Art 5 Dispoziții generale | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 4 Dispoziții generale Art 6 Dispoziții generale

CAPITOLUL I Dispoziții generale -
Art. 5.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (108), Reviste (7), Doctrină (4), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Sancțiunile contravenționale sunt principale și complementare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Sancțiunile contravenționale principale sunt: Practică judiciară (22), Caută hotărâri judecătorești

a) avertismentul; Practică judiciară (40), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

b) amenda contravențională; Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

c) obligarea contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

d) închisoarea contravențională, dacă nu există consimțământul contravenientului pentru aplicarea sancțiunii prevăzute la lit. c). Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Sancțiunile contravenționale complementare sunt: Practică judiciară (6), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

c) închiderea unității;

d) blocarea contului bancar;

e) suspendarea activității agentului economic; Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

f) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, temporar sau definitiv;

g) desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Prin legi speciale se pot stabili și alte sancțiuni principale sau complementare. Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (7), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(5) Sancțiunea stabilită trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite. Sancțiunile complementare se aplică în funcție de natura și de gravitatea faptei și pot fi cumulate. Modificări (1), Jurisprudență (14), Practică judiciară (250), Reviste (5), Doctrină (2), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...