Art 7 Dispoziții generale | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 7.
- Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(1) Avertismentul constă în atenționarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârșite, însoțită de recomandarea de a respecta dispozițiile legale. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Avertismentul se poate aplica și în cazul în care actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției nu prevede această sancțiune. Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Actele administrative individuale sunt elaborate, de regulă, în formă scrisă, cu unele excepții, când ele pot îmbrăca și forma orală doar pentru că așa prevede legea. Spre exemplu, avertismentul, cea mai ușoară sancțiune contravențională, se aplică și oral, potrivit art. 7 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Conform acestei dispoziții legale, avertismentul constă în atenționarea verbală sau scrisă acontravenientului asupra pericolului social al faptei săvârșite, însoțită de recomandarea de arespecta dispozițiile legale. [ Mai mult... ] 

Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
    În dreptul concurenței sunt însă aplicabile acele principii și prevederi din dreptul comun al contravențiilor care sunt în conformitate cu finalitatea urmărită de regulile de concurență, cum este regula potrivit căreia sumele provenite din amenzi constituie venit al bugetului de stat sau la cel local, după caz [conform art. 8 alin. (3) și (4) din O.G. nr. 2/2001] sau normele cu privire la punerea în executare asancțiunii amenzii contravenționale (art. 39 din O.G. nr. 2/2001), cu precizarea că în acest din urmă caz, procedura prevăzută de lege se aplică și în cazul deciziilor prin care sunt stabilite amenzi contravenționale, emise în baza art. 50, art. 501, art. 51 și art. 511 din Legea concurenței. Față de prevederile art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 conform căruia „Avertismentul se poate aplica și în cazul în care actul normativ de stabilire și sancționare acontravenției nu prevede această sancțiune” și având în vedere absența oricărei norme exprese în Legea concurenței, se pune întrebarea dacă sancțiunea avertismentului se poate aplica în cazul contravențiilor prevăzute de această lege. Întrebarea este justificată cu atât mai mult cu cât în noul Cod penal, aprobat prin Legea nr. 286/2009, se prevede, în art. 81, posibilitatea aplicării sancțiunii avertismentului chiar și în cazul unor pedepse penale, care sunt considerate ca având un grad mai ridicat de pericol social. Răspunsul pe care îl propunem este că sancțiunea avertismentului ar putea fi aplicabilă doar în măsura în care acest lucru este posibil, raportat la împrejurările concrete ale cazului și la necesitatea asigurării funcției punitive și funcției inhibatorii (preventive) adeciziei Consiliului Concurenței și în baza unor criterii cum sunt cele prevăzute de art. 80 din Legea nr. 286/2009. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Dispoziții generale
Art 13 Dispoziții generale
Art 14 Dispoziții generale
Art 15 Constatarea contravenției
Art 16 Constatarea contravenției
Art 17 Constatarea contravenției
Reviste:
Hotărâre prealabilă. Înscrierea în cazierul fiscal a sancțiunii avertismentului
CCR: De ce este constituțional ca avertismentul- ca sancțiune contravențională principală - să nu se aplice în cazul tuturor contravențiilor?
Jurisprudență referitoare la aplicarea avertismentului pentru contravențiile în care legea specială nu prevede această sancțiune
Contravenții prevăzute de legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare
Sancțiunea avertismentului se înscrie în cazierul fiscal!
Prelucrarea datelor cu caracter personal. Preluarea informațiilor disponibile pe portalul instanțelor judecătorești. Obligația de informare în cazul în care datele nu au fost obținute de la persoana vizată. Excepții/Personal data processing. Retrieval of information available on the courts' portal. Obligation to inform where data have not been obtained from the data subject. Exceptions
Piața fondurilor de pensii private obligatorii. Înțelegere între societățile comerciale - administratori ai fondurilor de pensii private pentru repartizarea participanților cu aderare dublă. Lipsa caracterului anticoncurențial al înțelegerii
Răspunderea contravențională pentru încălcarea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului
Câteva soluții criticabile din practica judecătorească și din cea constituțională referitoare la soluționarea conflictelor individuale de muncă
Sistemul executării silite în materia contenciosului administrativ
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 6/2015 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Sălaj - Secția civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale sub aspectul înscrierii sancțiunii avertismentului în cazierul fiscal
;
se încarcă...