Art 39 Executarea sancțiunilor contravenționale | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 38 Executarea sancțiunilor contravenționale Art 40 Executarea sancțiunilor contravenționale

CAPITOLUL V Executarea sancțiunilor contravenționale -
Art. 39.
- Practică judiciară (40), Doctrină (2), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Punerea în executare a sancțiunii amenzii contravenționale se face astfel: Practică judiciară (15), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

a) de către organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției în termenul prevăzut de lege; Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

b) de către instanța judecătorească, în celelalte cazuri. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) În vederea executării amenzii organele prevăzute la alin. (1) vor comunica din oficiu organelor de specialitate ale direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, și unităților subordonante acestora, în a căror rază teritorială domiciliază sau își are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției sau, după caz, dispozitivul hotărârii judecătorești prin care s-a soluționat plângerea. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (13), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

(3) Executarea se face în condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind executarea silită a creanțelor bugetare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (26), Reviste (1)

(4) Împotriva actelor de executare se poate face contestație la executare, în condițiile legii. Practică judiciară (7)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...