Art 34 Căile de atac | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Căile de atac -
Art. 34.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (30), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (2), Modele (1)

(1) Instanța competentă să soluționeze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o și pe celelalte persoane citate, dacă aceștia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal, și hotărăște asupra sancțiunii, despăgubirii stabilite, precum și asupra măsurii confiscării. Respingeri de neconstituționalitate (48), Jurisprudență, Reviste (14)

(2) Hotărârea judecătorească prin care s-a soluționat plângerea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi susținute și oral în fața instanței. Recursul suspendă executarea hotărârii. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (16), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Uneori, legea declară în mod expres neapelabile anumite categorii de hotărâri. Astfel, de pildă, renunțarea la drept se constată printr-o hotărâre dată „fără drept de apel” [art. 247 alin. (4) C. proc. civ..]. Tot astfel se procedează și în cazul hotărârilor care consfințesc învoiala părților (art. 273 C. proc. civ..). Alteori, legea declară deschisă în mod expres calea de atac a recursului împotriva hotărârii pronunțate, ceea ce implică ideea de excludere a căii ordinare de atac a apelului. Cu titlu de exemplu doar indicăm hotărârile pronunțate asupra conflictelor de competență (art. 22 alin. final C. proc. civ..), hotărârile pronunțate asupra plângerilor exercitate în condițiile art. 31-34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 și hotărârile pronunțate asupra perimării judecății [art. 253 alin. (2) C. proc. civ..]. Există și cazuri în care hotărârile judecătorești sunt sustrase oricărui control judiciar. În acest sens, menționăm hotărârile pronunțate asupra strămutării procesului civil [art. 40 alin. (4) C. proc. civ..]. [ Mai mult... ] 

Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
    art. 34 (judecarea plângerii contravenționale și recursul) – există dispoziții speciale în Legea concurenței. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Uneori, legea declară în mod expres neapelabile anumite categorii de hotărâri. Astfel, de pildă, renunțarea la drept se constată printr-o hotărâre dată „fără drept de apel” [art. 247 alin. (4) C. proc. civ..]. Tot astfel se procedează și în cazul hotărârilor care consfințesc învoiala părților (art. 273 C. proc. civ..). Alteori, legea declară deschisă în mod expres calea de atac a recursului împotriva hotărârii pronunțate, ceea ce implică ideea de excludere a căii ordinare de atac a apelului. Cu titlu de exemplu doar indicăm hotărârile pronunțate asupra conflictelor de competență (art. 22 alin. final C. proc. civ..), hotărârile pronunțate asupra plângerilor exercitate în condițiile art. 31-34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 și hotărârile pronunțate asupra perimării judecății [art. 253 alin. (2) C. proc. civ..]. Există și cazuri în care hotărârile judecătorești sunt sustrase oricărui control judiciar. În acest sens, menționăm hotărârile pronunțate asupra strămutării procesului civil [art. 40 alin. (4) C. proc. civ..]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Art 24 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 25 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 26 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 27 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 28 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 29 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 30 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 31 Căile de atac
Art 32 Căile de atac
Art 33 Căile de atac
Art 34 Căile de atac
Art 35 Căile de atac
Art 36 Căile de atac
Art 37 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 38 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 39 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 40 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 41 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 42 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 43 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 44 Dispoziții speciale și tranzitorii
Reviste:
Stabilirea vinovăției contravenientului pe baza raportului agentului constatator
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
Jurisprudență referitoare la aplicarea avertismentului pentru contravențiile în care legea specială nu prevede această sancțiune
Inspecția muncii. Proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției încadrarea în muncă efectivă a unui salariat se poate face numai după întocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă și declararea acestuia în Revisal
Trebuie motivată plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției?
Decizia nr. 44/2016
Taxa de drum: din nou despre soluționarea contestațiilor
Slaba pregătire profesională a judecătorilor în dreptul social (dreptul muncii și dreptul securității sociale)
Inadmisibilitatea recursurilor în procedura contravențională rutieră împotriva sentințelor pronunțate înainte de 18 iulie 2012
Scurtă analiză asupra aspectelor problematice din practica judiciară în materie contravențională
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Modele:
Plângere contravențională. (circulație)
;
se încarcă...