Guvernul României

Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

Modificări (11), Puneri în aplicare (4), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (3), Derogări (8), Reviste (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 septembrie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Începând cu exercițiul financiar al anului 2001 la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel: Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) rezerve legale; Jurisprudență

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți; Jurisprudență

c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv, aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit; Modificări (1), Jurisprudență

d) alte repartizări prevăzute de lege; Jurisprudență

e) până la 10% pentru participarea salariaților la profit; Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; Derogări (6), Jurisprudență

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare. Modificări (2), Referințe (1), Reviste (1)

(2) Profitul se repartizează pentru destinațiile și în cuantumurile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) și g), după deducerea sumelor aferente destinațiilor stabilite prin acte normative speciale, prevăzute la lit. a), b), c) și d) ale aceluiași alineat. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență

(3) Societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligația să vireze dividendele la instituția publică implicată, definită potrivit art. 3 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data termenului legal de depunere a bilanțului contabil, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Regiile autonome virează vărsămintele la bugetul de stat sau local, după caz, la termenul prevăzut la alin. (3). Modificări (1), Derogări (1)

Art. 2. -

Începând cu exercițiul financiar al anului 2001 regiile autonome constituie anual fond de rezervă prin aplicarea unei cote de 5% asupra profitului contabil neinfluențat de cheltuiala cu impozitul pe profit. Rezervele astfel calculate sunt deductibile fiscal până la a cincea parte din patrimoniul regiei autonome, exclusiv patrimoniul public.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Controlul, constatarea și urmărirea modului de constituire și virare a dividendelor sau vărsămintelor la bugetul de stat sau local, după caz, se efectuează:

a) de organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice, pentru agenții economici de interes central;

b) de organele de control ale administrației publice locale, pentru agenții economici de interes local.

(2) Penalitățile și majorările de întârziere calculate pentru plata cu întârziere a obligațiilor de plată urmează regimul juridic al creanțelor bugetare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 4. - Modificări (1)

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Finanțelor Publice va emite precizări privind determinarea sumelor care fac obiectul repartizării și reflectarea în contabilitate a acestora.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 5 august 1996, aprobată prin Legea nr. 41/1997, precum și art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 101/1995.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul dezvoltării și prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Dan Nica

București, 30 august 2001.

Nr. 64.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Dividende pentru societățile cu capital de stat
Bonificațiile pe care le pot primi salariații: Care sunt și ce trebuie să știm despre ele (I)
Plata dividendelor în cote diferite față de cotele de participare a asociațiilor la capitalul social
;
se încarcă...