Comisia Europeană

Decizia nr. 21/2012 privind echivalențele între categoriile de permise de conducere [notificată cu numărul C(2012) 9358] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013D0021

Modificări (...)

În vigoare de la 11 februarie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (1), în special primul paragraf din articolul 13 alineatul (1),

___________

(1) JO L 403, 30.12.2006, p. 18.

întrucât:

(1) Directiva 2006/126/CE dispune ca toate permisele de conducere eliberate de statele membre, inclusiv cele care sunt eliberate înainte de data punerii în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce, trebuie să fie recunoscute reciproc.

(2) Principiul recunoaşterii reciproce a permiselor de conducere implică recunoaşterea tuturor drepturilor conferite unui titular de permis în conformitate cu dispoziţiile de drept intern în vigoare la acel moment.

(3) Directiva 2006/126/CE prevede că statele membre urmează să stabilească echivalenţele între categoriile de permise de conducere eliberate înainte de punerea în aplicare a respectivei directive şi cele definite la articolul 4 din directivă. Comisia trebuie să-şi dea acordul cu privire la aceste echivalenţe, într-o formă juridică având caracter obligatoriu.

(4) Tabelele de echivalențe între categoriile de permise de conducere stabilite prin Decizia 2008/766/CE a Comisiei din 25 august 2008 privind echivalența între categoriile de permise de conducere (2) ar trebui să fie actualizate.

___________

(2) JO L 270, 10.10.2008, p. 31.

(5) Prin urmare, Decizia 2008/766/CE ar trebui abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie se aplică tuturor permiselor de conducere valabile eliberate în statele membre și aflate în circulație.

Articolul 2

Tabelele de echivalențe între categoriile de permise de conducere care sunt eliberate de statele membre înainte de punerea integrală în aplicare a Directivei 2006/126/CE și categoriile armonizate de permise de conducere definite la articolul 4 din Directiva 2006/126/CE sunt prezentate în anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...