Căile de atac | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL III Aplicarea sancțiunilor contravenționale CAPITOLUL V Executarea sancțiunilor contravenționale

CAPITOLUL IV
Căile de atac

Art. 31. - Respingeri de neconstituționalitate (18), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (23), Practică judiciară (676), Reviste (10), Doctrină (1), Modele (1), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Derogări (1), Jurisprudență (22), Practică judiciară (417), Reviste (21), Doctrină (2), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

(2) Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce privește despăgubirea, iar cel căruia îi aparțin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce privește măsura confiscării. Respingeri de neconstituționalitate (7), Practică judiciară (15)

Art. 32. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență (22), Practică judiciară (483), Reviste (1), Doctrină (1), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Plângerea însoțită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenției se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat să o primească și să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (13), Derogări (1), Jurisprudență (21), Practică judiciară (471), Reviste (5), Doctrină (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (52), Derogări (2), Jurisprudență (27), Practică judiciară (762), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(3) Plângerea suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la art. 31 alin. (2) suspendă executarea numai în ceea ce privește despăgubirea sau, după caz, măsura confiscării. Respingeri de neconstituționalitate (2), Derogări (3), Practică judiciară (39), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 33. - Respingeri de neconstituționalitate (18), Jurisprudență (3), Practică judiciară (53)

(1) Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăși 30 de zile, și va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancțiunea, a martorilor indicați în procesul-verbal sau în plângere, precum și a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei. Respingeri de neconstituționalitate (26), Jurisprudență (2), Practică judiciară (14), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(2) În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație, judecătoria va cita și societatea de asigurări menționată în procesul-verbal de constatare a contravenției. Practică judiciară (13)

Art. 34. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (29), Jurisprudență (90), Practică judiciară (1073), Reviste (14), Doctrină (2), Modele (1)

(1) Instanța competentă să soluționeze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o și pe celelalte persoane citate, dacă aceștia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal, și hotărăște asupra sancțiunii, despăgubirii stabilite, precum și asupra măsurii confiscării. Respingeri de neconstituționalitate (48), Jurisprudență (54), Practică judiciară (961), Reviste (12)

(2) Hotărârea judecătorească prin care s-a soluționat plângerea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi susținute și oral în fața instanței. Recursul suspendă executarea hotărârii. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (14), Jurisprudență (1), Practică judiciară (204), Reviste (10), Doctrină (2)

Art. 35. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Practică judiciară (24), Reviste (3), Doctrină (1)

Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor se soluționează cu precădere. Practică judiciară (1)

Art. 36. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Practică judiciară (446), Reviste (2), Doctrină (1), Modele (1)

Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, recursul formulat împotriva hotărârii judecătorești prin care s-a soluționat plângerea, precum și orice alte cereri incidente sunt scutite de taxa judiciară de timbru. Practică judiciară (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...