Art 8 Dispoziții generale | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 8.
- Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Derogări (10), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(1) Amenda contravențională are caracter administrativ. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Pentru contravențiile stabilite prin hotărâri ale Guvernului se pot prevedea amenzi între 500.000 lei și 100.000.000 lei. Modificări (1), Derogări (6), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Pentru contravențiile stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului București, ale consiliilor județene ori ale Consiliului General al Municipiului București se pot prevedea amenzi între 250.000 lei și 25.000.000 lei. Modificări (3), Derogări (7), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(4) Limitele amenzilor prevăzute în actele normative care conțin reglementări cu privire la stabilirea și sancționarea unor fapte ce constituie contravenții, precum și limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (2) și (3) pot fi reduse sau majorate periodic prin hotărâri ale Guvernului.

(5) Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul de stat, cu excepția celor provenite din amenzile aplicate în temeiul hotărârilor autorităților administrației publice locale sau județene prevăzute la alin. (3), care se fac venit la bugetul local respectiv, precum și a celor pentru care legea prevede altfel. Amenzile aplicate în temeiul unei legi sau al unei hotărâri a Guvernului se fac venit la bugetul de stat în cotă de 75%, diferența revenind unității din care face parte agentul constatator. Această sumă se reține integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, și va fi repartizată pentru dotarea cu mijloace specifice activităților din domeniu.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Dispoziții generale
Art 13 Dispoziții generale
Art 14 Dispoziții generale
Art 15 Constatarea contravenției
Art 16 Constatarea contravenției
Art 17 Constatarea contravenției
Art 18 Constatarea contravenției
Reviste:
Hotărâre prealabilă. Înscrierea în cazierul fiscal a sancțiunii avertismentului
Amenda contravențională și amenda penală
Principiul oficialității și rolul judecătorului în procedura contravențională
Răspunderea contravențională pentru introducerea de noi specii pe teritoriul României
9. Competența angajaților unor societăți în constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale
Ce ar trebui să cunoaștem referitor la practicile de concurență neloială?
Sancțiunea avertismentului se înscrie în cazierul fiscal!
Dezincriminare și decontravenționalizare. Aspecte de drept material și procesual. Incidența în afaceri
Dezincriminare și decontravenționalizare. Aspecte de drept material și procesual. Incidența în afaceri
CCR: Se încalcă dreptul la un proces echitabil?
Doctrină:
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 6/2015 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Sălaj - Secția civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale sub aspectul înscrierii sancțiunii avertismentului în cazierul fiscal
;
se încarcă...