Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1483/884/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 octombrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 1.483/884/2019

Ministerul Sănătății

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Având în vedere Referatul de aprobare nr. S.P. 12.485 din 1 octombrie 2019 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 1.495 din 30 septembrie 2019 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- art. 229 alin. (4) și art. 291 alin. (2) din titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 și 273 bis din 28 martie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 23 la articolul 9 litera a), punctul 2.1 va avea următorul cuprins:

"

2.1. numărul de cazuri externate, raportate și validate în ordine cronologică în funcție de data externării, pentru perioada aferentă trimestrului respectiv, precum și pentru perioada de la 1 aprilie 2018 și până la sfârșitul trimestrului respectiv.

Validarea cazurilor rezolvate în vederea decontării se face de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere și confirmarea cazurilor cu privire la datele clinice și medicale la nivel de pacient comunicate de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București conform prevederilor stabilite prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Numărul de cazuri rezolvate, validate și decontate este număr întreg.

Pentru trimestrul I 2018 regularizarea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare corespunzătoare.

La regularizare se utilizează tarifele corespunzătoare prevederilor legale în vigoare."

2. În anexa nr. 23 A, nota nr. 3 din subsolul tabelului va avea următorul cuprins:

"

3. TCP-ul pentru anul 2018 se poate majora cu până la 15% pentru poziția 33 (B_05), poziția 60 (B_22) și poziția 64 (B_28), având în vedere strategia de finanțare a Ministerului Sănătății. Începând cu semestrul II al anului 2019, TCP-ul se poate majora cu până la 15% și pentru poziția 58 (B_20), poziția 12 (AG02), poziția 118 (BV03), poziția 141 (CJ03), poziția 206 (GL02), poziția 238 (IS02), poziția 325 (PH99), poziția 332 (SB08), poziția 374 (TM03), poziția 70 (B_35), poziția 79 (B_80) și poziția 262 (M07), având în vedere strategia de finanțare a Ministerului Sănătății. Începând cu luna octombrie 2019, TCP-ul din tabelul de mai sus se poate majora cu până la 15% pentru poziția 53 (B_15), poziția 62 (B_25), poziția 65 (B_29), poziția 269 (M_15) și poziția 372 (TM_01), având în vedere strategia de finanțare a Ministerului Sănătății."

Art. II. -

Prezentul ordin se aplică începând cu luna octombrie 2019 și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Sorina Pintea
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Vasile Ciurchea

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...