățenilor, precum și ale art. 14 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, referitoare la interzicerea discriminării.

7. De asemenea, Avocatul Poporului susține că sunt încălcate și prevederile art. 47 alin. (2) din Constituție, întrucât dreptul la concediu pentru îngrijirea copilului cu handicap reprezintă una dintre formele de asigurări sociale la care se referă textul constituțional mai sus amintit.

8. Avocatul Poporului recunoaște că, în raport cu alte categorii de salariați, cadrele militare în activitate se află într-o situație diferită sub aspectul condițiilor de încadrare, al atribuțiilor, al drepturilor, al incompatibilităților și al interdicțiilor. Cu toate acestea, în calitate de asigurați, cadrele militare în activitate nu se deosebesc de celelalte categorii de asigurați, astfel că instituirea unui tratament juridic diferențiat, care îi privează pe aceștia de beneficiul unei forme de asigurare socială prevăzute de lege pentru toate persoanele asigurate, apare ca fiind discriminatorie.

9. Totodată, consideră că, în cazul textelor de lege supuse controlului de constituționalitate, considerentele avute în vedere de legiuitor nu pot fi apreciate ca fiind îndeajuns de puternice pentru a justifica, în mod obiectiv și rațional, instituirea unui tratament diferențiat pentru cadrele militare în activitate.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...