Prietenii Fiscalitatii nr. 39/2019

Prietenii Fiscalității nr. 39/2019
de

30 septembrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Capitolul I - Reglementări recente în domeniul financiar

❖ Au fost publicate multiple acte normative în ultima săptămână din anul trecut, iar în acest număr analizăm următoarele:

➢ OMFP nr. 2892/2019 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2019.

➢ OpANAF nr. 2531/2019 privind modificarea și completarea

Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.080/2019 pentru stabilirea comp etențe i privind preluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, a modului de constituire a comisiilor privind activitatea de valorificare, precum și a unor măsuri privind preluarea activității de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă.

➢ OMFP nr. 3126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsuril or de restructurare a o bligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

➢ OUG nr. 67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de ExportImport  a României EXIMBANK - S.A., precum și a  Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea  unor  facilități fiscale.

Noutățile și modificările aduse de aceste acte normative sunt:

1. Actul normativ analizat astăzi menține până în luna martie 2020 valoarea maximă a tichetului de masă la suma de 15,18 lei. Angajatorii pot acorda astfel tichetele de masă fără a depăși valoarea enumerată, însă pot acorda tichete de masă și cu valoare mai mică.

2. Actul normativ analizat astăzi este unul din domeniul procedurii fiscale privind valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului ca urmare a unor proceduri de executare silită în procedură civilă sau ca urmare a sentințelor judecătorești în dosare penale.

3. Cu această ocazie sunt organizate un număr de 9 structuri teritoriale cu scopul valorificării bunurilor, astfel:

• București 1 - valorificare sentințe penale,

• București 2 - valorificarea altor bunuri proprietate privată a statului,

• Iași, Constanța, Ploiești, Târgu Jiu, Timișoara, Oradea, Sibiu.

4. Aceste structuri teritoriale au competență în județul/sectorul unde sunt înființate cât și pe raza județelor limitrofe. Ordinul aduce și câteva modificări organizatorice și procedurale dintre care amintim:

1) Conducătorul organului de verificare este directorul Direcții Operative de Valorificare a Bunurilor Confiscate;

2) Conducătorul adjunct al organului de verificare este șeful serviciului de valorificare bunuri;

3) structură teritorială de valorificare a bunurilor poate preda bunurile pentru valorificare unei alte structuri de valorificare teritoriale;

4) Alegerea metodei de valorificare a bunurilor se face înainte de evaluarea sau reevaluarea bunurilor. Bunurile sunt evaluate sau reevaluate de o comisie de reevaluare. Comisia de reevaluare este condusă de conducătorul adjunct al organului de valorificare de doi membrii titulari și doi membrii supleanți;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...