Art 28 Procedura de înscriere în cartea funciară | Lege 7/1996

Acesta este un fragment din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Publicitatea imobiliară - Procedura de înscriere în cartea funciară -
Art. 28. -
Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (62), Doctrină (2)

(1) Cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial și va fi însoțită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere; copia legalizată se va păstra în mapa biroului teritorial. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (20)

(2) În cazul hotărârii judecătorești, se va prezenta o copie legalizată, cu mențiunea că este definitivă și irevocabilă. Referințe în jurisprudență (11)

(3) Cererile de înscriere se vor înregistra de îndată în registrul de intrare, cu menționarea datei și a numărului care rezultă din ordinea cronologică a depunerii lor. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părților interesate, cu excepția cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu; cererea de înscriere se va transmite la biroul teritorial în circumscripția căruia este situat imobilul. Referințe în jurisprudență (7)

(5) Intabularea sau înscrierea provizorie poate fi cerută de orice persoană care, potrivit înscrisului original, hotărârii judecătorești sau hotărârii autorității administrative, urmează să strămute, să constituie, să modifice, să dobândească sau să stingă un drept tabular. Referințe în jurisprudență (2)

(6) Înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini poate fi cerută: Referințe în jurisprudență (6)

a) de mandatarul general al celui îndrituit;

b) de oricare dintre titularii aceluiași drept. Referințe în jurisprudență (2)

(7) Creditorul a cărui creanță certă și exigibilă este dovedită printr-un înscris sau printr-o hotărâre judecătorească, ori în cazurile anume prevăzute de lege printr-o decizie a autorității administrative, va putea cere instanței, în numele și în folosul debitorului său, înscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini. Referințe în jurisprudență (4)

(8) Debitorul care a plătit valabil creanța ipotecară a unui cesionar neînscris în cartea funciară poate cere radierea ipotecii, dacă înfățișează înscrisul original al cesiunii și chitanța doveditoare a plății.

Acesta este un fragment din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Conform art. 28 din Legea nr. 7/1996, cererile de intabulare, de înscriere provizorie ori de notare se depun la birourile teritoriale ale oficiului teritorial de cadastru de la locul situării imobilului. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Conform art. 28 din Legea nr. 7/1996, cererile de intabulare, de înscriere provizorie ori de notare se depun la birourile teritoriale ale oficiului teritorial de cadastru de la locul situării imobilului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 7/1996:
Art 18 Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară
Art 19 Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară
Art 20 Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară
Art 21 Evidența cadastral-juridică
Art 22 Evidența cadastral-juridică
Art 23 Evidența cadastral-juridică
Art 24 Evidența cadastral-juridică
Art 25 Evidența cadastral-juridică
Art 26 Evidența cadastral-juridică
Art 27 Evidența cadastral-juridică
Art 28 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 29 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 30 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 31 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 32 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 33 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 34 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 35 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 36 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 37 Dispoziții tranzitorii
Art 38 Dispoziții tranzitorii
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...