Art 32 Căile de atac | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Căile de atac -
Art. 32.
- Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Plângerea însoțită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenției se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat să o primească și să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (14), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

(2) Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (52), Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (7)

(3) Plângerea suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la art. 31 alin. (2) suspendă executarea numai în ceea ce privește despăgubirea sau, după caz, măsura confiscării. Respingeri de neconstituționalitate (2), Derogări (6), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
    art. 32 (depunerea plângerii contravenționale, instanța competentă să osoluționeze și caracterul suspensiv al căii de atac) – există dispoziții speciale în Legea concurenței și [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    „Plângerea se depune la judecătoria în acărei circumscripție afost săvârșită contravenția. Plângerea suspendă executarea” [art. 32 alin. (1) și (3)]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    „Plângerea se depune la judecătoria în acărei circumscripție afost săvârșită contravenția. Plângerea suspendă executarea” [art. 32 alin. (1) și (3)]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    „Plângerea se depune la judecătoria în acărei circumscripție afost săvârșită contravenția. Plângerea suspendă executarea” [art. 32 alin. (1) și (3)]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    „Plângerea se depune la judecătoria în acărei circumscripție afost săvârșită contravenția. Plângerea suspendă executarea” [art. 32 alin. (1) și (3)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Art 22 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 23 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 24 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 25 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 26 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 27 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 28 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 29 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 30 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 31 Căile de atac
Art 32 Căile de atac
Art 33 Căile de atac
Art 34 Căile de atac
Art 35 Căile de atac
Art 36 Căile de atac
Art 37 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 38 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 39 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 40 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 41 Executarea sancțiunilor contravenționale
Art 42 Executarea sancțiunilor contravenționale
Reviste:
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
REPERE ESENȚIALE ALE RĂSPUNDERII DISCIPLINARE A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
Repere esențiale ale răspunderii disciplinare a executorilor judecătorești
Trebuie motivată plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției?
Clauza penală abuzivă (III)
Decizia nr. 44/2016
6. Considerații cu privire la cadrul general actual al ilicitului contravențional
Actele administrative exceptate de la controlul de legalitate în contencios administrativ
Proces-verbal de contravenție. Sancțiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Contestarea sancțiunii la instanța de contencios administrativ. Admisibilitate
Căi de atac ale firmei de transport, pentru fapta șoferului angajat
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...