Art 24 Evidența cadastral-juridică | Lege 7/1996

Acesta este un fragment din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Publicitatea imobiliară - Evidența cadastral juridică -
Art. 24. -
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (87), Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Înscrierile în cartea funciară sunt: intabularea, înscrierea provizorie și notarea. Referințe în jurisprudență (45)

(2) Cazurile, condițiile și regimul juridic al acestor înscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de înscriere în cartea funciară, de prezenta lege și de regulamentul aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale. Referințe în jurisprudență (14)

(3) Dreptul de proprietate și celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza înscrisului autentic notarial sau a certificatului de moștenitor, încheiate de un notar public în funcție în România, a hotărârii judecătorești rămase definitivă și irevocabilă sau pe baza unui act emis de autoritățile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta, prin care s-au constituit ori transmis în mod valabil. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (10)

(4) Drepturile reale înscrise în baza unor acte juridice în care părțile au stipulat rezilierea sau rezoluțiunea în baza unor pacte comisorii se radiază în baza unei: Modificări (1)

a) declarații în formă autentică a părților;

b) încheieri întocmite în formă autentică prin care notarul public constată îndeplinirea pactului comisoriu;

c) hotărâri judecătorești irevocabile.

Acesta este un fragment din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Conform art. 24 din Legea nr. 7/1996, „Înscrierile în cartea funciară sunt: intabularea, înscrierea provizorie și notarea”, dispoziții prevăzute și în art. 881 C. civ.., care menționează în plus că „Intabularea și înscrierea provizorie au ca obiect drepturile tabulare, iar notarea se referă la înscrierea altor drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară. Înscrierea provizorie și notarea se fac numai în cazurile anume prevăzute de lege”. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Conform art. 24 din Legea nr. 7/1996, „Înscrierile în cartea funciară sunt: intabularea, înscrierea provizorie și notarea”, dispoziții prevăzute și în art. 881 C. civ.., care menționează în plus că „Intabularea și înscrierea provizorie au ca obiect drepturile tabulare, iar notarea se referă la înscrierea altor drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară. Înscrierea provizorie și notarea se fac numai în cazurile anume prevăzute de lege”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 7/1996:
Art 14 Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară
Art 15 Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară
Art 16 Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară
Art 17 Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară
Art 18 Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară
Art 19 Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară
Art 20 Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară
Art 21 Evidența cadastral-juridică
Art 22 Evidența cadastral-juridică
Art 23 Evidența cadastral-juridică
Art 24 Evidența cadastral-juridică
Art 25 Evidența cadastral-juridică
Art 26 Evidența cadastral-juridică
Art 27 Evidența cadastral-juridică
Art 28 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 29 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 30 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 31 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 32 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 33 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 34 Procedura de înscriere în cartea funciară
Reviste:
Despre forma antecontractelor de vânzare a imobilelor
Validitatea intabulării în cartea funciară a unei ipoteci legale, constituită prin încheierea unei promisiuni de vânzare-cumpărare sub forma înscrisului sub semnătură privată. Noua reglementare a Ordinului nr. 700/2014
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...