Dispoziții speciale și tranzitorii | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI
Dispoziții speciale și tranzitorii

Art. 44. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

(1) Sancțiunile prevăzute în prezenta ordonanță nu se aplică în cazul contravențiilor săvârșite de militarii în termen. Procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unității din care face parte contravenientul, pentru a i se aplica măsuri disciplinare, dacă se constată că acesta este întemeiat.

(2) Dacă prin contravenția săvârșită de un militar în termen s-a produs o pagubă sau dacă sunt bunuri supuse confiscării, organul competent potrivit legii va stabili despăgubirea pe bază de tarif și va dispune asupra confiscării. Câte o copie de pe procesul-verbal se comunică contravenientului, părții vătămate și celui căruia îi aparțin bunurile confiscate. Respingeri de neconstituționalitate (5)

Art. 45. -

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul de Interne și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora și vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice privind regimul tichetelor de înscriere a contravențiilor, prevăzute la art. 16 alin. (2) și (4).

Art. 46. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, precum și celelalte autorități ale administrației publice care au structuri militare vor stabili prin regulamentele interne organele competente să constate și să aplice sancțiunile în cazul contravențiilor săvârșite de cadrele militare și de angajații civili în legătură cu serviciul.

Art. 47. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (16)

Dispozițiile prezentei ordonanțe se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă.

Art. 48. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, trimiterea se va socoti făcută la dispozițiile corespunzătoare din prezenta ordonanță.

Art. 49. -

Cauzele aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul constatării contravenției.

Art. 50. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Actele normative prin care se stabilesc contravenții, în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor fi modificate sau completate, dacă este cazul, în termen de 3 luni, potrivit prevederilor acesteia.

Art. 51. -

(1) Prezenta ordonanță va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe aceeași dată se abrogă Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    De la principiul generalității răspunderii contravenționale mai fac excepție, conform art. 44 din ordonanță, și militarii în termen, în cazul cărora, procesul-verbal de constatare acontravenției se trimite comandantului unității din care face parte contravenientul, pentru ai se aplica măsuri disciplinare, dacă se constată că acesta este întemeiat. În doctrină se consideră olacună de reglementare faptul că în ordonanță nu se specifică cine constată că procesul-verbal de constatare acontravenției săvârșite de un militar este sau nu întemeiat, deși acest lucru s-ar impune din conținutul dispoziției. În opinia acestui autor, osoluție logică ar fi aceea ca în toate aceste cazuri, organul din care face parte agentul constatator să aprecieze acest aspect (V. Prisăcaru, op. cit., 2002, p. 742). [ Mai mult... ] 

.....
    Potrivit art. 46 din O.G. nr. 2/2001, „Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne (Ministerul Afacerilor Interne – n.n.), precum și celelalte autorități ale administrației publice care au structuri militare vor stabili prin regulamentele interne organele competente să constate și să aplice sancțiunile în cazul contravențiilor săvârșite de cadrele militare și de angajații civili în legătură cu serviciul”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Dispoziții generale
Constatarea contravenției
Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Căile de atac
Executarea sancțiunilor contravenționale
Dispoziții speciale și tranzitorii
Reviste:
Revizuire. Noul Cod de procedură penală. Admitere excepție de neconstituționalitate. Soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională
Trebuie motivată plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției?
Scurtă analiză asupra aspectelor problematice din practica judiciară în materie contravențională
Stabilirea vinovăției contravenientului pe baza raportului agentului constatator
Principiul oficialității și rolul judecătorului în procedura contravențională
Natura juridică și valoarea probatorie a raportului agentului constatator. Aspecte din practica judiciară în materie contravențională
Natura "penală" a contravenției. Aplicarea art. 6 par. 3 din Convenția europeană în procedura contravențională
Decizia nr. 44/2016
Plângere împotriva procesului-verbal de contravenție
Modificarea Codului muncii în materia răspunderii contravenționale a angajatorului, între necesitate normativă și realitate socială
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...