Art 39 Executarea sancțiunilor contravenționale | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Executarea sancțiunilor contravenționale -
Art. 39.
- Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Punerea în executare a sancțiunii amenzii contravenționale se face astfel: Jurisprudență, Doctrină (1)

a) de către organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției în termenul prevăzut de lege; Jurisprudență, Reviste (1)

b) de către instanța judecătorească, în celelalte cazuri. Jurisprudență

(2) În vederea executării amenzii organele prevăzute la alin. (1) vor comunica din oficiu organelor de specialitate ale direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, și unităților subordonante acestora, în a căror rază teritorială domiciliază sau își are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției sau, după caz, dispozitivul hotărârii judecătorești prin care s-a soluționat plângerea. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Executarea se face în condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind executarea silită a creanțelor bugetare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3)

(4) Împotriva actelor de executare se poate face contestație la executare, în condițiile legii. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Procesul-verbal de constatare și sancționare acontravenției, neatacat în termen, precum și hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate [art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001]. Potrivit art. 39 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, punerea în executare aamenzii contravenționale se face, după caz: [ Mai mult... ] 

Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
    În dreptul concurenței sunt însă aplicabile acele principii și prevederi din dreptul comun al contravențiilor care sunt în conformitate cu finalitatea urmărită de regulile de concurență, cum este regula potrivit căreia sumele provenite din amenzi constituie venit al bugetului de stat sau la cel local, după caz [conform art. 8 alin. (3) și (4) din O.G. nr. 2/2001] sau normele cu privire la punerea în executare asancțiunii amenzii contravenționale (art. 39 din O.G. nr. 2/2001), cu precizarea că în acest din urmă caz, procedura prevăzută de lege se aplică și în cazul deciziilor prin care sunt stabilite amenzi contravenționale, emise în baza art. 50, art. 501, art. 51 și art. 511 din Legea concurenței. Față de prevederile art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 conform căruia „Avertismentul se poate aplica și în cazul în care actul normativ de stabilire și sancționare acontravenției nu prevede această sancțiune” și având în vedere absența oricărei norme exprese în Legea concurenței, se pune întrebarea dacă sancțiunea avertismentului se poate aplica în cazul contravențiilor prevăzute de această lege. Întrebarea este justificată cu atât mai mult cu cât în noul Cod penal, aprobat prin Legea nr. 286/2009, se prevede, în art. 81, posibilitatea aplicării sancțiunii avertismentului chiar și în cazul unor pedepse penale, care sunt considerate ca având un grad mai ridicat de pericol social. Răspunsul pe care îl propunem este că sancțiunea avertismentului ar putea fi aplicabilă doar în măsura în care acest lucru este posibil, raportat la împrejurările concrete ale cazului și la necesitatea asigurării funcției punitive și funcției inhibatorii (preventive) adeciziei Consiliului Concurenței și în baza unor criterii cum sunt cele prevăzute de art. 80 din Legea nr. 286/2009. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Potrivit art. 39 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001: „Punerea în executare asancțiunii amenzii contravenționale se face astfel: a) de către organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare acontravenției în termenul prevăzut de lege; b) de către instanța judecătorească, în celelalte cazuri. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Art 29 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 30 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 31 Căile de atac
Art 32 Căile de atac
Art 33 Căile de atac
Art 34 Căile de atac
Art 35 Căile de atac
Art 36 Căile de atac
Art 37 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 38 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 39 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 40 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 41 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 42 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 43 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 44 Dispoziții speciale și tranzitorii
Art 45 Dispoziții speciale și tranzitorii
Art 46 Dispoziții speciale și tranzitorii
Art 47 Dispoziții speciale și tranzitorii
Art 48 Dispoziții speciale și tranzitorii
Art 49 Dispoziții speciale și tranzitorii
Reviste:
I. Decizia nr. 3/2016
CCR: Se încalcă dreptul la un proces echitabil?
Amenda contravențională și amenda penală
Contestație la executare - act administrativ fiscal. Indicarea greșită a numelui debitorului - nulitatea adresei de înființare a popririi. Neîntreruperea cursului prescripției extinctive. Stingerea creanțelor fiscale prin împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită împotriva debitorului
Cum se vor achita amenzile contravenționale, de la 1 ianuarie 2019?
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...