Art 31 Procedura de înscriere în cartea funciară | Lege 7/1996

Acesta este un fragment din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Publicitatea imobiliară - Procedura de înscriere în cartea funciară -
Art. 31. -
Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Încheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum și celorlalte persoane interesate potrivit mențiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronunțarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluționează în termen de 20 de zile prin încheiere de către registratorul-șef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul. În vederea soluționării cererii de reexaminare, persoana interesată va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-șef. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(3) Împotriva încheierii registratorului-șef emise potrivit alin. (2) cei interesați sau notarul public pot formula plângere, în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare și plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial și se înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competență teritorială se află imobilul, însoțită de dosarul încheierii și copia cărții funciare. Jurisprudență, Doctrină (2)

(4) Plângerea împotriva încheierii se poate depune de cei interesați sau notarul public și direct la judecătoria în a cărei rază de competență teritorială se află imobilul, situație în care instanța va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii și copia cărții funciare, precum și notarea plângerii în cartea funciară. Jurisprudență, Doctrină (2)

(5) *) Hotărârea pronunțată de judecătorie poate fi atacată numai cu apel. Jurisprudență

(6) *) Hotărârea judecătorească definitivă se comunică, din oficiu, biroului teritorial de către instanța care s-a pronunțat ultima asupra fondului. Jurisprudență

(7) Înscrierea făcută în temeiul acestei hotărâri judecătorești își produce efectele de la înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial. Jurisprudență

(8) *) În cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească definitivă, notările făcute se radiază din oficiu.

___________

*) Intră în vigoare la data de 15 februarie 2013, potrivit art. I pct. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013.

Acesta este un fragment din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Admiterea sau respingerea cererii se dispun de registratorul de carte funciară prin încheiere motivată, care se comunică solicitantului și „celorlalte persoane interesate potrivit mențiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronunțarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii”, în baza art. 31 din Legea nr. 7/1996.Același articol prevede posibilitatea formulării unei cereri de reexaminare împotriva încheierii, ce va fi soluționată de registratorul șef, precum și oplângere împotriva încheierii pronunțate de registratorul șef, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în raza căreia se află imobilul în litigiu. Conform art. 31 alin. (3) și (4) din Legea nr. 7/1996 „Cererea de reexaminare și plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial și se înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în acărei rază de competență teritorială se află imobilul, însoțită de dosarul încheierii și copia cărții funciare (…). Plângerea împotriva încheierii se poate depune de cei interesați sau notarul public și direct la judecătoria în acărei rază de competență teritorială se află imobilul, situație în care instanța va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii și copia cărții funciare, precum și notarea plângerii în cartea funciară”. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Admiterea sau respingerea cererii se dispun de registratorul de carte funciară prin încheiere motivată, care se comunică solicitantului și „celorlalte persoane interesate potrivit mențiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronunțarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii”, în baza art. 31 din Legea nr. 7/1996.Același articol prevede posibilitatea formulării unei cereri de reexaminare împotriva încheierii, ce va fi soluționată de registratorul șef, precum și oplângere împotriva încheierii pronunțate de registratorul șef, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în raza căreia se află imobilul în litigiu. Conform art. 31 alin. (3) și (4) din Legea nr. 7/1996 „Cererea de reexaminare și plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial și se înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în acărei rază de competență teritorială se află imobilul, însoțită de dosarul încheierii și copia cărții funciare (…). Plângerea împotriva încheierii se poate depune de cei interesați sau notarul public și direct la judecătoria în acărei rază de competență teritorială se află imobilul, situație în care instanța va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii și copia cărții funciare, precum și notarea plângerii în cartea funciară”. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Admiterea sau respingerea cererii se dispun de registratorul de carte funciară prin încheiere motivată, care se comunică solicitantului și „celorlalte persoane interesate potrivit mențiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronunțarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii”, în baza art. 31 din Legea nr. 7/1996.Același articol prevede posibilitatea formulării unei cereri de reexaminare împotriva încheierii, ce va fi soluționată de registratorul șef, precum și oplângere împotriva încheierii pronunțate de registratorul șef, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în raza căreia se află imobilul în litigiu. Conform art. 31 alin. (3) și (4) din Legea nr. 7/1996 „Cererea de reexaminare și plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial și se înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în acărei rază de competență teritorială se află imobilul, însoțită de dosarul încheierii și copia cărții funciare (…). Plângerea împotriva încheierii se poate depune de cei interesați sau notarul public și direct la judecătoria în acărei rază de competență teritorială se află imobilul, situație în care instanța va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii și copia cărții funciare, precum și notarea plângerii în cartea funciară”. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Admiterea sau respingerea cererii se dispun de registratorul de carte funciară prin încheiere motivată, care se comunică solicitantului și „celorlalte persoane interesate potrivit mențiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronunțarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii”, în baza art. 31 din Legea nr. 7/1996.Același articol prevede posibilitatea formulării unei cereri de reexaminare împotriva încheierii, ce va fi soluționată de registratorul șef, precum și oplângere împotriva încheierii pronunțate de registratorul șef, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în raza căreia se află imobilul în litigiu. Conform art. 31 alin. (3) și (4) din Legea nr. 7/1996 „Cererea de reexaminare și plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial și se înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în acărei rază de competență teritorială se află imobilul, însoțită de dosarul încheierii și copia cărții funciare (…). Plângerea împotriva încheierii se poate depune de cei interesați sau notarul public și direct la judecătoria în acărei rază de competență teritorială se află imobilul, situație în care instanța va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii și copia cărții funciare, precum și notarea plângerii în cartea funciară”. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Admiterea sau respingerea cererii se dispun de registratorul de carte funciară prin încheiere motivată, care se comunică solicitantului și „celorlalte persoane interesate potrivit mențiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronunțarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii”, în baza art. 31 din Legea nr. 7/1996.Același articol prevede posibilitatea formulării unei cereri de reexaminare împotriva încheierii, ce va fi soluționată de registratorul șef, precum și oplângere împotriva încheierii pronunțate de registratorul șef, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în raza căreia se află imobilul în litigiu. Conform art. 31 alin. (3) și (4) din Legea nr. 7/1996 „Cererea de reexaminare și plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial și se înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în acărei rază de competență teritorială se află imobilul, însoțită de dosarul încheierii și copia cărții funciare (…). Plângerea împotriva încheierii se poate depune de cei interesați sau notarul public și direct la judecătoria în acărei rază de competență teritorială se află imobilul, situație în care instanța va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii și copia cărții funciare, precum și notarea plângerii în cartea funciară”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 7/1996:
Art 21 Evidența cadastral-juridică
Art 22 Evidența cadastral-juridică
Art 23 Evidența cadastral-juridică
Art 24 Evidența cadastral-juridică
Art 25 Evidența cadastral-juridică
Art 26 Evidența cadastral-juridică
Art 27 Evidența cadastral-juridică
Art 28 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 29 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 30 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 31 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 32 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 33 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 34 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 35 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 36 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 37 Dispoziții tranzitorii
Art 38 Dispoziții tranzitorii
Art 39 Dispoziții tranzitorii
Art 40 Dispoziții tranzitorii
Art 41 Dispoziții tranzitorii
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...