Art 5 Dispoziții generale | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 5.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (5)

(1) Sancțiunile contravenționale sunt principale și complementare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Sancțiunile contravenționale principale sunt: Jurisprudență

a) avertismentul; Jurisprudență, Reviste (3)

b) amenda contravențională; Jurisprudență

c) obligarea contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

d) închisoarea contravențională, dacă nu există consimțământul contravenientului pentru aplicarea sancțiunii prevăzute la lit. c). Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Sancțiunile contravenționale complementare sunt: Jurisprudență, Reviste (5)

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții; Respingeri de neconstituționalitate (2), Doctrină (1)

b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități; Respingeri de neconstituționalitate (1)

c) închiderea unității;

d) blocarea contului bancar;

e) suspendarea activității agentului economic; Respingeri de neconstituționalitate (1)

f) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, temporar sau definitiv;

g) desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Prin legi speciale se pot stabili și alte sancțiuni principale sau complementare. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

(5) Sancțiunea stabilită trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite. Sancțiunile complementare se aplică în funcție de natura și de gravitatea faptei și pot fi cumulate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Foundations of European Criminal Law, ediția 1
    For a committed offence, one may apply one of the sanctions indicated by Art. 5 of the Government Emergency no. 2/2001: main sanctions (warning, administrative fine, community service160); complementary sanctions (the seizure of property which was used or resulted subsequent to the perpetration of a crime; the abeyance or cancellation of permit, approval or authorization for exercising an activity; closing the unit; blocking the bank account; the suspension of trader activity; the withdrawal of license or approval for certain operations or activities of foreign trade to be temporarily or permanently performed; the demolition of the building and bring the land to its original state).Listen 
    160 ContraventionalPrisonSanctionwasabolishedfromthesystemofadministrativelaw.
[ Mai mult... ]
 

Foundations of European Criminal Law, ediția 1
    For a committed offence, one may apply one of the sanctions indicated by Art. 5 of the Government Emergency no. 2/2001: main sanctions (warning, administrative fine, community service160); complementary sanctions (the seizure of property which was used or resulted subsequent to the perpetration of a crime; the abeyance or cancellation of permit, approval or authorization for exercising an activity; closing the unit; blocking the bank account; the suspension of trader activity; the withdrawal of license or approval for certain operations or activities of foreign trade to be temporarily or permanently performed; the demolition of the building and bring the land to its original state).Listen 
    160 ContraventionalPrisonSanctionwasabolishedfromthesystemofadministrativelaw.
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Sancțiunile contravenționale sunt clasificate, conform art. 5 din O.G. nr. 2/2001, în sancțiuni principale și sancțiuni complementare. [ Mai mult... ] 

Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
    art. 5 (sancțiunile contravenționale) – se aplică doar sancțiunea amenzii; [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Sancțiunile contravenționale sunt clasificate, conform art. 5 din O.G. nr. 2/2001, în sancțiuni principale și sancțiuni complementare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Dispoziții generale
Art 13 Dispoziții generale
Art 14 Dispoziții generale
Art 15 Constatarea contravenției
Reviste:
Jurisprudență referitoare la aplicarea avertismentului pentru contravențiile în care legea specială nu prevede această sancțiune
Hotărâre prealabilă. Înscrierea în cazierul fiscal a sancțiunii avertismentului
Principiul oficialității și rolul judecătorului în procedura contravențională
Pasager găsit fără bilet în tren
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare: 1. privind calificarea ca sancțiune contravențională a situației în care călătorul care urcă într-un mijloc de transport în comun fără bilet de călătorie este obligat să își procure un bilet la suprataxă, urmând ca în cazul refuzului să i se încheie proces-verbal de contravenție;2. privind interpretarea art. 31 alin. (1) teza I coroborat cu art. 15 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, în sensul de a se stabili dacă se poate formula plângere contravențională împotriva unui înscris prin intermediul căruia se aplică o sancțiune de natură contravențională chiar dacă acesta nu a fost denumit "proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției.
"Reținerea la sursă" numită și "stopaj la sursă"
Proces-verbal de contravenție. Sancțiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Contestarea sancțiunii la instanța de contencios administrativ. Admisibilitate
Influența jurisprudenței Curții Europene de Justiție asupra dreptului românesc
9. Competența angajaților unor societăți în constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale
Ce ar trebui să cunoaștem referitor la practicile de concurență neloială?
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...